Ağrı Tedavisinde Ozonterapi

Ağrı Tedavilerine Yeni Bir Yaklaşım

Ozonterapinin ağrı tedavisinde kullanılması ozonun keşfi kadar eskidir. 70’li yıllarda ilk bilimsel araştırmaların yayınlanmasıyla tıp dünyası ozon tedavisinin ağrı kesici etkilerinin mekanizmasını anlamaya başlamıştır.

Ozon tedavisi günümüzde karpal tünel sendromundan sırt ağrılarına ve donuk omuz sendromuna değin pek çok ağrılı hastalıkta başarıyla uygulanmaktadır.

Ağrı Nedir?

Ağrı, vücudun bir tür zarara karşı geliştirdiği bir duyusal tepkidir. Beyin vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğini bize ağrı yoluyla haber verir. Böylece, bir sinyal olarak ağrı, kişinin korunma ve iyileşme süreçlerini başlatmasına yardımcı olur.

Birçok farklı türde ağrı vardır, örneğin:

 1. Noktasal Ağrı: Belirli bir bölgede sınırlı bir ağrı. Örneğin bir yaralanma sonucu oluşan bir kesik ağrısı.
 2. Enflamatuar Ağrı: Vücutta bir enflamasyon (iltihap) süreci sonucu ortaya çıkan ağrı. Örneğin bir eklem iltihabı olan artrit ağrısı.
 3. Sinirsel Ağrı: Sinir hastalıkları veya hasarı sonucu ortaya çıkan ağrı. Örneğin sinir sıkışması veya sinir zedelenmesi nedeniyle oluşan bel ağrısı, bacak ağrısı.
 4. İç Organ Ağrısı: Mide ağrısı veya safra kesesi ağrısı, böbrek ağrısı, bağırsak ağrısı gibi iç organlardan kaynaklanan ağrılar.

Ağrı Tedavileri Nelerdir?

Ağrı yönetimi, ağrının nedenine, şiddetine ve süresine bağlı olarak farklı tedavi seçeneklerini içerebilir, bu da ilaçlar, fiziksel terapi, psikoterapi ve bütünsel tıp yöntemlerini içerebilir.

Bütünsel tıp yaklaşımı özellikle önemlidir zira bir yöntem ancak nedene yönelik olduğunda başarılı olabilir.

Nedeni bulmak ise bir doktorun sadece ağrıyı değil, kişinin genel sağlık durumunu geniş kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirmesi sayesinde olur.

Fonksiyonel Tıp disiplini bu nedenle geliştirilmiştir.

Ozonterapi Etki Mekanizması Nedir?

Ozon hücrelerarası sıvılar ile etkileşime girerek çeşitli maddelerin üretilmesine yol açar. Böylece dokularda kontrollü ve zararsız bir mikro-oksidasyon oluşturulur. Bu maddeler hücrelerin antioksidan sistemlerini uyarır.

Bu süreç hücresel antioksidan sistemde ve enflamasyon sisteminde bir değişim yaratır.

Ağrı Tedavilerinde Ozonterapi ile Ozon Tedavisi

Enjeksiyon sahalarında medikal ozon bağ dokusu hücrelerinde ve kıkırdak hücrelerinde çoğalma başlatır, bu ise kıkırdak rejenerasyonuna (yenilenme, gençleşme) yardımcı olur.

Hastalıkların tedavileri açısından yaklaşıldığında, ozon tedavisi hepsi de ozonun mikrop öldürücü kapasitesine, kronik iskemik ve enflamatuar süreçlerdeki ve hücresel redoks dengesizliklerindeki tedavi edici rolüne ilişkin pek çok tıbbi-cerrahi uygulamalar sunar.

Ağrı Tedavilerinde Ozon Terapi

Ozon terapi ağrı tedavilerinde öncelikle tüm vücudu hedef alarak uygulanır (sistemik tedaviler). Ancak çoğunlukla ağrılı bölgeye yönelik bir ozon tedavisi de gerekir.

Ağrı Tedavilerinde Kan Yoluyla Ozonterapi

Sistemik tedaviler özellikle ağrılı bölgeye yönelik yapılmasa da, vücudun onarım, güçlenme ve yenilenme mekanizmalarını harekete geçireceğinden tedavide esastır.

Ayrıca sistemik ozonun doğrudan ağrı kesici etkileri vardır. Beyni etkileyerek ağrı kesici bir hormon olan endorfin üretimi sağlar.

