Böbrek Hastalıklarında Ozon Terapi

Ozon Böbrekleri Toksinlerden Temizler

Vücuda giren ağır metallerin en çok biriktiği organ böbreklerdir. Ağır metaller böbreklerde birikmekle kalmaz, burada birbirleriyle reaksiyona da girerler. Araştırmaların gösterdiğine göre, birden fazla metal birikimine maruz kalmak zehirlenmeyi şiddetlendirir.
Ozon ağır metalleri ve petrokimyasalları okside eder, yani yakar ve onları zararsız maddeler haline dönüştürür, başka bir deyişle ağır metalleri herhangi bir atık bırakmadan yok eder.

Ozon Böbrek Fonksiyonlarını İyileştirir

Karaciğer hastalıkları başta olmak üzere ağır seyreden çeşitli hastalıklarda bozulmuş olan Plazma Renin aktivitesi, Anjiyotensin II, Aldosteron gibi böbrek fonksiyon değerleri ozon terapi ile düzelir, böbrek hasarı önlenir, hayatta kalma oranı artar.

Ozon Böbrek Kan Akımını Artırır

Ozon kan akışkanlığını iyileştirir, damar sertliğini giderir, kasılmış damarları gevşetir. Böylece böbrek kan akımını kısa sürede iyileştirir; bu etkisini ağır hastalık sürecinde olan kişilerde dahi gösterir.

Ozon Böbrek Ağrılarını Giderir

Ozon spazm çözücü etkiye sahiptir. Bu etkiler hem sinir sistemini iyileştirmesine, hem dolaşımı iyileştirmesine ve doku oksijenlenmesini artırmasına bağlıdır. Ayrıca beyinde endorfin salgılatarak morfin gibi ağrı kesici etki gösterir. Bakteri ve mantar öldürücü etkileriyle mikrobik hastalıklarda nedeni hızla ortadan kaldırır.


Kronik Enfeksiyonlarda Ozonun Etkileri

Ozon kronik enfeksiyon sürecinde zayıflayan savunma sistemini uyarır. Bu etki tedavide çok değerlidir.

Akut ve Kronik Böbrek İltihabında Ozon

Ozon terapi ile, hastaların çoğunda 2. günde genel durumda iyileşme, yorgunluğun ortadan kalkması ve ağrılı işemede azalma meydana gelir. 4-5 uygulamadan sonra idrarda iltihap hücresi ve bakteri sayısında belirgin azalma, kan değerlerinde düzelme ve ozon etkisinde güçlenmiş olan akyuvarların bakterileri yutarak yok etme faaliyetlerinde artış meydana gelir.

Böbrek Yetmezliğinde Ozon Terapi

Yeni başlamış böbrek yetmezliğinde ve enfektif glomerülo nefritlerde ozon terapi kliniği düzeltebilir.

Böbrek Taşında Ozon Terapi

Ozon terapi, böbrek taşı vakalarında ve bu hastalarda görülebilen böbrek yetmezliği alevlenmelerinde emniyetle kullanılmakta ve hem genel durumu hem laboratuvar değerlerini düzeltebilmektedir. Özellikle böbrek taşı kırma işleminden önce ve sonra yapılan ozon terapi böbrekleri korumaktadır.

Böbrek Tüberkülozunda Ozon Terapi

Ozon laboratuvar koşullarında tüberküloz (verem) bakterisinin zarını 10-15 dakikada parçalayıp öldürür. İnsan vücudundaki etkileri ise çok yönlüdür ve vücut direncini artırması, savunma sistemini güçlendirmesi bakteri öldürücü etkisinden de önde gelir. Böbrek yetmezliğine girmiş tüberküloz vakalarında yapılan karşılaştırmalı ozon terapi araştırmalarında; 12 hafta sonra idrarda bakteri görülmeme oranı sadece ilaç alanlarda % 33,3 iken ek olarak ozon alanlarda % 81,25’dir.

İlaca dirençli olan enfeksiyonlarda dahi, bu sonuca ozon almayan gruba nazaran 4-5 hafta önce ulaşmak mümkün olmuştur. Klasik tüberküloz tedavisinde ilaçların karaciğeri ve böbreği hastalandırması yüzünden henüz enfeksiyon iyileşmeden tedaviyi yarıda kesmek zorunda kalınabilmektedir. Ozon terapinin tedaviye eklenmesi hem karaciğeri ve böbreği koruyarak hem enfeksiyonu gidererek yan etkisiz ve kısa sürede daha iyi sonuç alınan ‘altın standartlarda’ bir tedavi sağlamaktadır.

Tedavi Yöntemi

Böbrek hastalıklarında temel olarak kan yoluyla tedavi yapılır. Majör kan terapisinde 100-200 ml kan alınarak, kapalı sistemde (özel üretilmiş cam şişelerde) kanın içerisinden oksijen-ozon karışımı geçirilir, ve bu kan kısa süre içinde damara geri verilir. Minör kan terapisinde ise damardan alınan 3-5 ml kan şırınga içinde ozonlanarak kalçadan kas içine enjekte edilir. Gerekirse ozon-oksijen karışımı veya ozonlu su ile mesane yıkama yapılır.

Tedavi Süresi

Kişiye hastalığa ve hastalığın safhasına göre değişen 4-8, bazen 12 haftalık kürler uygulanır.

Ozon Kontrast Maddelerin Neden Olduğu Nefropatiyi Önler

Radyolojik tetkikler sırasında damarları görünür hale getirmek için kana verilen kontrast maddelerin böbreğe zarar verdiği bilinmektedir. Bu belirtilere tıpta Contrast-Induced Nephropathy  = Kontrast madde hasarına bağlı Nefropati adı verilmiştir. CiN, böbrek yetmezliğine dek götürebilen, hayati risk taşıyan bir durumdur.
Kontrast maddeler böbreğin kanı süzme işlevini zayıflatırlar çünkü böbrek hücrelerinde hücre zarı yapısını bozarak hücre ölümüne yol açarlar. Bunun sonucunda tübüler nekroz meydana gelir. Bunu önlemenin tek yolu Ozon terapidir.

Ozon hücrelerin antioksidan kapasitesini çoğaltarak ve böbrek Nitrik Oksit düzeylerini arttırarak böbreği kontrast madde hasarından korur.
Kontrast madde ile yapılacak radyolojik inceleme öncesinde yapılan ozon terapinin bu hasarları önlediği bilimsel araştırmalarda gösterilmiştir.
Ozon tedavisi tansiyonu normalleştirir, kan şekerini düzenler. İltihabi hastalıkları (enflamasyonu) iyileştirir, ağır metaller dahil böbreklerde biriken zararlı atıkları okside eder (yakar-yok eder), hücreleri temizler, canlandırır.

Dr. Nilgün Eröztürk – Her hakkı mahfuzdur

Başa dön tuşu