Fibromiyaljide Ozon Tedavisi

Fibromiyalji günümüzde giderek daha sık görülen bir hastalıktır. En çok kadınlarda görülür. 30’lu yaşlardan itibaren görülme sıklığı yaşla beraber artar.

Fibromiyalji Nedir?

Fibromiyalji hastalığı yaygın kas ağrıları ve halsizlikle karakterize kronik bir hastalıktır. Uykusuzluk ve duygudurum (mood) bozuklukları sıklıkla tabloya eşlik eder.

Belirtiler genellikle fiziksel travma, ameliyat, enfeksiyon veya önemli psikolojik stres gibi bir olaydan sonra başlar. Diğer durumlarda, semptomlar tek bir tetikleyici olay olmaksızın zamanla yavaş yavaş birikir.

Fibromiyaljiye Hangi Hastalıklar Sebep Olur?fibromiyalji ozon tedavisi ile kısa sürede tedavi olur

Fibromiyaljinin sebebi bilinmemektedir. Sıklıkla şu hastalık tabloları ile birlikte görülür:

  • Kronik yorgunluk sendromu
  • İrritabl barsak sendromu
  • Migren ve diğer baş ağrısı türleri
  • İnterstisyel sistit/ağrılı mesane sendromu
  • Temporomandibular (çene eklemi) sorunlar
  • Anksiyete
  • Depresyon
  • Postural taşikardi sendromu

Fibromiyaljinin Tedavisi Nedir?

Yaygın kas ağrılarını ağrı kesiciler ile geçici olarak kontrol altına almak mümkündür ancak tedavi eden bir ilaç yoktur. Fonksiyonel Tıp ilkelerine göre teşhis ve tedavisi kolay olan bu hastalıkta Ozon tedavisi bilinen en etkili tedavidir.

Kronik Yorgunluk Sendromu ve Fibromiyalji

Ozon Tedavisi Fibromiyaljiyi İyileştirir mi?

Ozon tedavisinin fibromiyalji hastalığı üzerindeki etkileri bilimsel çalışmalarda uzun süredir araştırılmaktadır. Çok sayıda fibromiyalji hastasında yapılan araştırmalar sonucunda etkili bulunmuştur.

Araştırmaya alınan hastalar sadece ağrılarının değil; uyku, odaklanma sorunları ve diğer zihinsel sorunlarının da iyileştiğini bildirmişlerdir. Hastaların gösterdiği düzelmeler laboratuvar testleri ile de teyit edilmiştir.

Fibromiyaljide Ozon Tedavisi Nasıl Yapılır?

Fibromiyalji hastalığında ozonterapi çoğunlukla kan yolu ile yapılmaktadır. Tedaviler Rektal insüflasyon yöntemi de fibromiyaljide başarılı bulunmuştur. Bu yöntemde de ozon kana karışarak etki gösterir. Vajinal ozon insüflasyonu da yine, etkili bir yöntemdir.

Bilimsel çalışmalar haftada 2 veya 3 kez yapılan uygulamalarla 1-2 ay içinde hastalık belirtilerinin önemli oranda azaldığını göstermektedir.

Bu Konuda Bilimsel Araştırmalar Var mı?

Yapılan çok sayıda bilimsel araştırmadan bazıları şunlardır: Tirelli 2019, Moreno-Fernandez 2019, Hidalgo-Tallon 2022, Sire 2022, Tirelli 2022