Lupus, Romatoid artrit, Crohn hastalığı, Ülseratif Kolit gibi Otoimmün, romatizmal hastalıklarda ağrılı bölgelere doğrudan ozon infiltrasyonları veya topikal ozon uygulanır ancak genel antienflamatuar etki için sistemik tedavi şarttır.

Sistemik ozon tedavisi kan yoluyla yapılabileceği gibi rektal yol ile de yapılabilir, ozon bu yolla da kana karışacağından ve ayrıca mukozal bağışıklığı uyaracağından çok değerli etkilere sahiptir.

Ağrı Tedavilerinde Ozon İnfiltrasyonu

Ozonun infiltrasyon yoluyla verilmesi kas-iskelet sistemi hastalıklarında ozonun ağrılı bölgeye iğne ile şırınga edilmesi şeklinde olur. Bu hastalıklar;

 • Artrit (eklem iltihabı)
 • Kapsülit
 • Tenosinovit, Tendonit, (tendon iltihabı)
 • Fasiit (fasya iltihabı)
 • Nörit (sinir iltihabı)
 • Miyofasyal ağrı (kas ve kas kılıfı ağrısı)
 • Disk fıtığı

Ozon eklemlerin hastalıklarında eklem çevresine değil de eklem içinde uygulandığında çok daha kısa sürede etkili yanıt sağlar.

Örneğin, tetik parmak hastalığında tendonların çevresindeki sinovyal zarlar hastalanmıştır ve sinovya eklem kapsülüne ait bir yapı olduğundan ozonun eklem içine uygulanması kesin sonuç sağlar.

Ağrı Tedavilerinde Topikal Ozonterapi

Topikal uygulamalar ozonun mikrobik etkilerinden ve iyileşme üzerindeki olumlu etkilerinden ötürü başarılıdır. Topikal ozon tedavilerine ağrı tedavilerinde de başvurulur.

Bu uygulamalarda genellikle hasta bölgeye doğrudan ozon verilir veya ozonlu su veya yağlar kullanılır.

Zona Ağrısında Ozonterapi

Zona sinirlerin kökünde meydana gelen viral enflamasyondan kaynaklandığı için asıl tedavi sinirin köküne şırınga edilen ozon infiltrasyonu ile mümkündür.

Bunun yapılamadığı durumlarda deride ozona özel vakumlu işlemlerle topikal ozon tedavisi yapılabilir (derideki zona lezyonuna ozon şırınga etmek acı verdiği gibi, tedavi etkisi de zayıf olduğundan, anlamlı olmayacaktır).

Bacak Ağrılarında Ozonterapi

ozon terapi tedavisi ağrı tedavisi tedavileri

Bazen bir kalça ekleminin ağrısı tüm bacağa vurabilir. Böyle bir durumda eklem-içi ozon enjeksiyonu durumu düzeltebilir. Bazen ayrıca akupunktur noktalarına ozon infiltrasyonu da gerekebilir.

Bacak ağrısı bir sinir lifinin omurgadan çıktığı yerde iltihaplanması yüzünden de olabilir. Bu durumda bacak ağrısı gibi hissedilen, aslında hasta sinirin ağrısıdır. Buna örnek, siyatik ağrısıdır.

Siyatik ağrısında sinirin hastalandığı bölgeye ozon infiltrasyonları yapılır. Yüksek tedavi edici değeri olan bu yöntem ağrıyı derhal keser.

Bacak ağrısı damarlarla ilgili olduğunda sebep vaskülit (kan damarlarının iltihaplanması) olabilir. Vaskülit, atardamarlar, toplardamarlar veya kılcal damarları etkileyebilir.

Bacakların ağrılı dolaşım bozukluklarında (periferik arter hastalıkları) mutlaka kan yoluyla ozon tedavisi (Major Otohemoterapi) yapılır ancak, ayaklar/bacaklar torba içine alınarak topikal yöntemler de tedaviye eklenebilir.

Topikal ozon tedavilerinin özellikle kılcal dolaşım üzerinde büyük etkisi vardır ve ağrıya da iyi gelir.

Venöz dolaşım bozuklukları bacaklarda yaralar, morluk ve ödeme yol açmakla beraber, ağrı da yapabilir.

Venöz dolaşım bozukluğunda sistemik ozon tedavisine eklenecek topikal ozon tedavileri ilk tedaviden itibaren bacağın kılcal dolaşımını düzenleyerek morluğun ve ödemin geçmesini sağlar, ağrı derhal hafifler.

El ve Ayak Ağrılarında Ozonterapi

El ağrıları daha ziyade karpal tünel sendromu ve tenosinovitler nedeniyle meydana gelir.

Karpal Tünel Sendromunda Ozon Tedavisi

karpal tünel el ağrısı ozon terapi tedavisi diatermi

El bileğinde görülen karpal tünel sendromu bir sinir hastalığıdır. Güncellenmiş tıbbi adı Median Nörit=’Median Sinir İltihabı’dır. Zira bu sendrom her zaman el bileği sorunları nedeniyle olmaz; çoğunlukla bir sinir hastalığıdır.

Karpal tünel adı, hastalığın Median sinirin el bileğinde sıkışması yüzünden olduğu düşünülerek verilmiştir. Ancak sinirin sıkışmasının nedeni büyük çoğunlukla karpal tünelin daralması değil, sinirin iltihaplanmasıdır.

Median nörit, başka bir deyişle median sinir iltihaplanması, karpal tünel sendromunun başta gelen nedenidir.

median sinir ağrısı ozon terapi tedavisi diatermi
Median sinir, boyundaki C5-T1 omurlarından çıkan sinir liflerinden oluşur.

Median sinir, boyundaki C6-T1 omurlarının arasından, omuriliği terk ederek el parmaklarınıza dek uzanır. Bu sinir dirsekten bileğe dek kolunuzu, bileğinizi, elinizi ve parmaklarınızı hareket ettirmenize yardımcı olur. Aynı zamanda dirsekten sonraki kolun ve elin belli bölgelerine de his sağlar.

karpal tünel median nörit ozon tedavisi terapi ağrı diatermi
Median sinir el bileğinde iki dala ayrılır. Bunlardan biri baş parmağı hareket ettiren kaslara gider. Diğeri ise el ayasının ve parmaklarının hissini sağlamak üzere elin belli bölgelerine yayılır.

El bileğindeki yapıların iltihaplanması veya kireçlenmesi de karpal tünel sendromuna yol açabilir. Burada 9 adet tendon vardır ve bunlardan birinin iltihaplanması median sinire bası yaparak karpal tünel sendromuna neden olabilir.

Hastalıkta el bileğinde ve elde uyuşukluk/ağrı, parmaklarda şişme, güçsüzlük sonucu fonksiyon kaybı meydana gelmektedir. Ağrı kolda da olur.

Başparmak kaslarının zayıflaması sonucunda bazen elin kavrama gücü büyük oranda azalabilir. Zamanla bu kaslardaki zayıflama gözle görülür boyutlara ulaşabilir.

karpal tünel ağrı ozon tedavisi ozon terapi

Bazen başparmakta hiçbir güçsüzlük olmaz, el bileğinde ya da kolda ağrı da olmaz ama parmak uçlarında ve kenarlarında hissizlik, sanki soğuktan donmuş gibi hisler olur. Bu da bir median sinir iltihaplanma belirtisidir. Soğuğa maruz kalmak iltihabı alevlendirdiği için, arada bir ilişki vardır.

Sorunun el bileğindeki yapılar olduğu düşünülerek el bileği ameliyatları yapılmaktadır ancak bu her zaman da çözüm olmamaktadır.

Çünkü hasta olan, ödemli olan, el bileğindeki yapılar değil, Median sinirdir. İyileştirilmesi gereken de median sinir iltihabıdır.

sırt kaşıntısı karpal tünel ağrı donuk omuz notalgia paresthetica ozon diatermi
Bir sinir birçok sinir lifinden oluşur. Bu sinir liflerinin her biri bir sinir hücresidir. Sinirlerin çevresinde myelin kılıfı; bu sinirlerin bir arada ilerlemesiyle meydana gelen sinir lifi demetlerinin çevresinde ise myelin koruyucu kılıflar bulunur. Bu sinir demetleri vücutta, onları besleyen kan damarları ile birlikte ilerler. En dışta tüm bu yapıları saran bir sinir kılıfı bulunur. Her bir sinir; nöronlar/aksonlar, epitel hücreleri ve bağ doku hücrelerinin oluşturduğu kompleks bir yapıdır.

Median sinir liflerinin omurilikten çıktığı yerde başlayan sinir kökü iltihabı, zamanla el bileğindeki karpal tünele ilerlediğinde, iltihap nedeniyle meydana gelen ödem, sinirde sıkışma belirtilerine yol açmaktadır.

