Akciğer Hastalıkları

Akciğer hastalıkları günümüzde giderek yaygınlaşan virüs salgınları yüzünden giderek daha sık görülmektedir.

Ozon tedavisi ve hidrojen tedavisi kanıtlanmış etkileriyle, akciğer savunmasını güçlendiren, vücut bağışıklığını iyileştiren ve COVID-19 dahil, akciğerin tüm viral hastalıklarında ve kanserlerinde etkili bulunmuş tedavilerdir.

Her iki tedavi de akciğer yolu ile verilebildiğinden, doğrudan akciğeri koruyucu etkileri de tedaviye destek olur.

Akciğer Hastalıkları Nelerdir?

Akciğer enfeksiyonları (pnömoni), ana hava yollarının ödem ve enflamasyonu (bronşit), KOAH (kronik tıkayıcı/obstrüktif akciğer hastalığı), İnterstisyel Akciğer Hastalığı, astım, tüberküloz ve akciğer kanseri en çok görülen akciğer hastalıklarıdır.

Akciğer Hastalığı Belirtileri Nedir?

 • Nefes darlığı
 • Geçmeyen öksürük. Öksürük çok yaygındır.
 • Kilo kaybı
 • Halsizlik
 • Hırıltı
 • Enfeksiyonlar
 • Balgam
 • Kan tükürme

Kliniğimizde Uygulanan Akciğer Hastalıkları Tedavileri

Kliniğimizde akciğer hastalıklarında Ozon Tedavisinin birkaç yöntemi bir arada, Hidrojen Tedavisi ve akupunktur tedavileri ile birlikte uygulanmaktadır. Tedaviler hem kan yoluyla hem solunum yoluyla yapılır.

Tedavilerin amacı;

 • Akciğerde enfeksiyon ve enflamasyonu geriletmek, oksijen ihtiyacını karşılamak, alerjik reaksiyonları gidermek, varsa kanserli kitleyi küçülterek yok etmektir.
 • KOAH tedavilerinde de aynı ilkelere göre çalışmaktayız.

koah tedavisi ozon

Akciğer Hastalıklarında Ozon Tedavisinin Önemi Nedir?

Ozonterapi akciğerde hastalık oluşturan sebeplerle çok yönlü savaşır:

 • Vücudun antioksidan kapasitesini artırır
 • Genel bağışıklığı güçlendirir
 • Akciğerin savunma sistemini güçlendirir
 • Güçlü anti-mikrobik etkilere sahiptir
 • Antienflamatuar etkiler başlatır
 • Akciğerin alerjik yanıtını azaltır
 • Bronş spazmını çözer
 • Akciğer ödemini önler
 • Vücudun oksijen açlığını giderir,

Akciğer Hastalıklarında Ozon Tedavisinin Önemi Nedir?

Ozon Tedavisi Tüberkülozda Etkili Midir?

Ozon tedavisi akciğere ve bağışıklığa faydalı etkilerinin yanı sıra  tüberküloz basilinin ilaçlara direncini zayıflatarak da tedaviyi kesinleştirir.

Ozon Tedavisi Nasıl Yapılır?

Temel tedavi kan yoluyla yapılır. Ayrıca solunum yoluyla ozonid tedavisi de uygulanır. Tedaviler 2-3 gün ara ile yapılır. Her seansta bir miktar kan alınarak kapalı setlerde içinden ozon geçirildikten sonra dolaşıma geri verilir. İyileşme ilk seanstan itibaren başlar. Hasta her seansta biraz daha iyiye gider.

Kan yoluyla tedavinin tercih edilmediği durumlarda alternatif ozon terapi yöntemleri de vardır.

Ozon Tedavisinin Akciğer Hastalıkları Üzerindeki Etkileri

 • Ozon tedavisi vücudun antioksidan kapasitesini artırarak vücudun kronik oksijen açlığı koşullarına adapte olmasını ve sağlıklı çalışabilmesini sağlar.
 • Ozon vücutta nitrik oksit üretimini uyarır. Bu madde düz kasları rahatlatıcı etkisiyle bronş spazmını çözer, bronş daralmasını iyileştirir.
 • Nitrik oksit kasılmış damarları da gevşetir, böylece akciğer- kalp arasındaki küçük dolaşımda oluşan yüksek kan basıncının düşmesini sağlar. Böylece ozon kalp sağlığını da korur ve akciğer ödemini önler.
 • Ozonlanmış alyuvarların oksijen geçirgenliği ve esnekliklerinin artması sayesinde dokulara oksijen taşıma kapasiteleri de artar.
 • Ozon etkisiyle hemoglobinlerde meydana gelen olumlu değişiklikler sayesinde kanın içerdiği oksijen miktarı arttığı gibi, dokulara bırakılan oksijen miktarı da artar ve böylece vücudun oksijen açlığı ortadan kalkar.

