Eklem Ağrısında Ozonterapi

Eklem ağrısı en çok görülen ağrılardan biridir. Sebep genellikle artrit, buna bağlı eklem sıvısı azalması, ilerlemiş vakalarda ayrıca kireçlenme, ayrıca tendon ve bağların zedelenmesidir. Eklem sıvısındaki azalmalar da ağrıyı arttırır.

Eklem ağrılarını aşağıdaki yöntemler ile tedavi etmekteyiz:

 • Ozon tedavisi
 • Akupunktur, Ozon-Akupunktur
 • Eklem içi ozon enjeksiyonları
 • Biopunktur
 • PRP
 • Proloterapi
 • Yüksek Frekanslı Radyoterapi ile Diatermi

Eklem Ağrısı Neden Olur?

En sık görülen sebep artrit’tir. Eklem iltihaplanması demektir. Çoğunlukla eklemin bakteriyel veya viral enfeksiyonundan ötürü olur. Travmalardan ötürü de başlayabilir.

Bazı kronik artritlerin nedeni tam bilinememektedir (ankilozan spondilit)

Artritler otoimmüniteden ötürü de olabilir (Romatoid artrit)

Osteoartrit Nedir, Neden Olur?

Osteoartrit Kireçlenme demektir. Uzun süren artritlerde eklemde hasarlanan bölgelere kalsiyum çökelmeleri meydana gelerek kireçlenme gelişir.

Diz ekleminde olduğu gibi, bazen bu kireç parçaları kırılarak eklem aralığına düşer (eklem faresi) ve hareketler sırasında eklem kitlenmesine yol açabilir.

Bursit Nedir, Neden Olur?

Eklemlerin içerisinde kemik, tendon ve cilt dokularının arasında bulunan ve bu bölgede tampon görevi üstlenen sıvı dolu keseciklere bursa denir.

Bursalar çok yumuşak ve esnek çeperli keseciklerdir. İçlerinde sinovyal sıvı (eklem sıvısı) bulunur. Eklemlerdeki kemikler ve tendonlar arasında kaygan ve yumuşak bir yatak sağlayarak tampon görevi görürler. Böylece eklemler tüm hareketlerini sürtünmesiz yapabilirler.

Bu yapılar darbeye maruz kaldığında veya viral bulaşma meydana geldiğinde bursit gelişir. Bursit sürecinde sıvı artışına bağlı olarak bursalar şişebilir. Ayrıca ağrı ve sesli eklem hareketleri olabilir.

Bursitler özellikle dirsek, omuz ve kalça eklemlerinde görülürler. Diz, ayak bileği, topuklarda da bursit görülebilir.

Tendinit, Tenosinovit Nedir, Nasıl Olur?

Tendonlar kasların eklemlerdeki kemiklere tutunma uzantılarıdır. Eklemler kasların kasılıp gevşemesi ile hareket ettiği için tendonların eklem hareketliliğindeki görevi büyüktür.

Tendonların eklem kapsülü içindeki yüzeylerinde sinovyal kapsül yapıları bulunur. Eklemin sinovyal zarında iltihap geliştiğinde tüm eklem içi yapılar gibi tendonlar da bundan etkilenir, tendonun sinovyal kılıfı iltihaplanır.

Bu kılıfta meydana gelen iltihaplanmaya “tenosinovit” adı verilir. Tenosinovit genellikle omuz, dirsek, el bileği, ayak bileği ve el, ayak, baş parmak eklemlerinde görülür.

Tenosinovitler travmaya bağlı oluşabileceği gibi mikrobik enfeksiyonlarda da görülür. Şişlik ve ağrının yanı sıra sesli eklem hareketleri olabilir.

Diyabette tenosinovit gelişme ihtimali artar. eklem ağrısı kireçlenme ozon tedavisi

Kireçlenme Neden Olur?

Kronikleşmiş artritler sonucunda eklem, kireçlenmeye mahkumdur. Zira hasarlanmış dokuların yenilenememesi buralara kalsiyum çökmesine neden olmaktadır.

Kireçlenme eklem hareket kısıtlılığının önde gelen nedenlerinden biridir.

Eklem Sıvısı Nedir, Neden Azalır?

Eklem aralığını dolduran ve kemiklerin hareketlerinin sürtünmesiz olmasını sağlayan kıvamlı bir sıvıdır. Genellikle her eklemde 2 ml kadar eklem sıvısı bulunur.

Eklem sıvısını, eklem kapsülünün iç yüzeyini kaplayan kalın bir zar olan sinovyum üretir (sinovyal sıvı=eklem sıvısı).

Eklem sıvısının görevlerinden biri de eklem kıkırdağını beslemektir.

Eklem sıvısının azalmasının sebebi sinovyumun hastalanmasıdır. Sebep genellikle viral veya otoimmün enflamasyonlardır.

Eklem Kıkırdağı Nedir, Neden Aşınır?

Omuz-Diz gibi eklemlerdeki kemikler, eklem yüzeylerini kaplayan ince, parlak ve kaygan bir tabaka halinde eklem kıkırdağına sahiptir. Kalınlığı 3-5 mm arasında değişir. En önemli görevi kemikleşme merkezi olarak çalışıp kemik oluşumu sağlamaktır.

Eklem kıkırdağının çoğu hyalen kıkırdak, kollajen ve proteoglikanlardan, yüzde 1’i ise kıkırdak hücrelerinden oluşmuştur.

Kıkırdak dokunun beslenmesinden tamamen sinovyal sıvı ve bu sıvının eklem yüzeylerini sürekli dolaşmasını sağlayan eklem hareketleri sorumludur. Sinovyal zarın hastalanması ve hareketsizlik zamanla eklemde kıkırdak kaybına yol açabilir.

Omuz Ağrısı Neden Olur?

Kolumuzun gövdemize bağlandığı omuz ekleminde üç kemik yer alır. Dört yöne hareket edebilen ve çok geniş bir hareket açıklığına sahip olan omuz eklemi vücudun en büyük eklemidir

Omuz eklemi bir sinovyal eklemdir. Sinoviyal eklemler bursalar, eklem bağları, eklem kapsülü, sinoviyal sıvı, kıkırdak ve bunun altındaki kemikten oluşur.

Omuz eklemi hastalıkları da bu yapıların hastalanmasından kaynaklanır.

Omuz ağrısına neden olan omuz eklemi hastalıkları şunlardır:

 • Donuk Omuz / Adeziv Kapsülit (yapışkan kapsülit)
 • Subakromial Bursit (sıvı birikmesine yol açabilir)
 • Rotator Cuff / Rotator Manşet Yırtığı
 • Omuz Sıkışması Sendromu (Rotator Manşet Sıkışması)
 • Omuz Kireçlenmesi (Kalsifik Tendinit veya Akromioklavikuler Eklem Artrozu)

Tendinit (tendon iltihabı) ve bursitlerde (omuz eklemini saran sıvı kesesinde sıvı birikmesi), belirtiler zaman içinde ilerleyerek ortaya çıkar ve hasta omuzun üzerine yatmakta zorluk çekilir.

Donuk omuz/Omuz tutulması omuzlarda ağrı, sertlik ve kısıtlı harekete yol açar.

Kalça Ağrısı Neden Olur?

Kalça eklemi, uyluk kemiği (femur) ve leğen kemiği (pelvis) arasında bulunan, 3 düzlemde hareket kabiliyeti olan bir eklemdir.

Kalça eklemi de, tüm oynar eklemler gibi bir sinovyal eklemdir; dışta bir eklem kapsülü, içinde sinovyal zar, tendonlar, kıkırdak yüzeyler ve kemiklerden oluşur.

Kalça eklemi ayrıca, özelleşmiş bir yapı olan, labrum adında bir kıkırdak contaya sahiptir. Labrum hasarlandığında acı ve ağrı verir.

Kalça eklem kapsülü içinde ayrıca eklem bağları da bulunur. Bu bağların zedelenmesi de ağrıya neden olacağı gibi hareketleri kısıtlar.

Kalça artritinin belirtisi ağrıdır. Kalçanın enflamatuar artriti kasıkta ve kalçanın  yan kısmında sertlik ve ağrı yapar. Ağrı genellikle sabahları kötüleşir ve gün içerisinde aktiviteyle azalır. Ağrı yürüyüşü zorlaştırır, topallamaya sebep olabilir.

Bel ağrıları sayfamızı okumak isterseniz -> BEL AĞRILARI VE FITIKLAR

Diz Ağrısı Neden Olur?

Diz eklemi 6 ayrı hareket yapabilen kompleks bir eklemdir ve en çok hasarlanan eklemlerin başında gelmektedir.

Diz ekleminin yapıları da bütün sinovyal eklemlerle aynıdır: bursalar, eklem bağları, eklem kapsülü, sinoviyal sıvı, kıkırdak ve bunun altındaki kemik.

Diz ekleminin hastalıkları sayılan bu yapıların travmaya uğraması veya enfeksiyonla hastalanması sonucunda gelişir.

Düşme vb travma dışındaki diz ağrısı nedenleri genellikle şunlardır:

Tendinit (tendon iltihabı), tenosinovit, bursit, kireçlenme, kıkırdak hasarı, menisküs yırtığı, bağ yırtılması.

Ozon Terapi Eklem Ağrılarını Nasıl İyileştirir?

