Fibromiyalji Tedavisi

Fibromiyalji hastalığı yaygın kas ağrıları ve halsizlikle karakterize kronik bir hastalıktır. Uykusuzluk ve duygudurum (mood) bozuklukları sıklıkla tabloya eşlik eder. Belirtiler genellikle fiziksel travma, ameliyat, enfeksiyon veya önemli psikolojik stres gibi bir olaydan sonra başlar. Diğer durumlarda, semptomlar tek bir tetikleyici olay olmaksızın zamanla yavaş yavaş birikir. Fibromiyaljiyi tedavi eden bir ilaç yoktur. Fibromiyalji sıklıkla şu hastalık tabloları ile birlikte görülür:

  • Kronik yorgunluk sendromu
  • İrritabl barsak sendromu
  • Migren ve diğer baş ağrısı türleri
  • İnterstisyel sistit/ağrılı mesane sendromu
  • Temporomandibular eklem bozuklukları
  • Anksiyete
  • Depresyon
  • Postural taşikardi sendromu

Kronik Yorgunluk Sendromu ve Fibromiyalji

 

Ozon Tedavisi Fibromiyaljiyi Kısa Sürede İyileştirebilir

Ozon tedavisinin fibromiyalji hastalığı üzerindeki etkileri bilimsel çalışmalarda uzun süredir araştırılmaktadır. Yakın zamanda İtalya ve İspanya’da çok sayıda fibromiyalji hastasında yapılan araştırmalarda da etkili bulunmuş, ve çalışmaya katılan hastalar sadece ağrılarının değil; uyku, odaklanma sorunları ve diğer zihinsel sorunlarının da iyileştiğini bildirmişlerdir. Hastaların gösterdiği düzelmeler laboratuvar testleri ile de teyit edilmiştir Tirelli 2019, Moreno-Fernandez 2019.

Fibromiyalji hastalığında ozonterapi çoğunlukla kan yolu ile yapılmaktadır. Bilimsel çalışmalar haftada 2 veya 3 kez yapılan uygulamalarla 1-2 ay içinde hastalık belirtilerinin önemli oranda azaldığını göstermektedir.

Kronik Yorgunluk Sendromunda Ozon Tedavisi

Başa dön tuşu