Bilimsel Araştırmalarda Ozonterapi

Klinik Çalışmalarda Elde Edilen Sonuçlar

(Prof. V. Bocci’nin 2001 tarihli makalesinden alıntılar)

Ozon tedavisi ile tedavi edilecek en uygun patoloji damar hastalığıdır. Dikkatlerin çoğu periferik obstrüktif arter hastalığına odaklanmıştır. 1974 ve 1980 yılları arasında 152 hasta üzerinde yapılan bir çalışma, pentoksifilin ve prostanoidlere kıyasla M-OOT’nin daha yararlı etkilerini, yan etkiler olmaksızın göstermiştir.

60 hasta ile yapılan başka bir çalışmada hastaların en az %44’ünde ve 68 hasta ile yapılan bir başka çalışmada ise %35’inde iyileşme bulunduğu gösterilmiştir. Diğer çalışmalarda da (çoğu 20’den az hastada), yerleşik tedavilerden daha fazla olmak üzere %45-50 oranında iyileşmeler elde edildiği bildirilmiştir.

Yeni bir çalışmada, kendi ozonlanmış kanlarını ya da bir prostasiklin infüzyonu almak üzere randomize edilmiş 28 hastada gerçekleştirilmiştir Di Paolo 2005. Ozon tedavisinin ağrı azaltma ve yaşam kalitesini iyileştirme açısından prostanoid analoğundan daha etkili ve çok daha düşük maliyetli olduğu kanıtlandı, ancak tedavi sadece 7 hafta (14 tedavi seansı) uygulandı.

Genel olarak, en az 4 ay boyunca (32-48 tedavi) gerçekleştirilen ve daha sonra her ay dört tedavi ile sürdürülen olağan OOT’nin periferik obstrüktif arter hastalığı için en iyi tedavi olarak kabul edildiği görülmektedir. Damara sık girilmesine rağmen, hastalar çoğunlukla uyumludur çünkü terapinin faydalarını fark ederler ve sıklıkla bir iyilik hissi bildirirler.