Baş Ağrısı

Baş ağrısı birçok hastalığın belirtisi olarak en yaygın ağrı şikayetidir.

Başta bulunan organlardan, damar vb yapılardan kaynaklanabileceği gibi servikal omurga sorunları gibi boyun hastalıkları yüzünden de baş ağrısı olabilir.

Baş ağrıları iç organların hastalıklarının belirtileri içinde de yer alır.

Baş Ağrısı Nedir?

Baş ağrısı, başın belli bir bölgesinde, yüzde, başın yarısında veya tamamında olan bir ağrıdır.

Baş ağrıları başın sadece bir yarısında olduğunda, bu ağrılar Yunanca yarıküre sözcüğünden gelen migren adı ile anılır. Migren ayrı bir hastalık değildir, yarım baş ağrısına verilen isimdir.

Baş Ağrısı Sebepleri Nelerdir?

Baş ağrısı çok sayıda sebepten kaynaklanabilir. Bunları kısaca baş-boyun bölgesine ait sebepler, beyin ile ilgili sebepler, ve diğer sebepler olarak 3 ana başlıkta toplayabiliriz.

Baş ağrısına yol açan baş-boyun bölgesinin hastalıkları:

 • Yüz ve kafa kemiklerindeki sinüs boşluklarında iltihap olması (sinüzit)
 • Trigeminal sinir kökünde enflamasyona bağlı sinir sıkışması (trigeminal nevralji)
 • Glokom (göz ağrısı ile birlikte)
 • Yüz siniri ağrıları
 • Orta kulak iltihabı
 • Boyun omurlarında servikal instabilite
 • Boyun bölgesinde kas tutulması (stres ve postür bozuklukları bu enden üzerinden baş ağrısı yaparlar)
 • Beyin iltihapları (ensefalit, menenjit), Beyin tümörleri
 • Beyin damarlarıyla ilgili hastalıklar (anevrizmalar, beyin AVM (arteriovenöz malformasyonlar), damar yırtılmaları), beyin kanaması, kafa içi hematomlar, kafa içi hipertansiyon, inme)
 • Toksoplazmoz (beyin dokusunda kist oluşturabilir)

Zehirlenmeler

 • Karbonmonoksit zehirlenmesi (tansiyon=gerilim tipi baş ağrısına yol açar. Bu tip baş ağrısı başınızın çevresinde sanki onu sıkan bir bant varmış hissi yaratır)

Virüs hastalıkları çoğunlukla ateş ve beraberinde baş ağrısı ile kendini gösterir:

 • Nezle
 • Grip
 • COVID-19
 • Hepatit

Baş ağrısının beslenme ile de ilişkisi olabilir:

 • Alkol almak baş ağrısı yapar. Kırmızı şarap ile baş ağrısı çok görülür.
 • Alerjiler baş ağrısı yapabilir. Örneğin işlenmiş et ürünleri içinde bulunan monosodyum glutamat (çin tuzu) vb çok çeşitli maddelere karşı alerjiniz olabilir.
 • Uykusuzluk, susuzluk, aç kalmak baş ağrısı sebebidir.

Karaciğer hastalıkları ve metabolik sendrom çoğunlukla baş ağrısı yapar:

 • Yüksek tansiyon
 • Safra kesesi taşları (migren tipi baş ağrıları ile ilişkili bulunmuşlardır)
 • Karaciğer yorgunluğu (Şiddetli baş ağrısı yapar. Geçmeyen baş ağrılarının büyük çoğunluğu karaciğerden kaynaklanır. Örneğin sirozda bilinç bulanıklığı ve baş ağrısı birlikte görülür. Ama çok daha az ciddi karaciğer sorunlarında daha şiddetli ağrılar görülebilir.)
 • Metabolik sendrom (diyabet, damar hastalıkları, göbek bölgesinde yağlanma ve yüksek kan basıncı ile seyreden bu hastalıkta migren tipi baş ağrıları görülür)

Baş Ağrısının Nedenleri Nedir?

Baş ağrısının nedenleri çok çeşitlidir.

 • Baş ağrıları sinüzitle ilişkili olabilir, göz sorunlarından kaynaklanabilir, veya orta kulak iltihabına bağlı ağrılar olabilir.
 • Beyin hastalıkları çoğunlukla baş ağrısı yaparlar
 • Enfeksiyonlarda ateş ile beraber çoğunlukla baş ağrısı da görülür
 • Baş ağrılarının bir kısmı başı omurgaya bağlayan eklemlerin sorunlarından kaynaklanır. Eklem bağlarındaki zayıflık kaslara çok yük binmesine yol açar ve bu ağrılar sadece ensede değil, baş bölgesinde de hissedilir.
 • Baş ağrıları damar hastalıklarından, karaciğer ve safra kesesi sorunlarından, zehirlenme ve alerjilerden ötürü de ortaya çıkabilir.

Baş Ağrısında Uygulanan Tedaviler

 • Akupunktur
 • Ozon tedavisi
 • Proloterapi
 • Prolozon
 • Detoks tedavileri
 • Alerji tedavileri

Ozon Tedavisinin Baş Ağrısına Olan Etkileri

 • Ozon tedavisi ağrı kesicidir. Endorfin düzeylerini arttırır. Endorfinler ağrı dindirici moleküllerdir, adları da buradan gelir.
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlarda ateş, başağrısı vb belirtiler hızla yatışır.
 • Kronik kas kasılmalarını iyileştirir, kas tutulmalarına bağlı ağrıları iyileştirir.
 • Anti-viral, antibakteriyel ve mantarlara karşı antifungal etkileri ile sinüzite bağlı baş ağrılarını hızla iyileştirir.
 • Ozonun etkisini başlatan en önemli reaksiyonlardan biri ozonun vücudun detoks mekanizmalarını uyarıcı etkisinden kaynaklanır. Baş ağrısındaki olumlu etkilerinin bir sebebi de bu olabilir.
 • Ozon kasılmış damarları gevşetir ve dokulara kan gitmesini sağlar.

Ozon Tedavisinin Faydaları Nelerdir?

 • Ozon tedavisi güçlü anti-enflamatuar ve antioksidan etkilere sahiptir. Vücuttaki birçok hastalık sürecine bu mekanizmalar üzerinden müdahale eder.
 • Ozon hücre enerji üretimini artırır. Bu etkileriyle ozon, kronik yorgunluk, kronik ağrılar ve depresif duygudurumunu tedavinin hemen başlarında düzeltmeye başlar.
 • Ozon tedavisi alerjileri ve alerjik hastalıkları iyileştirebilir.
 • Ozon tedavisi ile hücresel detoks başlar, hücrelerde biriken ağır metal ve kimyasallar vücuttan atılır.

Akupunkturun Baş Ağrısına Olan Etkileri

 • Akupunktur endorfin salınımına yol açarak baş ağrısını giderir. Endorfinler beynin ürettiği ağrı kesicilerdir.
 • Akupunktur gerilim tipi baş ağrılarında boyun bölgesindeki kas kasılmalarını iyileştirerek baş ağrılarını giderir.
 • Bazı durumlarda baş ağrısı iç organların çalışmasındaki dengesizliklerden kaynaklanabilir. Akupunktur organ sistemlerini dengeleyerek baş ağrısının altında yatan sebepleri ortadan kaldırır.
 • Akupunktur vücudumuzun stres yanıtını dengeleyen bir tedavidir. Stresten kaynaklanan baş ağrıları akupunktur tedavisine çok iyi yanıt verir.

Proloterapinin Baş Ağrısına Olan Etkileri

Geçirilmiş kazalar ve boyun travmalarından sonra boyun bölgesinde kronik ağrı olabilir. Bu ağrılara baş ağrısı da eşlik edebilir. Bazen boyun ağrısı hiç olmaz ama baş ağrısı ve/veya sırt ağrısı olabilir.

Bu ağrıların sebebi travma sırasında boyun omurlarını destekleyen bağların ve omurlara tutuna tendonların zarar görmesi, bunu kompanse etmek için boyun kaslarının aşırı kasılmasıdır. Bu kaslar kafatasının arka bölümüne dek uzandığı için şiddetli baş ağrılarına yol açabilirler.

İnsan başı yaklaşık 5 kg ağırlığındadır. Bu ağırlığı sadece boyun omurları taşır. Omurlar bu işi onları destekleyen bağlar, tendonlar ve kaslar sayesinde yaparlar. Bağlar ve tendonlar zayıfladığında başın ağırlığını taşımak ve boyun hareketlerini gerçekleştirmek için kaslara çok iş düşer. Sürekli kasılma halinde olan kas liflerinde metabolik bozukluklar başlar.

Ozon ve akupunktur tedavileri bağ ve tendonların zayıflamasından kaynaklanan ağrılarda uzun vadeli bir çözüm olamaz. En uygun tedavi bağ ve tendonları kuvvetlendirmek olacaktır. Eklem bağları ve tendonlar proliferasyon süreci ile kuvvetlenir. Bu amaçla uygulanan terapiye proloterapi denir..

Proloterapi bir enjeksiyon tedavisidir. Enjeksiyonlar zedelenmiş bağ ve tendonların omurlara yapışma yerlerine yapılır. Her enjeksiyon seansını bir iyileşme süreci takip eder. Bağlar-tendonlar kuvvetlendikçe ağrılar ve varsa eşlik eden diğer belirtiler hafifleyerek ortadan kalkar.

Prolozonun Baş Ağrısına Olan Etkileri

Omurganın boyun bölgesinde enflamasyondan kaynaklanan kronik ağrı.larında omurga nın servikal bölümü boyunca yapılan mikro ozon enjeksiyonları ağrıya yol açan nedeni kısa sürede ortadan kaldırır.

Detoks Tedavilerinin Baş Ağrısına Olan Etkileri

Günümüzün hastalıklarının çoğunda vücutta toksin birikmesi, biriken toksinlerin atılamaması gibi nedenlerden söz edilmektedir. Toksinler tanımı çok geniş spektruma yayılmış, bakteri toksinlerinden, ve viral enfeksiyon yan ürünlerinden başlayarak ağır metallere, tarım kimyasallarına varana değin yüzlerce maddeden oluşan uzun bir listeyi ifade eder.

Toksin faktörü kanser dahil pek çok hastalıkta rol oynayabilir. Pek çok toksinin baş ağrısı ile ilişkili olduğu da bilinmektedir.

Bu toksinlerden kurtulmak için ozon tedavisi ve hidrojen terapi etkili bir yöntem olmakla beraber, kısa zamanda çok yol almak için çok yönlü bir detoks tedavileri protokolüne ihtiyaç vardır.

Örneğin, safra taşları baş ağrısı ile ilişkisi kanıtlanmış faktörlerden biridir ve başın yan taraflarında, şakaklarda ani batıcı ağrılara neden olurlar.

Bu taşlar ancak özel detoks yöntemleriyle giderilebilir.

Alerji Tedavilerinin Baş Ağrısına Olan Etkileri

Alerjiler çok değişik belirtilerle seyredebilirler. Baş ağrısı da bunlardan biridir.

Ağrılar başın tamamına yayılabilir, veya alın ve gözler çevresinde olabilir. Ağrılar bazen de yarım baş ağrısı şeklinde kendini gösterir. Pek çok migren atağı aslında alerjilerden kaynaklanıyor olabilir.

Kesin teşhis için etraflı bir muayene sonrasında size kendi kendinize test etmeniz için bazı önerilerde bulunulabilir, veya kan testleri yapılarak spesifik immün globulinlerinize bakılabilir.

Tedaviler NAET yöntemi ile alerjilerinizi tamamen ortadan kaldırarak yapılabilir, veya baş ağrınıza yol açan neden tespit edildikten sonra siz bu maddeden kaçınarak alerjik reaksiyonlarınızı yönetebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Baş ağrısı çeşitleri nelerdir?

Baş ağrıları başın hangi bölümlerinde ortaya çıktığına göre sınıflanabilir: Başın tepesinde ağrı (hipertansiyon ağrısı), Gerilim tipi başağrısı, Küme başağrısı, Yarım başağrısı (migren), Sinüzit ağrısı gibi.

Başın hangi bölgesi neden ağrır?

Başın tepesi karaciğer yorgunluğunda ve hipertansiyonda, başın arkası servikal omurga sorunlarında ağrır. Alın ve göz ağrıları genellikle sinüzitten, zonklayıcı şakak ağrıları glokomdan, şimşek çakması gibi şakak ağrıları çene ekleminden geçen sinirin viral enflamasyonundan, kafatasının yanlarındaki şimşek çakması gibi batıcı ağrılar safra taşlarından kaynaklanır. Alerjilerden kaynaklanan ağrılar birkaç baş bölgesinde birden görülürken viral enfeksiyonlarda başın tamamı ağrır.

Çok sık baş ağrısı neden olur?

Çok sık başağrısı çekmek kronik bir hastalığa işarettir.

Baş ağrısı nasıl geçer?

Baş ağrısından kurtulmak için önce doğru teşhis gereklidir.

Sonuç

Baş ağrısı önemli bir hastalığın habercisi olabilir.

Kronik baş ağrınız varsa teşhis için gecikmeden harekete geçmenizde fayda vardır.

Kliniğimiz bir fonksiyonel tıp teşhis ve tedavi kliniğidir. Hastalıklarınız bütünsel tıp yaklaşımıyla ele alınır. Tedaviler bireyseldir. Sizin şikayetlerinize, sağlık durumunuza göre özel tedavi programı belirlenir.

Baş ağrılarınızın sebebi teşhis edildikten sonra nedene yönelik tedavi yaklaşımlarıyla sizi kısa zamanda ağrılarınızdan kurtarabiliriz.

Başa dön tuşu