İnsülin Direncine Yol Açan İlaçlar ve Kemoterapiler

Kortizon Tedavileri ve Diğerleri

İnsülin Direncine Yol Açan İlaçlar

 • Bağışıklık baskılayıcı ilaçlarla tedaviler
  • Metotreksat
  • Kortizon tedavileri
   • Kortizon
   • Prednizon
   • Metilprednizon
   • Deksametazon
   • Triamsinolon
 • Bazı antidepresanlarla tedaviler
  • Mianserin
  • Mirtazapin

insülin direnci depresyon diyabet bipolar kemoterapi ozon tedavisi

 • Bipolar bozukluk hastalığı (manik depresif hastalık) ve şizofreni tedavilerinde kullanılan antipsikotik ilaçlar ve diğerleri
  • Klozapin
  • Olanzapin
  • Risperidon
  • Quetiapine/ketiapin
  • Zotepin
  • Amisulpride/amisülpirid
  • Ziprasidon
  • Aripiprazol
  • Amitriptilin
  • Karbamazepin
  • Valproik asit
  • Lityum
 • Ağrı kesici ve Antienflamatuar İlaçlar
  • Aspirin
  • İbuprufen
  • Naproksen
 • Bazı antibiyotikler
  • Tetrasiklin (özellikle damar yolundan yüksek doz verildiğinde)
 • Bağışıklık baskılayıcı ilaçlar
  • Metotreksat
 • Kalp İlaçları
  • Amiodaron
  • Dronedaron
 • Antiviral İlaçlar
  • HIV tedavisinde kullanılan nükleosid revers transkriptaz inhibitörü antiviral ilaçlar

İnsülin Direncine Yol Açan Kemoterapiler

 • Sisplatin
 • 5-fluorourasil
 • Tamoksifen
 • İrinotekan
 • Asparaginaz

insülin direnci kemoterapi ozon tedavisi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir