Diyabette Ozon Terapi

Diyabet ve İnsülin Direncinde Ozon Terapi

Ozon tedavisinin tüm dünyada en çok uygulandığı hastalık şeker hastalığıdır. Çünkü ozon şeker hastalığının başlangıç ve ileri safhasındaki tüm süreçlere etkilidir, ve organ hasarı gibi ileri yaşlarda sık görülen diyabet komplikasyonlarını önler. Şeker hastalarında inme 5 kat, koroner damar hastalığı 2-4 kat ve damar hastalığı ise 5 kat daha fazla görüldüğünden, şeker hastalığı yaşamı tehdit eden bir hastalık olarak kabul edilmektedir.

Şeker hastalığı yüksek kan şekeriyle seyreden kronik bir hastalıktır. Bu hastalıkta vücut şekeri etkin kullanamamakta ve depolayamamaktadır. Bu yüzden kanda yükselen şeker damar yapısını bozan süreçleri başlatır ve hepsi damar hasarına bağlı olan aşağıdaki hastalıklar baş gösterir:

 • Kalp Krizi
 • İnme
 • Körlük
 • Böbrek Yetmezliği
 • Diyabetik Ayak

Ozon Terapi hem bu gelişmeleri önler, hem doku hasarını onarır. Bu etkiler birden çok mekanizma üzerinden gelişir

Ozon İnsülin Direncini Düşürür

Ozon terapiden sonra hedef hücreler artık insüline yanıt vermeye başlarlar ve yüksek kan insülin düzeyleri görülmez. Ozon tedavisi ile artık az miktarda insülin ile dahi kan şekeri normale dönebilir. Ozon başka mekanizmalar üzerinden de insülin direncini düzeltir. Bu sonuçlar karaciğeri iyileştirici etkilerinden kaynaklanır zira ancak karaciğerin görevini tamamlamış olan hormonları ortadan kaldırıcı etkisi sayesindedir ki, kan insülin düzeyleri normal sınırlarda seyreder. Bu ise yemek sonrası hipoglisemi ataklarını önler, ayrıca yağların yakılmasını arttırır ve geç acıkmayı sağlar.

Ozon Glikolize Hemoglobini (HbA1c) Düşürür 

Kan şekeri yüksek seyreden kişilerde artan glikolize hemoglobin oranı (3 aylık şeker) ozon ile düşer.

Ozon Doku Oksijenlenmesini Arttırır

Glikolize hemoglobinin oksijeni dokulara düşük oranda bırakması vücutta oksijen açlığına yol açar. Ozon hemoglobindeki bu bozulmayı hızla düzeltir. Böylece dokular oksijene doyarlar ve bozulmuş yara iyileşmesi düzelir, tıkanmış kılcal damarların bulunduğu bölgelerde vücut yeni damarlar oluşturur.


Ozon kan şekerini düşürür.
 Ozon, kan şekerinin sürekli yüksek seyrettiği diyabetlilerde hem şekerin hücreye girişini artırarak, hem hücre şeker tüketimini artırarak kan şekerinin referans sınır değerler içinde seyretmesini sağlar.

Ozon Hücre Metabolizmasını Yükseltir

Ozon etkisiyle hücrenin enerji üretim merkezi olan mitokondrilerin sayısı ve oksijen kullanımları artar. 

Ozon Damarları İyileştirir

Diyabette damarların bozulmasının başlıca sorumlusu olan zararlı maddelerin sentezi ozon terapi ile kısa sürede engellenir. Ozon ayrıca damarlara elastikiyetini geri kazandırır.  

Ozon Sorbitol Birikmesini Azaltır

Katarakt, nöropati ve mikroanjiyopatiye neden olan sorbitol  (şeker alkolübirikmesi ozon terapiden sonra büyük ölçüde azalır.   

Ozon İltihabi Süreçleri Durdurur

Ozon güçlü bir anti-enflamatuardır. Vücudun hastalığa yenilmesinde birinci faktör olarak önemli rol oynayan ve doku hasarını başlatan enflamatuar maddelerin üretimi ozon terapi ile durur.   