Ozonun bağışıklığı güçlendirici ve akciğeri koruyucu etkileri vardır

 • Ozon genel bağışıklığı güçlendirdiği gibi kronik bronşitte zayıflamış olan akciğer savunma sistemlerini de güçlendirir. Tedavi sonucunda bağışıklık hücrelerinin sayısında, kanda olduğu gibi bronşlarda da artış olur.
 • Ozon tedavisi antikor oluşumunu uyarır.
 • Bronşlarda alerjik reaksiyonlar normale döner.

Ozon iyi bilinen antibakteriyel, antiviral etkileri ile enfeksiyon etkenlerini kontrol altına alır.

Ozon etkisiyle sayıları artan interferonlar da virüslere karşı savunmayı güçlendirir.

Hangi Akciğer Hastalıklarında Ozon Tedavi Kullanılır?

 • Astım
 • Amfizem
 • Tüberküloz
 • Akut Bronşit
 • Kronik Bronşit
 • Pnömoni (zatürree), Covid-19’a bağlı pnömoni
 • İnterstisyel Akciğer Hastalığı
 • ARDS=Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu
 • KOAH (Akciğerde hava yollarını sıkışma/tıkanma meydana getiren hastalıklar)

Hangi Akciğer Hastalıklarında Ozon Tedavi Kullanılır?

KOAH nedir?

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), nefes almayı zorlaştıran ilerleyici bir durumdur. KOAH, hava yollarını etkileyerek iltihaplanmaya ve tahriş nedeniyle aşırı mukus üretimine neden olur. Bu, solunum yollarının incelmesine veya mukusla tıkanmasına yol açar, bu da solunum sıkıntısına neden olabilir.

KOAH’lı kişilerde astım da olabilir. Bir kişinin hem KOAH’ı hem de astımı varsa buna astım-KOAH örtüşme sendromu denir. Bu örtüşme sendromuna sahip kişiler daha şiddetli semptomlar yaşayabilir. Alerji, hava yolu hiperreaktivitesi (AHR) ve alerjik astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) risk faktörleridir.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Belirtileri

 • Giderek artan artan nefes darlığı – ilk başta sadece egzersiz yaparken olabilir ve bazen geceleri nefes darlığı hissederek uyanabilirsiniz
 • Geçmeyen balgamlı inatçı bir göğüs öksürüğü
 • Sık akciğer enfeksiyonları
 • Geçmeyen hırıltı

Daha az görülen diğer belirtiler:

 • kilo kaybı
 • yorgunluk
 • ayak bileklerinde ödem
 • göğüs ağrısı ve kan tükürme – (genellikle enfeksiyon veya akciğer kanseri gibi durumlara işaret eder)

KOAH İyileşir mi?

Kliniğimizde uygulanan tedavilerle birçok KOAH vakası tamamen iyileşebilmektedir.

KOAH tedavilerimizde aşağıdaki yöntemleri uygulamaktayız:

 • Ozonterapi (Kan yoluyla ozon tedavisi ve soluma yöntemleri)
 • Moleküler hidrojen soluma tedavileri
 • Akupunktur
 • Bitkisel reçeteler
 • Beslenme yönetimi

Hidrojen Terapi Nedir?

Son 10 yıldır giderek yayılan bilimsel bir tedavidir >>Hidrojen Tedavisi Nedir?

Hidrojen Terapi Nasıl Yapılır?

Hidrojen cihazından elde edilen H2 gazının solunması ile uygulanır. >>Hidrojen Tedavisi Hakkında Bilimsel Gelişmeler

Akciğer Hastalıklarında Hidrojen Tedavisinin Etkileri Nelerdir?

Hidrojen tedavisi akciğeri korur ve enfeksiyonlarda iyileşmeyi hızlandırır. Akciğer kanserinde tümörün büyümesini durdurabilir, COViD-19 sonrasında akciğerin fonksiyonlarını geri kazanmasını sağlar.

