Fonksiyonel Tıp

Hekimlik ilkelerim hastalıkları sebebine ulaşarak ortadan kaldırma, hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı, uzun yaşam üzerine odaklanmaktadır.

Bunun için her şeyden önce doğru teşhis gerektiğine inanırım.

Doğru teşhis için ise, sadece bir uzmanlık dalının sınırları içinde sıkışıp kalmamak gerekir.

Tedavi yaklaşımlarım Bütünsel, İntegratif ve Fonksiyonel Tıp yöntemlerini içerir. Tedavilerimde sadece bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemleri kullanmaktayım.

Fonksiyonel Tıp Nedir?

Fonksiyonel tıp hastalığı bir tanı, bir isimden ibaret olarak görmez. Başka bir deyişle, aynı tanıyı almış olduğunuz başka biriyle benzer belirtileri gösterseniz bile hastalığa yol açan nedenleriniz farklı olabilir. Fonksiyonel Tıp bu noktadan hareket eder.

Fonksiyonel Tıp, her bireyde hastalığın temel nedenine odaklanan, sistemler biyolojisi tabanlı bir yaklaşımdır.

Fonksiyonel Tıp aynı zamanda bütünseldir. Gözlerinizde sorun varsa sadece gözlerinize bakmaz. Göz hastalıklarının hangi iç organların yanlış çalışmasından kaynaklanabileceğini bilir, gözlerinizi rahatlatırken bir yandan da o bozuklukları düzeltmeye girişir.

Fonksiyonel tıpta ayrıca uzmanlaşma yoktur. Bir Fonksiyonel Tıp uzmanı sizi yakınmalarınızın ortaya çıktığı organlarla ilgili uzmanlık dallarına yönlendirmez, tüm yakınmalarınızı bir bütünün parçaları olarak ele alarak dengenin nerede bozulduğunu bulmaya çalışır.

Fonksiyonel tıp hastalığın nedenlerini sadece kişinin ruh-zihin-beden bütününde aramakla kalmaz, çevresel nedenleri de değerlendirir.

Fonksiyonel tıp, her bir birey için hastalığın temel nedenlerine yönelik tedavi stratejileri geliştirerek sağlığı geri kazandırır.

Fonksiyonel Tıp, kendi dinamiği içinde birçok tedavi yöntemi barındırmakla beraber en büyük devrimi teşhis yaklaşımında yapmıştır.

Fonksiyonel Tıpta Teşhis

Fonksiyonel tıp yaklaşımına göre, bir hastalığın nedeni birden fazla olabilir.

Örneğin depresyon; bir üzüntü ile başlamış olsa bile, beyinde enflamasyon (iltihaplanma), viral enfeksiyon, D vitamini eksikliği, düşük tiroid hormonları ve antibiyotik kullanımının yol açtığı sorunlar dahil, birçok farklı faktörden kaynaklanabilir.

Aynı şekilde, enflamasyon gibi bir neden, depresyon da dahil olmak üzere bir dizi farklı belirtilere, dolayısıyla farklı tanılara yol açabilir ve hepsi de enflamasyondan kaynaklanan depresyon, kalp hastalığı, artrit ve diyabet yaşıyor olabilirsiniz.

Oysa bunların hepsi tek bir hastalıktır ve bazen değişik uzmanlık dallarının tanımlayacağı birçok olası tanı arasında asıl hastalık gözden kaçabilir.

Bu sırada siz depresyon, kalp hastalığı, artrit ve diyabet teşhisleri ile farklı uzmanlık dallarının tedavilerini alarak ve bazen de yan etkiler yüzünden yeni hastalıklar edinerek yıllarca hasta kalmaya devam edebilirsiniz.

Fonksiyonel Tıp çağımızın gelişmiş tanı yöntemlerini kullanır. Klasik tıp yaklaşımları ile arasındaki fark hastalığa değil, hastaya yönelmekten, onu iyi dinleyip değerlendirmekten gelir.

Fonksiyonel Tıpta Tedavi

Her hastalık nedeninin nasıl kendini göstereceği, bireyin genlerine, çevresine ve yaşam tarzına bağlıdır. Tedavide ise belirtilerin baskılanmasının ötesinde, yalnızca doğru nedene yönelik tedaviler kalıcı fayda sağlayacaktır.

Fonksiyonel tıpta tedaviler sadece hasta olduğunuzda uygulanacak tedaviler olmayıp, hasta olmamanız için alacağınız tıbbi önlemleri ve tedavileri de içerir.

Holistik (Bütünsel) Tıp Nedir?

Bütünsel Sağlık sadece bir hastalığı, semptomu veya tıbbi teşhisi tedavi etmek yerine kişinin “bütün” sağlık durumunu etraflı olarak tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Bütünsel tıp kişinin ruhsal, zihinsel ve bedensel cephelerini birbirinden ayrılamaz bir bütün olarak kabul eder ve hastalığın nedenlerini bu cephelerin altında yatan bireysel örüntüde arar.

Bütünsel tedavi, bireyin genel fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal iyiliğini ele almakla olur.

Fonksiyonel Tıp mı, Bütünsel Tıp mı?

Fonksiyonel tıp bütünsel tıp yaklaşımlarını da içerir.

Fonksiyonel tıp, hastalığın altında yatan nedenleri tedavi etmek için uyarlanmış bireyselleştirilmiş terapiler oluşturmaya odaklanırken, bütünsel tıbbın teşhis yaklaşımlarını da kullanır.

Fonksiyonel tıpta bütünsel tıptan farklı olarak yeni tedavi yöntemleri de uygulanır.

Bunların arasında modern çağın getirdiği vitamin-mineral eksiklikleri ve ağır metal vb kimyasal birikimlerini vücuttan atmak, antioksidan kapasiteyi arttırmak için bitkisel tedavi yöntemleri (fitoterapi) kadar, modern teknolojiler sayesinde sahip olduğumuz ozonterapi veya hidrojen terapi gibi, glutatyon terapisi veya yüksek doz C vitamini tedavileri gibi yeni çağ tedavileri de uygulanır.

İntegratif (Bütünleştirici) Tıp ve Bütünsel Tıp Aynı mıdır?

İntegratif (bütünleştirici) Tıp da bütünsel tıp gibi bireyi bir bütün olarak anlamaya çalışır ve sağlığı iyileştirmek için birçok terapi biçimini uygular. Integratif Tıp hem teşhis hem tedavide geleneksel yöntemleri modern tedavi yöntemleriyle birleştirir.

Bütünleştirici tıp doktorları, tüm alanlarda kapsamlı tedavi sağlamak için genellikle akupunktur ve bu tedavi modalitesinin içeriğinde bulunan kupa, hacamat gibi tedaviler, masaj terapisi, kayropraktik bakım, davranışsal terapi, homeopati ve enerji çalışması gibi çoklu terapilerin bir kombinasyonunu kullanır. Bütünleştirici tıbbın ilkelerinden bazıları şunlardır:

  • Hasta ve doktor iyileşme sürecinde bir ekibin üyeleri gibi birlikte çalışır.
  • Doğal ve da.ha az invaziv müdahaleler tercih edilir.
  • Akıl, beden, ruh ve toplum dahil olmak üzere kişinin sağlığını etkileyen tüm faktörler göz önünde bulundurulur.
  • Tedavi, bireyin benzersiz ihtiyaçlarına, durumuna ve koşullarına göre uyarlanır
  • Tüm şifa bilimleri, vücudun doğal, doğuştan gelen şifa tepkilerini teşvik etmek için uygulanır.