Parmaklarda (işaret parmağı ve orta parmak) meydana gelen ödem de yine sinirdeki enflamasyonun parmağa değin ilerlemesi, parmağın duyu sinirlerinin de iltihaplanması yüzündendir.

Bu nedenle karpal tünel sendromunda ideal tedavi hem bağışıklığı güçlendiren, hem de enflamatuar süreçleri iyileştiren bir terapi yöntemiyle olmalıdır. Yalnızca el bileğine yönelik tedavilerin etkilerinin sınırlı olmasının nedeni budur.

Karpal tünel sendromunda tedaviler, sistemik ozonterapi ve median sinir köküne ozon infiltrasyonu birlikte uygulanmalıdır.

Kliniğimizde bu hastalıkta ozon tedavisine ek olarak diatermi de uygulamaktayız. Bazı durumlarda diatermi tek başına da yeterli olabilmektedir.

Tetik Parmak Tedavisinde Ozon Terapi

Parmakların eklem kapsülleri ve tendonları iltihaplandığında tenosinovit meydana gelir. Bu durumda eklemin oynarlığı bozulur ve tetik parmak adı ile bilinen klinik tablo oluşur.

Tetik parmakta, parmak bükülme sırasında kasılır veya kilitlenir. Tedavi, sistemik ozon terapi ve lokal ozon infiltrasyonu birlikte uygulanarak yapılır.

Diatermi tedavisinin de bu hastalığa faydası vardır.

Nörinom Tedavisinde Ozon Terapi

Ayaklarda görülen sinir sıkışması veya nörinom ağrılarında, lokal ozon infiltrasyonu ağrıyı hafifletebilir. Ancak sistemik tedavi ile birlikte uygulanan lokal tedaviler kalıcı sonuç verecektir.

Mide Ağrısı ve Karın Ağrısında Ozonterapi

Mide ve onikiparmak barsağı ülserinde (peptik ülser) ozonlanmış yağlar ve sularla yapılan topikal ozon tedavileri ülseri iyileştirir, ağrıyı keser.

Çölyak, Ülseratif kolit ve Crohn hastalığında ozon tedavisi gerek oral gerekse rektal yoldan uygulanarak doku iyileşmesi sağlanır ve karın ağrısı hızla diner.

Eklem Ağrısında Ozonterapi

Eklem ağrısının nedeni genellikle akut/kronik travmaya veya enfeksiyona bağlı enflamasyonlardır. Bu nedenle eklem hastalıkları ozon tedavisinin çok etkili olduğu bir hastalık grubudur.

Eklemlerde travma veya bakteriyel-viral enfeksiyon sonucu gelişen kapsülit, tenosinovit, bursit gibi hastalıklarda eklem içine yapılan tek bir ozon enjeksiyonu dahi ağrının hafiflemesini, eklem hareketliliğinin geri kazanılmasını sağlayabilir.

Ozon tedavisi eklem-içi enjeksiyonla eklem sıvısına uygulandığında;

 • Dizlerde sinovyal zarlardaki enflamasyonu hızla iyileştirir ve bu sırada dizlerde menisküs yırtıkları da iyileşir.
 • Diz, dirsek, omuz, kalça eklemlerinde kıkırdak hücrelerinin sayısında artış meydana getirir.
 • Tendinit ve tenosinovitleri iyileştirir (tetik parmak)
 • Bursit’i iyileştirir. Eklem kapsülü dışındaki bursaların enflamasyonunda ayrıca bursa içine de ozon infiltrasyonu yapılır.

Baş Ağrılarında Ozonterapi

Vasomotor baş ağrılarında gerek metabolik işlemlerden sorumlu organları iyileştirici etkileriyle, gerekse beyinde BDNF, endorfin, melatonin ürettirici etkileriyle ağrıyı keser.

Sinüzitten kaynaklanan baş ağrılarında kulaklardan verilen ozon sinüsleri bakteri, mantar ve küflerden temizleyerek sinüziti iyileştirir, baş ağrısını dindirir.

Gerilim tipi baş ağrılarında ozon ense ve sırttaki tetik noktalara enjekte edilerek gerilimi ortadan kaldırır, ağrıyı keser.