Hidrojen tedavisi H2 gazının solunması yoluyla yapıldığı için tüm akciğer hastalıklarında tedavi edici değeri çok yüksektir.

Akciğer Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

 • Nefes darlığı
 • Geçmeyen öksürük. Öksürük çok yaygındır.
 • Kilo kaybı
 • Halsizlik
 • Hırıltı
 • Enfeksiyonlar
 • Balgam
 • Kan tükürme

Kronik Akciğer Hastalığı Nedir?

 • Nefes darlığı ve öksürükle seyreden akciğer hastalıklarına genel olarak kronik akciğer hastalığı denir. Tüm belirtiler:
 • Özellikle fiziksel aktiviteler sırasında nefes darlığı
 • Hırıltı
 • Göğüste sıkışma
 • Berrak, beyaz, sarı veya yeşilimsi olabilen mukus (balgam) ile beraber kronik öksürük
 • Sık solunum yolu enfeksiyonları
 • Enerji eksikliği – Halsizlik
 • İstenmeyen kilo kaybı (daha sonraki aşamalarda)
 • Ayak bileklerinde, ayaklarda veya bacaklarda şişme

İnterstisyel Akciğer Hastalığı Nedir?

İnterstisyel Akciğer Hastalığı akciğer dokusunun kalınlaşıp sertleşmesi ile seyreder. Nefesle alınan oksijen kana geçemez.

Bu hastalarda öksürük, nefes darlığı ve oksijen açlığı gelişir. Romatoid Artrit hastalarında en çok görülen ölüm nedenidir. 

İnterstisyel Akciğer Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

En yaygın semptom nefes darlığıdır. Buna genellikle kuru öksürük, göğüste rahatsızlık hissi, yorgunluk ve bazen de kilo kaybı eşlik eder.

Çoğu durumda, semptomlar ortaya çıkana kadar akciğer hasarı meydana gelmiştir, gecikmeden doktora başvurmanız önemlidir.

İnterstisyel Akciğer Hastalığının Sebebi Nedir?

Asıl neden tam bilinmemektedir ama asbest, sigara gibi zararlı maddelerle kronik temas ile yakından ilişkili bulunmuştur. Romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklarla da ilişkilidir.

Otoimmün hastalıkların kökeninin viral olduğunun düşünülmesine benzer şekilde, interstisyel akciğer hastalığı için de viral sebepler tahmin edilmektedir.

En çok ilişkili bulunan virüs Epstein-Barr virüsüdür (İnsan gammaherpesvirüsü veya HHV-4). Bu virüs; kanserler dahil, hastalandırdığı organ ve dokulara göre değişen başka birçok hastalığa yol açar.

Ayrıca sitomegalovirüs (CMV), adenovirüs ve hepatit C virüsü (HCV) dahil olmak üzere birçok virüsün interstisyel akciğer hastalığına yol açtığı teorisi vardır. Bu virüslerin, yatkın kişilerde sürekli bir antijenik uyarıya neden olarak akciğerde fibroza yol açtığı düşünülmektedir.

Kobay çalışmalarında elde edilen kanıtlar, gama-herpes virüsü ile enfeksiyonun fibrozu başlatabileceğini ve eski bir fibrozu alevlendirebileceğini göstermektedir. Bu, akciğerde artan kollajen, akut akciğer hasarı, yaygın alveolar hasar ve azalmış akciğer fonksiyonu ile kanıtlanmıştır.

İnterstisyel Akciğer Hastalığının Tedavisi nedir?

İlerlemeyi yavaşlatmak için bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar verilir.

Kliniğimizde İnterstisyel Akciğer Hastalığı tedavisi Ozonterapi ve Hidrojen Terapi kombinasyonu ile yürütülmektedir.

Hidrojen sadece güçlü antioksidan etkilere sahip bir molekül olduğu için değil, özellikle soluma yolu ile alındığı için akciğer hastalıklarını tedavisinde özel bir yere sahiptir.

Hidrojen tedavisi İnterstisyel Akciğer Hastalığında da etkili bulunmuştur.

Akciğerin Viral Hastalıklarında Ozon Tedavisi

Ozon antiviral etkinliğe sahip bir moleküldür. Virüslerin kendini kopyalama yeteneğine zarar vererek çoğalmasını durdurur:

 • Virüsün zarfını oluşturan kapsid proteinlerine zarar verir
 • Virüs replikasyon (kopyalama) fazına doğrudan müdahale eder

Ozon kana karıştığında hücre zarlarındaki yağlar ve proteinlerle etkileşime girer ve oluşan yeni maddeler bağışıklığı güçlendirerek kan ve dokulardaki viral yükü azaltılmasına katkıda bulunur.

