Beyin Hastalıklarında Ozon Terapi

Önemli beyin hastalıklarının çoğunun viral kaynaklı olabileceğine dair kanılar giderek güçlenmektedir. Bu teori güçlendikçe ozonun beyin hastalıklarındaki bariz etkisi de giderek daha aydınlanmaktadır. Güçlü antiviral etkileriyle ozon, beyinde seyreden viral hastalık süreçleriyle etkin bir biçimde savaşır.

Bir arada HHV-6A/B olarak adlandırılan insan herpes virüsü 6A (HHV-6A) ve insan herpes virüsü 6B (HHV-6B), çoğu insanı erken yaşlardan itibaren kalıcı olarak enfekte eden nörotropik virüslerdir (nörotropik=sinir dokuya yönelen). Bu virüslerle enfekte olan çoğu insanda hiçbir yan etki görülmese de, virüsler bağışıklığı baskılanmış hastalarda görülen ensefalitin iyi bilinen bir nedenidir.

Bu virüslerin bağışıklığı yeterli bebek ve çocuklarda ateşli nöbetler/havale (febril status epileptikus dahil), mezial temporal lob epilepsisi, multipl skleroz (MS) ve muhtemelen Alzheimer hastalığı için bir tetikleyici olabileceğine dair kanıtları özetledik. (Human Herpesviruses 6A and 6B in Brain Diseases: Association versus Causation. Anthony L Komaroff et al makale özetinden alınmıştır)

Ozonun beyinde gösterdiği etkiler:

Ozon etkilerini hem beyin kan dolaşımı üzerinde hem beyin hücreleri üzerinde gösterir.

  • Kılcal dolaşımın iyileşmesi ile beyin kan dolaşımı oksijen içeriğinin artması ve
  • Nöronlarda görülen iyileşme, tedavinin ilk dakikalarında başlar.
  • Ozon ayrıca güçlü antiviral ve antienflamatuar etkileriyle de beyin dokularındaki enfeksiyöz ajanlarla mücadele eder.

Grafik: Tek bir ozon terapi seansı sonrasındaki ilk dakikalardan başlayarak beyin kan dolaşımındaki oksijen içeriğinde artış meydana gelir.

Ozonun beyin hücrelerinde meydana getirdiği iyileşme büyük ölçüde anti-viral özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir Depresyon, Bunama/demans, Alzheimer Hastalığı, Parkinson Hastalığı.. gibi pek çok beyin hastalığının nedeninin virüsler olabileceğine dair güçlü kanıtlar vardır. Ozonun anti-viral etkileri ise keşfedildiğinden beri iyi bilinmektedir.

Bu etkilerle;

Ozon Terapi sinir hücrelerini serbest radikal hasarından korur, hücrelerin canlılığını arttırır.
Beyin hücrelerinin enerji santralı mitokondriler ozonterapiden sonraki ilk 40 dakika içinde yenilenmeye başlar.
Ozon, damar sertliğini düzelttiği bilinen tek tedavi ajanıdır. Bu etkisi ile, serebral ateroskleroz denilen, beyin damarlarının sertleşmesiyle seyreden kılcal dolaşım bozukluğunu da iyileştirir.

Ozon Terapi ile beyin kılcal dolaşımında iyileşme, beyin kan akımında artış ve nöronların oksijen kullanımında artış meydana gelir.

Tedaviler kan ozonlama yöntemi ile yapılır.

Demans/Bunama Tedavisinde Ozon Terapi

Bunama gelişimi için çeşitli hipotezler ileri sürülmektedir. Bunlardan biri damarsal poatolojilerdir. Damar sertliği, kılcal dolaşım bozukluğu gibi..,

Bir diğer hipotez ise viral enfeksiyonlardır. Günümüzde bu hipotezi destekleyen yayınların sayısı giderek artmaktadır.

Damar sertliği nedeniyle dolaşım bozulduğunda beyin hücrelerine yeteri kadar oksijen gitmemeye başlar. Oksijensizliğe çok duyarlı olan beyin hücreleri bu kronik oksijen açlığına tepki olarak düşük metabolik moda geçer ve yaşamlarını böyle devam ettirirler. Bu ise depresyon, dalgınlık-unutkanlık gibi en çok görülen belirtilerin yanı sıra zamanla birçok becerinin zayıflaması, bazı sinirsel işlevlerin ise yitirilmesi anlamına gelir. Bu klinik tablo demans/bunama adını alır.

Bu durum daha bunama başlamadan önce de kişinin yaşam kalitesini bozacak kadar önemlidir. Bilişsel becerilerde gerileme, duruş dikliğinin ve motor fonksiyonların bozulması gibi belirtiler ilk habercilerdir (örn. el becerilerinin zayıflaması, omuzların çökmesi ve güçsüz adımlarla yürüme).

Yukarıda bahsedilen mekanizma demans gelişimine yol açtığı düşünülen teorilerden sadece biridir.

Damarsal sorunlar hiçbir zaman tam olarak dışlanamayacaktır ancak, yakın zamanda bu teori yerini beynin viral hastalığı teorisine bırakmaya başlamıştır.

Ozon tedavisi bu hastalıkta hem damarsal patolojileri, hem viral patolojileri hedef alarak her cephede iyileşme sağlar.

Ozon Tedavisi Öncesinde ve Sonrasında Beyin Dokusunda Görülen Değişiklikler (BT – Bilgisayarlı Tomografi görüntüleri)


Depresyonda Ozon Terapi

Depresyonda beyindeki sinir hücreleri arasındaki ileti hızının düştüğü, ileti bir sinirden diğerine geçerken salınması gereken kimyasal ileticilerin yeteri miktarda salınmadığı ortaya çıkmıştır. Hormonal bozuklukların dışında depresyonda hücre metabolizması düşer, hücrelerin oksijen kullanımı azalır. Bu değişiklikler radyolojik incelemelerde de (PET – Pozitron Emisyon Tomografi) gözlemlenmiştir.

Ozon hem beyin hücrelerinin oksijenlenmesini arttırarak, hem sinir hücrelerinin arasındaki temas noktalarında ileti hızını arttırarak depresyonu hızla iyileştirir.

Ozon bu etkilerini antiviral özelliklerinden ötürü gösteriyor da olabilir. Zira 2020 yılında Japon araştırmacılar depresyona beyin dokusundaki viral enfeksiyonların da neden olabileceğini ortaya koydular.

Virüslerin sadece ateşli hastalık yapmadıkları uzun zamandır biliniyor. Vücuda ilk girdiklerinde şiddetli ateşle seyreden gürültülü bir hastalık tablosu oluştursalar da, bağışıklık sisteminin tepki vermeyi bırakması ile beraber, virüsler vücut dokularını sessizce istila etmeye devam ediyorlar ve özellikle de herpes virüs ailesi üyeleri, yaşamın ilerleyen yıllarına değin en ilgi duydukları hücreler olan beyin ve sinir hücrelerini ele geçirmeye başlıyorlar.

Epilepsi, Alzheimer ve Parkinson gibi beyin hastalıklarının, vertigo ile seyreden denge sistemi hastalıklarının bazılarının da aslında birer herpes virüs enfeksiyonu olabileceğine dair oldukça önemli bir bilgi birikimi oluşmuş durumda.

Virüslerin depresyona neden olabileceğine dair bilgilere de ulaşıldı. Herpes virüs ailesinden olup pek çok hastalıktan da sorumlu tutulan HHV-6 virüsü beyindeki astrositleri enfekte edip bu dokuyu hasta ediyorlar ve sonuç olarak hormonal bir dengesizliğe sebep olarak depresyon da başlatabiliyorlar.

Human Herpesvirus 6B Greatly Increases Risk of Depression by Activating Hypothalamic-Pituitary -Adrenal Axis during Latent Phase of Infection Nobuyuki Kobayashi et al iScience. 2020 Jun 26;23(6):101187.

Herpes Virüs ailesi oldukça geniş bir virüs ailesi ve bu virüsler her ne kadar zararsız ateşli/döküntülü hastalıklara  neden oluyor gibi görünüyorlarsa da, kansere ve Alzheimer hastalığına değin geniş bir yelpazede zarar veriyorlar insana. Sinir dokuya özellikle ilgi duyuyor gibi görünen bu virüsler, bilimsel yayınların belli bir sayıya ulaşmasını takiben gerek beyinde yer alan, gerek vücuda dağılan pek çok sinirin  hasarından sorumlu tutulabilir.

Ozon tedavisi depresyonu iyileştirici etkileri öteden beri bilinen bir tedavidir. Bunun nedeni anti-viral özelliklerinde yatıyor olabilir.

Depresyona bağlı uyku bozukluğu ve anksiyete/iç sıkıntısı, konsantrasyon eksikliği, unutkanlık gibi belirtiler de kısa süre içinde ortadan kalkar. Tedaviler kan ozonlama yöntemi ile yapılır .

Ozon Terapiden Sonra Yapılan Ölçümlerin Sonucu

Beyne giden kan miktarında artış
Beyin kılcal dolaşımında artış
Oksijenlenmiş hemoglobin oranında önemli artış
Beyin hücrelerinin oksijen kullanımında artış
Beyin hücrelerinin metabolizmasında artış
Etkiler seanstan sonraki ilk 1 saat içinde başlar.

Kalbin giderek güçlenmesine bağlı olarak kan dolaşımının daha da iyileşmesi ve antiviral etkinliğe ulaşılması ile iyileşme süreçleri güçlenir ve hızlanır.

Klinik Değerlendirmede Gözlenen Düzelmeler:

Dikkat artışı
Kognitif (bilişsel) işlev artışı
Bellek güçlenmesi
Adale katılığının azalması, duruşta denge kurmanın düzelmesi
Sinir-kas temaslarındaki enflamasyonun ortadan kalkması üzerine sinirlerden kaslara iletimin
iyileşmesi, hareketlerin hızlanması

Dr. Nilgün Eröztürk – Her hakkı mahfuzdur

Başa dön tuşu