Boyun ağrılarının önemli bir kısmı bu bölgede omurilikten çıkan duyu sinirlerinin viral enflamasyonudur. Sinirlerin viral enflamasyonu bazen deride kaşıntılı veya karıncalanma-yanma şeklinde belirtilere yol açar, bazen de kaslarda tutulma ve ağrılar meydana getirir.

Bazı durumlarda kaşıntılar ve ağrılar beeaber seyreder ve zamanla boyun düzleşmesine yol açabilir. Bu durum da bir baş ağrısı nedenidir.

Ozon tedavisi viral enflamasyonların tedavisinde hem anti-viral etkilerinden ötürü, hem de bağışıklığı güçlendirici etkilerinden ötürü çok başarılıdır.

Bu nedenle gerilim tipi baş ağrılarında ozon tedavisi hem sistemik hem topikal yöntemlerle uygulanır ve kısa sürede sonuç alınır.

Enfeksiyona bağlı baş ağrılarında ozon anti-mikrobik ve anti-enflamatuar etkileriyle enfeksiyonla savaşır, ağrıyı dindirir.

Geniş bilgi için ->>Baş Ağrısı Tedavilerimiz

Sırt ve Bel Ağrılarında Ozonterapi

sırt ağrısı bel ozon tedavisi ağrıSırt ve bel ağrısında tetik noktalara yapılan ozon enjeksiyonları, kuru iğne tedavisinden çok daha güçlü etkilere sahiptir.

Sırt ve bel ağrılarının birçok nedeni olabilir. Sırt çok sayıda sempatik sinir lifinin omurgadan çıkarak ganglionlar yaptığı bir bölge olduğu için, yapılacak bir sistemik ozon tedavisi sinir sistemini dengeleyerek bu ağrıların ortadan kaybolmasını sağlayabilir.

Bazı sırt ve bel ağrıları ise artık bir ileri aşamaya geçmiş sempatik sistem sorunlarından kaynaklanır. Bu sorunlar iç organlarla ilişkili olabileceğinden, tedaviye başka ozonterapi yöntemleri veya başka terapiler eklemek gerekir.

Ayrıca ozon vücudun bioaktif noktalarına da (akupunktur noktaları) çok az miktarlarda şırınga edildiğinde, daha güçlü bir akupunktur etkisi gösterir. Bu yöntem sırt tutulmasından karaciğer hastalıklarına değin geniş çaplı uygulama alanına sahiptir.

Sırt ve bel ağrıları bazen fasiit kökenli olabilir, bu durumda fasya içine ozon infiltrasyonu yapılır. Ozon etkisiyle enflamasyon çok kısa bir sürede ortadan kalkar.

Bel sorunları ilerlediğinde disk fıtıklarına da yol açabilir ancak fıtığın alınması her zaman ağrıyı giderememektedir.

Bu nedenle fıtığa değil sorunun kaynağına yönelik tedavilerden sonuç alma ihtimali çok daha yüksektir.

Sırt omurlarındaki fıtıkların sebebi bazen Notalgia paresthetica (kaşıntılı sırt hastalığı) olabilmektedir.

Bu hastalık ilkin deride belirti verdiğinden uzun yıllar deri hastalığı olduğu düşünülmüştür ancak aslında sırtın duyu sinirlerinin enflamasyonudur. Nedeninin viral enflamasyon olması kuvvetle muhtemeldir.

O nedenle ozon tedavisi bu hastalıkta etkin bir tedavi seçeneği oluşturur. Esasen var olan tek tıbbi çözümdür.

Sırt ve bel ağrılarında ozon terapi kadar etkili olabilen başka tedavilerimiz de mevcuttur ->> Diatermi

Daha fazla içerik ve bilgi için -> Bel Ağrısında Ozon Tedavisi

Kemoterapi Ağrılarında Ozonterapi

Ozon tedavisi kemoterapi kaynaklı ağrılarda etkilidir, buna dair bilimsel yayın bulunmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Ozon Tedavisi Kanser Ağrısına İyi Gelir mi?

Ozon kanserden kaynaklanan ağrılara etkilidir, bizim de mesleki deneyimimiz vardır, ancak ne yazık ki bilimsel çalışma bulunmamaktadır.

Bu Konuda Bilimsel Araştırmalar Var mı?

Yapılan çok sayıda bilimsel araştırmadan bazıları şunlardır:  , Moreno-Fernandez 2019, Hidalgo-Tallon 2022, Sire 2022, Tirelli 2022; Clavo 2022

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir