Covid-19 Tedavisinde Ozon

Ozonun COVID-19’da tedavi potansiyeli yüksek mi?

Ozon farmasötik bir ilaç değil, vücutta ürettiği biyoaktif maddeler sayesinde oksidatif stres-iltihap-vasküler fonksiyonlar sarmalı üzerinde rol oynayan küçük bir düzenleyici moleküldür.

Medikal ozonun farmakolojik aktivitesi, temel olarak, vücut dokuları tarafından ozon ile temas anında türetilen ürünler üzerinden gerçekleşir. Bu maddeler, hücrelerde hafif bir stres tetikleyerek bir anti-oksidan tepki başlatırlar ve bağışıklığın dengesini anti-inflamatuar mekanizmalara doğru yönlendirirler. Bu süreç ise kapsamlı bir baskılayıcı mekanizma ile pıhtı başlatıcı olayları engeller.

Ozonun etkileri ile oluşan tüm yan ürünler, pro-oksidan moleküller olmasına rağmen, bunların ılımlı faaliyetleri özellikle hasta kişilerde hayatta kalma yanıtına yol açarak ozonu COVID-19’a karşı güçlü bir araç haline getirir.

Kandan ozon geçirerek yapılan tedavilerin COVID-19 pnömonisi veya akut solunum sıkıntısı sendromunun alevlenmesini büyük ölçüde azaltma kapasitesi olduğunu gösteren çok sayıda klinik rapor, SARS-CoV2 pandemisi ile başarıyla baş etmek için umut vermektedir.”

Yukarıdaki paragraflar Covid-19 tedavisinde ozonun etkinliğini araştıran 7 bilim adamı tarafından 2021 Temmuz’unda yayınlanan bir makaleden alıntıdır.

Ozon terapi, Covid-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte birkaç ülkede araştırma amaçlı olarak sayılı merkezde resmi tedavi protokollerinde yer almıştır (İspanya, İtalya, Küba, Çin, İran, Ukrayna, Rusya…)

İtalya’nın Lombardia bölgesinde bulunan bir hastanede, Covid-19 hastalarında uygulanan ozon tedavisi, yaş ortalaması 73 olan 50 erkek hastada ortalama 3 hafta olan yoğun bakım ünitesinde yatış süresini ortalama 2 haftaya düşürmüştür (yüzde 41 azalma). Bu hastalarda IL-6 ve CRP ile ölçülen enflamasyon değerleri yüzde 80 oranında düşmüş, d-dimer ile ölçülen tromboz (pıhtı) ise yüzde 50 azalmış bulunmuştur Franzini 2020.

Çalışmaya alınan hastalar yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazına bağlanmış bulunan, 64-86 yaş aralığında, yüzde 24’ü obez, yüzde 36’sı obez ve hipertansiyonu olan, yüzde 32’si obez ve diyabeti olan, yüzde 2’si obez ve hem yüksek tansiyonu hem diyabeti olan, yüzde 2’si ise KOAH hastalığı olan ve yüzde 4’ü başka bir hastalığı olmayan 50 erkek idi ve bunların 48’i klasik tedavileri alan hastalardan daha önce iyileştiler, sadece 2 hasta kaybedildi.

https://istanbulozon.com/yuksek-doz-ozonterapi-bagisikligi-nasil-guclendiriyor/

Udine üniversite hastanesinde de toplamda 60 hastadan oluşan bir vaka kontrol çalışmasında, tüm hastalara klasik tedaviler uygulanırken, hastalığın nispeten daha ağır seyrettiği 30 kişilik gruba ayrıca ozon tedavisi uygulandı ve sadece bu grupta başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı bir klinik iyileşme gözlendi Tascini 2021.

İtalya’da pek çok klinikte Covid-19’da kan ozonlamasının kullanımına ilişkin olumlu deneyimin ardından, hafif ila orta şiddette SARS-CoV-2 pnömonisinde ozon tedavisinin etkisini değerlendirmek için bir randomize çalışma tasarlandı. Araştırma dört farklı merkezde Nisan-Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 92 hasta mevcut en iyi bakım standardında önerilen ilaç ve tıbbi yaklaşımlarla tedavi edildi, bunların 48’ine ayrıca kan yoluyla ozonterapi uygulandı. Ozon tedavisi alan grubun 7. günde daha iyi bir klinik iyileşme gösterdiği gözlendi Sozio 2021.

COVID-19’da tedaviye ek olarak ozonu araştıran tüm bilimsel yayınları incelemek üzere yapılan bir derleme çalışmasında klinik ve laboratuvar sonuçları, ölüm oranı, hastanede kalış süresi, yoğun bakım ünitesine yatış ve istenmeyen yan etkiler değerlendirmeye alındı.

Bu çalışmada 13 bilimsel yayın incelendi ve vaka kontrol çalışmalarında ozon tedavisinin ölüm oranını düşürmüş olduğu görüldü. Ayrıca ozon tedavisinin, tek başına standart tedaviye kıyasla D-dimer, laktat dehidrogenaz (LDH), C-reaktif protein (CRP) ve interlökin (IL)-6 düzeylerini önemli ölçüde iyileştirdiği, ve herhangi bir yan etkiye neden olmadığı tespit edildi Budi 2022.

Ozon tedavisi Covid-19 hastalık süreçlerinde aşağıdaki mekanizmalar üzerinden etkili bulunmuştur:

  1. Oksidatif stresi azaltarak
  2. Sitokin fırtınası / Hiperenflamasyon sendromunu yatıştırarak
  3. Enflamasyonu engelleyerek
  4. Damar içi pıhtı oluşumunu engelleyerek
  5. Bağışıklığı güçlendirerek
  6. Anti-mikrobiyal etkinliği ile

Chirumbolo 2021

İspanya’da yapılan bir çalışmada 18 yaş üstü hastalarda yapılan ozon tedavisinde rektal ozon insüflasyonu yöntemi kullanıldı (5-10 gün boyunca her gün 150 mL medikal ozon uygulaması ile 5.25mg ozon). Ozon tedavisi, standart tedavi alan gruba göre kan oksijen satürasyonunu artırdı, oksijen verilme ihtiyacını azalttı, enflamasyon parametrelerini düşürdü, ve Taylor’s radyolojik skalayı anlamlı olarak iyileştirdi Fernandez-Cuadros 2021.

Dr. Nilgün Eröztürk

Uzun Süren Kovid sayfamızı okumak için tıklayınız

Covid-19 hastalığının beyin üzerindeki etkileri için tıklayınız

Koronavirüsler nasıl hastalık yapıyor

Başa dön tuşu