İdraryolları ve Mesane-Prostat Hastalıklarında Ozon Terapi

Ozon Terapi Mesane ve İdrar Yolu Hastalıklarında Etkili Bir Tedavi Ajanıdır

Ozon anti-enflamatuar (iltihap giderici) etkileriyle bütün hastalıklarda klasik tedavinin etkilerini güçlendirir, özellikle idrar yolları hastalıklarında tek başına kullanıldığında da iyileşme sağlar.
Ozon bakteri ve mantar öldürücü etkileriyle mikrobik hastalıklarda nedeni hızla ortadan kaldırır. Ozon spazm çözücü etkiye sahiptir.

Ağrı kesici etkisinin yanı sıra bu etkisiyle de mesane ve idrar yollarının ağrılı hastalıklarında ağrıyı hafifletir. Ozon ağrı kesicidir; beyindeki ağrı kesici alıcılar üzerindeki etkisiyle her türlü ağrıyı hafifletir, geçirir.

Mükemmel tedavi sonuçları ile, ozon terapi ürolojide gitgide daha yaygın kullanılmakta, ve hastaların yaşam kalitesini artırmaya devam etmektedir.

İdrar Yolları Enfeksiyonlarında Ozon Terapi

Ozon laboratuvar koşullarında bakterilerin zarını 10-15 dakikada parçalayıp öldürür. İdrar yolları ve prostatın mikrobik iltihaplı hastalıklarında ozon gazı doğrudan hastalıklı bölgeye uygulanabildiği için ozon antimikrobik etkisini neredeyse laboratuvar koşullarındaki kadar güçlü olarak gösterebilmektedir. Ozon distile su içinde veya gaz halinde olarak; üriner enfeksiyonlarda bakterileri %100 yok etmektedir.

Ozon terapi ile tüm dünyada üroloji kliniklerinde hastaların %80’inden fazlasında büyük çapta iyileşme elde edilmiştir.

Sistitte Ozon Terapi

Hem kadınlarda, hem erkeklerde ozon gazının veya ozonlu distile suyun mesaneye verilmesiyle idrarda bakteri üremesi durarak sık ve az idrar yapma, ağrı-yanma belirtileri hızla ortadan kalkmakta ve yaşam kalitesi düzelmektedir. İyileşme %100’dür. Sonuçlar 1 ve 3 ay sonra yapılan idrar kültürü ile tespit edilmiştir. 6 ay sonra tekrarlama oranı sadece %4’dür.

Ağrılı Mesane Sendromunda Ozon Terapi

Ozonun ağrı kesici, spazm çözücü, doku onarımını uyarıcı, iltihap giderici, ve mikrop öldürücü etkileriyle ağrılı mesane hastalığındaki sık ve ağrılı işeme, karın ağrısı ve benzeri belirtiler hızla iyileşir.

Radyoterapiye Bağlı Sistitte Ozon Terapi

Batın ve alt batın radyoterapisi sıklıkla mesane sorunları yaratabilmekte, zor ve ağrılı işemeye yol açmaktadır. Bu hastalarda haftada 3 kez yarım saat ozonlu distile su ile veya ozonla yıkama sistit yakınmalarını hızla düzeltir. Ayrıca, ozon dokuların oksijenlenmesini artırdığından ve kan tarafından bol oksijen taşınan dokularda radyoterapinin etkileri güçlendiğinden; ozon tedavisi idrar yolu, mesane ve prostat tümörlerinde yapılan radyoterapinin etkisini arttıracaktır.

Prostat büyümesinde ozon terapi ile prostat büyüklüğünde % 10 – % 30 azalma gözlenmiş, ve işeme sonrası mesanede kalan idrar miktarında, sonuçlara paralel olarak azalma kaydedilmiştir.

Prostat Hastalıklarında Ozon Terapi

İdrar yolu ve prostatın enfeksiyon ve enflamatuar hastalıklarında, ozon tedavisi yaygınlıkla uygulanan yan etkisiz, ağrısız ve pratik; başarılı bir tedavidir. Prostat hastalıklarında hem kan yoluyla hem lokal tedaviler yapılır. Prostat dokusu ozonun iltihap giderici, mikrop ve mantar öldürücü etkileriyle, ayrıca prostat dokusunun kan dolaşımını ve doku oksijenlenmesini arttırıcı etkileriyle hızla iyileşir.

Kan ve lokal yolla ozon terapi uygulamalarında 4-6 haftada sonuç alınabilmektedir. Ozon, tedaviye dirençli kronik prostat iltihabında da tek başına veya antibiyotik tedavisiyle birlikte kullanımda etkilidir, tedavi kalıcı sonuç verir, ağrılar kesilir.

Ürolojide Ozon İle Tedavi Yöntemleri

Majör kan terapisinde 100-200 ml kan alınarak, kapalı sistemde (özel üretilmiş cam şişelerde) kanın içerisinden oksijen-ozon karışımı geçirilir, ve bu kan kısa süre içinde damara geri verilir. Minör kan terapisinde ise damardan alınan 3-5 ml kan, şırınga içinde ozonlanarak kalçadan kas içine enjekte edilir, böylece dolaşıma geri verilmiş olur. İdrar yolları ve prostat hastalıklarında gerekirse kan yoluyla tedavi yapılmakla beraber, lokal yöntemler de önemlidir ve daima tedavide yer alır.

Sistit tedavisinde ozonlanmış distile su ile mesane yıkama yapılarak %100 iyileşme elde edilebilir. Sistit ve diğer mesane hastalıklarında mesaneye ozon da verilebilir. Sonda yardımıyla uygulanan bu yönteme mesane, idrar yolu ve prostat hastalıklarında yaygınlıkla başvurulur.

Zahmetsiz ve emniyetlidir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardaki yaralarda gerekirse ozonlanmış yağ kompresi de uygulanabilir. Ayrıca rektal ya da vajinal uygulamalar için özel hazırlanan ozonlu yağ şırıngası da seans aralarında evde uygulanabilen bir yöntem olarak iyileşmeyi hızlandırır.

Tedavi Süresi: Kişiye ve hastalığın safhasına göre değişmekle birlikte genelde 1-6 haftalık kürler yeterli olmaktadır. Tedaviler yönteme bağlı olarak bir veya birkaç gün aralıklarla yapılır. Ozon terapi ile iyileşmiş vakalarda nüks çok nadirdir.

Ozonun Etkili Olduğu Ürolojik Hastalıklar:

Sistit Prostat büyümesi. Prostat kanseri Üretra stenozu (İdraryolu daralması) Erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) Prematüre ejakülasyon (erken boşalma) Peyronie hastalığı (penis eğriliği) Balanitis (penis ucu iltihabı) Vajina ve rahim ağzı iltihabı

Dr. Nilgün Eröztürk – Her hakkı saklıdır

Başa dön tuşu