Ozon tedavisi antienflamatuar ve ağrı kesici etkileriyle, sadece kan yoluyla yapıldığında dahi eklem hastalıklarını iyileştirebilir. Bazı durumlarda ayrıca doğrudan doğruya hasta ekleme de tedavi yapmak gerekebilir.

Enjeksiyon tedavileri arasında en etkili ozon terapi yöntemleri şunlardır:

 1. Eklem içi ozon enjeksiyonu
 2. Akupunktur noktalarına ozon enjeksiyonu

Akupunktur noktası da dediğimiz bioaktif noktalara verilen az miktarlardaki ozon, altın/gümüş iğneler veya lazer ile yapılan klasik akupunktur tedavisinden çok daha hızlı iyileşme sağlayabilir.

Detoks etkileriyle ozon; bu noktalara verildikten sonraki birkaç gün boyunca da etkisini göstermeye devam eder.

Ozonun güçlü ağrı kesici etkileri de iyileşmeye büyük katkıda bulunur, hareket kısıtlılığı hızla düzelir.

Ozonun etkileri kalıcıdır ve klasik akupunktur tedavisine göre daha az sayıda seans sayısı iyileşmeye yeterlidir.

Eklem-İçi Ozon Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tedaviler, eklem kapsülünün içine intra-artiküler enjeksiyon yöntemi ile ozon verilerek uygulanır.

Diz, omuz, kalça ekleminin ağrılı hastalıklarında yapılan eklem içi enjeksiyonlar eklem hareketliliğini hızla iyileştirir.

Tendinit, Bursit gibi hastalıklarda ayrıca tendon çevresine ve bursa içine de ozon enjeksiyonları yapılabilir.

Eklem-içi Ozon Uygulanan Hastalıklar

Eklem içi ozon-oksijen enjeksiyonu omuz, kalça, diz ve dirsek, el ve ayak bilekleri, el ve ayak parmaklarının eklemleri, omurgadaki faset eklemlerin tüm ağrılı-ağrısız hastalıklarında uzun yıllardır uygulanan etkili bir yöntemdir.

Ayrıca ozon menisküs yırtıklarında da araştırılmış ve 119 hastalık bir karşılaştırmalı çalışmada, haftada bir uygulanan 4 ozon enjeksiyonunun aynı sayıdaki kortizon (triamcinolone) injeksiyonu kadar etkili olduğu görülmüştür.

Ozonun etkili olduğu eklem hastalıkları şunlardır:

 • Bütün eklemlerdeki iltihaplanmalar (artrit)
 • Bursit, efüzyon
 • Tendinit, tenosinovit
 • Donuk Omuz
 • Rotator Cuff / Rotator Manşet Yırtığı
 • Omuz Sıkışması Sendromu (Rotator Manşet Sıkışması)
 • Osteoartrit (Eklem Kireçlenmesi)
 • Dizin menisküs yırtığı

Temporomandibüler (Çene) Eklemi Ağrılarında Ozon

Ozon tedavisi tüm eklemlerde olduğu gibi, çene eklemi hastalıklarında da eklem içine uygulanabilir.

Bu tedavi sırasında bu bölgeye akupunktur tedavisi de mikro ozon enjeksiyonları şeklinde uygulandığında iyileşme daha çabuk gerçekleşir.

Ozon Tedavisinin Ağrı Kesici Etkisi Var mı?

Ozon pek çok hastalıkta iyileştirici gücünü ağrı kesici etkilerinden alır.

Bu etkisini çoğunlukla enjeksiyon şeklinde uygulanan lokal işlemlerde gösterdiği gibi, kan yoluyla veya rektal yolla uygulanan sistemik tedavilerde de gösterir.

Ozon Tedavisi Ağrı Kesici Etkisini Nasıl Gösterir?

Ozon terapi ağrı kesici etkisini aşağıdaki etkileriyle sağlar:

 1. Doku onarıcı etkiler
 2. Antienflamatuar etkiler
 3. Beyinde ağrı kesici hormon (endorfin) üretimi sağlayıcı etkiler

Sık Sorulan Sorular

Ağrı tedavilerinde iğnesiz ozon tedavisi var mı?

Ozon tedavisini iğnesiz yöntemlerle de uygulamak mümkündür. Bunlardan biri deri yolu ile vakum-ozon tedavisidir. Lokal bir tedavidir. Diğer bir iğnesiz ağrı terapisi ise sistemiktir. Rektal ozon verilmesi şeklinde uygulanır, ozonun bütün ağrı kesici etkilerini gösterir.

Bu Konuda Bilimsel Araştırmalar Var mı?

Yapılan çok sayıda bilimsel araştırmadan bazıları şunlardır: Wang 2014, Torres-Rosas 2023, Agasarov 2022 .