Ozon Kan Dolaşımını İyileştirir

Ozon alyuvarların şeker yüzünden çok bozulmuş olan esnekliklerini arttırarak ve yine yüksek kan şekeri yüzünden oluşan birbirlerine yapışma eğilimini düzelterek kanın akışkanlığını iyileştirir.   

Ozon Karaciğeri İyileştirir

Ozon karaciğer hücrelerine toksin attırarak ve hasarın onarılmasını sağlayarak karaciğeri iyileştirir, karaciğer yağlanmasını geriye döndürür, karaciğer enzimlerinin plazma düzeylerini normalleştirir.

Ozon Kan Yağlarını Dengeler

Ozon tedavisi sırasında trigliseridler düşer, LDL kolesterol miktarı azalır ve HDL kolesterol oranı sağlıklı değerlere yükselir.

Ozon Kemik İliğini Uyarır

Ozon terapiden sonra kemik iliği daha bol oksijen taşıyan alyuvarlar üretmeye başlar ve bu etki bir süre devam eder. Bu alyuvarlar tıpkı ozonlanmış alyuvarlar gibi bol oksijen yüklenme ve bu oksijeni dokulara kolaylıkla bırakma özelliğine sahiptirler.

Ozon Organ Hasarını Geriye Döndürür

Ozon terapi ile düzelen dolaşım sayesinde hücreler daha bol oksijen ve vitamin-mineral vb besin maddeleri almaya başladığından, diyabetin doku ve organları tahrip edici etkileri yavaş yavaş ortadan kalkar, vücut yapıları yenilenir.

Ozon Yara İyileşmesini Hızlandırır

Ozon terapi ile diyabetik komplikasyonlara yol açan maddelerin üretimi durur, doku onarımı ve hücre yenilenmesi sağlayan maddelerin üretiminde örneğin NO düzeylerinde bariz artış olur.

Tedavi Yöntemi

Uygulama kan yoluyla veya rektal/vajinal insüflasyon yolu ile yapılır. Haftada 2-3 gün, gereğinde her gün gibi sık yapılan seanslar şeklinde uygulanan bu tedavi birkaç hafta sürer. Kan yoluyla uygulanan yöntemde her seferinde en az 100-200 ml kan alınarak, kapalı sistemde bu kanın içerisinden oksijen-ozon karışımı geçirilir, ardından alınan kan derhal damara geri verilir.

Gerektiğinde kan terapisi yanı sıra başka yöntemler de tedaviye eklenir. Örneğin bacak damarlarının tıkanıklığında ya da kangren ve yaralarda harici tedavi uygulanır, bacak ozon dolu bir torba içine alınır. Tedavi hastalığın şiddetine göre, genelde 6-12 haftalık kürler halinde, gerekirse senede 1-2 kez tekrarlanarak haftada 2-3 veya 4-5 kez yapılan seanslarla uygulanır.

Ozon diyabetik ayak hastalığının tedavisinde en hızlı etki gösteren yöntemdir: Bilimsel çalışmalarda; ozon tedavisi uygulanan diyabetik ayak gelişmiş hastalarda antibiyotik tedavisi alanlara göre yara iyileşmesi hızlanmış, hastanede kalma süreleri kısalmış, kan şekeri düzeyleri daha iyi kontrol edilebilmiş ve antioksidan enzim düzeyleri artmış olarak bulunmuştur.

Ozon Tedavisi Kilo Vermeye Yardımcıdır:

 • İnsülin direnci ortadan kalkar
 • Kan şekeri kontrol altına girer
 • Hipoglisemi atakları düzelir
 • Hücre metabolizması yükselir
 • Yağ yakılması hızla artar
 • Karaciğer yağlanması iyileşir
 • İç yağlanma azalır
 • Açlık hissi ve şeker iştahı azalır
 • Enerjik ruh hali harekete sevk eder

Dr. Nilgün Eröztürk – Her hakkı saklıdır

Başa dön tuşu