Ozon bağışıklık hücrelerinin sayısında artış meydana getirir, sitokinlerin sayısını artırır, hem hücresel bağışıklığı, hem de hümoral bağışıklığı güçlendirir.

Ozon koronavirüsler dahil bazı virüslerin insan hücrelerine girmek için kullandığı ACE-2 reseptörlerine virüslerin bağlanmasını da önler. Ozon başka mekanizmalar üzerinden de virüslerin çoğalmasının önüne geçer.

COViD-19 Pnömonisinde Tedavilerimiz

COVID-19’da Ozon Tedavisi

COVID-19’da Hidrojen Tedavisi

Akciğer Kanserinde Hidrojen Tedavisi

İlerlemiş “küçük hücreli olmayan” akciğer kanserinde hidrojen terapi tümörün ilerlemesini kontrol altına alabilir ve kemoterapinin yan etkilerini hafifletebilir.

Hidrojen Tedavisinin Akciğer Hastalıkları Üzerindeki Etkileri

 • Hidrojen tedavisi akciğeri koruyucu bir tedavidir
 • Hidrojen, akut akciğer hasarında hücre ölümünü önler
 • Hidrojen hidroksil radikallerinin üretimini azaltarak akciğerleri hasardan korur ve enflamatuar süreçleri baskılar
 • KOAH hastalığının akut alevlenmesinde oksijen ile birlikte verilen hidrojenin tek başına oksijenden çok daha etkili olduğu görülmüştür
 • Hidrojen solumak astım ve KOAH hastalığında hava yolları enflamasyonunu giderir

Sonuç

Kliniğimizde akciğer hastalıklarını Ozon tedavisi ve Hidrojen Tedavisi ile iyileştirmekteyiz. Hidrojen soluma yolu ile alındığından, özellikle akciğer hastalıklarında çok etkilidir. Bilimsel araştırmalarda bildirilmiş etkilerin tümünü biz de kliniğimizde tedavi ettiğimiz hastalarımızda gözlemledik.

Tedavilerimizde çoğunlukla akupunktur uygulamaları da yapmaktayız. Akupunktur binlerce yıllık başarılı geçmişe dayanan bir şifa sanatıdır ve özellikle astım ve KOAH üzerindeki iyileştirici etkisi iyi bilinmektedir.

Tedavilerimiz sırasında önceden reçete edilmiş tedavileri ya da kemoterapiyi almaya devam edebilirsiniz, bunlar tedavilerimizi etkilemez. Bizim yaptığımız tedaviler ise almakta olduğunuz tedavileri etkisizleştirmez, hatta antibiyotiklerin etkinliğini arttırır, yan etkilerinin daha az görülmesini sağlar ve sizi kemoterapinin yan etkilerinden korur.

Tedavilerimiz çoğunlukla 2-3 gün aralıklarla yapılır ancak gerektiğinde aralıksız her gün de tedavi yapılabilir.

Bütün tedaviler Dr. Nilgün Eröztürk tarafından uygulanır

Sık Sorulan Sorular

Akciğerde bir sorun olduğu nasıl anlaşılır?

Öksürme, balgam çıkarma, ya da solunum sıkıntısı ile anlaşılır.

Akciğer kanserinin ilk belirtisi nedir?

İlk belirti çoğunlukla inatçı öksürüktür. Ancak bazen eforla ortaya çıkan oksijen açlığı veya sırt ağrısı ile de kendini gösterebilir.

Akciğerin ağrısı nereye vurur?

Genelde sırta vurur. Bazen göğüs kafesinin bir yanında veya ön tarafında da hissedilebilir.

Bilimsel Yayınlar

Akciğer Hastalıklarında Ozon Tedavisi Hakkında Son Yayınlar 

Roven 2020Cattel 2021 (COViD-19’da Ozon Tedavisi)

Akciğer Hastalıklarında Hidrojen Tedavisi Hakkında Son Yayınlar 

Chen 2018, Terasaki 2019Chen 2020, Zheng 2021, Qui 2021, Zhang 2022, Fu 2022, Guan 2020 (COViD-19’da Hidrojen Tedavisi), Botek 2022 (COViD-19’da Hidrojen Tedavisi)