Kanser Hastalıklarında Ozon Tedavisi

Ozon tedavisi tek başına anti tümör etkileriyle ve vücudu güçlendirici etkileriyle kanserle savaşta önemli bir tedavi ajanı olduğu gibi, bir tamamlayıcı tedavi olarak da kemoterapi ve radyoterapinin tümör üzerindeki öldürücü etkilerini artırır ve kanseri yenmede başarı şansını artırır.

Ozon Tedavisi Kanseri İyileştirir mi?

 • Ozon anti-tümör etkilere sahiptir.
 • Ozon tedavisinin düzensiz hücre çoğalmasını engellediğini gösteren klinik araştırmalar vardır.
 • Ozon tedavisi, ayrıca aşağıdaki etkileriyle kanserle mücadelede vücuda yardımcı olur, sağlığı destekler:
  • BAĞIŞIKLIK sistemini güçlendirir
  • Doku OKSİJENLENMESİNİ artırır
  • Vücudun ANTİOKSİDAN kapasitesini artırır
  • Karaciğerde GLUTATYON üretimi sağlar
  • Hücrelerin DETOKSİFİKASYON yeteneğini artırır
  • Beyinde ENDORFİN salınımı başlatarak AĞRI KESİCİ etki gösterir
  • Beyinde MELATONİN salınımı başlatarak UYKU DÜZENLEYİCİ etki gösterir
  • Depresyonu iyileştirir, yaşama arzusu verir

Ozonun Kanser Tedavisindeki Olumlu Etkisi Neye Dayanır?

Ozon vücutta anti-tümör yanıt oluşturan Tümör Nekroz Faktörünün (TNF-alfa) salınımı artırır.

Ozonun doğrudan anti-tümör etkileri olmakla beraber, kanser tedavisindeki en önemli rolü vücut sağlığını destekleyici etkisinden gelmektedir:

 • Bağışıklık güçlenir. Böylece bağışıklık sisteminin anti-tümör faaliyetleri güç kazanır.
 • Hücrelerin toksin yükü azalır. Bu kanser tedavisindeki diğer bir önemli aşamadır, en az bağışıklık kadar önemlidir.
 • Ozonun beyin üzerindeki etkileri çok güçlüdür. Daha tedavinin ilk gününden itibaren görülmeye başlar. Böylece hormonal denge meydana gelir, duygudurumu güçlenir.
 • Ozonun anti-tümör etkileri arasında kan oksijen içeriğini artırıcı etkileri de önemli rol oynar. Ozon, doku oksijenlenmesini artırarak tümör hücrelerinin yüksek konsantrasyonda oksijene maruz kalmasına yol açar.
 • Ozonun doğrudan anti-tümör etkileri çok güçlüdür. Tümör hücresi ozonun okside edici etkilerine karşı sağlıklı vücut hücreleri gibi tepki veremez, okside olarak ölür.

Tümör Öldürücü TNF-Alfa’nın Kanser Hücresi Üzerine Etkileri

Bağışıklık sistemimiz virüsle enfekte olmuş hücrelere veya bir donörden alınarak nakledilmiş hücrelere tepki vererek saldırır, bu hücreleri öldürür. Kanser hücreleri ise dış yüzeylerinde bu gibi hücrelerden çok daha fazla sayıda TNF-alfa reseptörü içerir. Böylece TNF–alfa molekülleri kanser hücresinin yüzeyini tamamen kaplayarak, kısa süre içinde hücrenin ölümüne yol açabilir.

Ozon Terapinin Kanserde Klinik Etkileri

Ozon doğrudan tümör hücrelerini öldürücü etkisinin yanısıra bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun direncini artırır, kanserle mücadelesinde ayrıca destek olur.

Ozon tedavisi kemoterapi ve radyoterapinin vücudu güçten düşürücü yan etkilerini büyük ölçüde azaltır.

 • Karaciğerde glutatyon üretimini artırır
 • Hücrelerin toksinlerini atabilme kabiliyetini artırır

“Radyoterapi sırasında yüksek enerji taşıyan ışınlar tümör hücrelerinde tahribat oluştururlar. Bu hücreler hasarın bir kısmını tamir edebilirler ama bu ancak oksijen bu tahrip görmüş alanlara ulaşamadığında mümkündür.

Bu alanlara bir kez oksijen ulaştıktan sonra tümör kendini onaramaz. Tümörlerde oksijen düzeyleri genellikle gayet düşüktür ve tedavi sonucu da bu yüzden sıklıkla kötüdür. Bu durumda alternatif bir tedavi daha çok işe yarayacaktır.” Dr Martin Christlieb—Gray Cancer Institute, Department of Radiation Oncology and Biology, University of Oxford.

Ozon terapi kanser tedavisinde adjuvan (yardımcı) tedavi olarak yaygınlıkla uygulanmaktadır. Clavo 2018

Kliniğimizde kanser tedavi programında aşağıdaki tedaviler de yer almaktadır:

Kanser Tedavisinde Beslenmenin Önemi:

Kanserde metabolizmanın rolü çok önemli olduğu gibi, tedavisinde de önemlidir.

Onkolojik beslenme programı günlük beslenmeyi düzenleyen, gerekli besin ögelerini yeteri kadar almanızı sağlayan bir beslenme programıdır. Kişiye özel hazırlanır. Bunun için kapsamlı metabolik tahliller yapılır, hastanın sağlık durumu değerlendirilir ve kişinin kilosuna, günlük aktivite durumuna göre bir beslenme programı hazırlanır.

Onkolojik Beslenme Programının Özellikleri:

 • Kişiye özel hazırlanır
 • Sadece besin değeri taşıyan yiyeceklere yer verilir
 • Yiyeceklerin yanısıra, takviyeler ve bitkisel reçeteler de verilir

Onkolojik Beslenme Programı verilen hastalar haftada bir kez düzenli olarak takip edilir.

Hidrojen Solumanın Faydaları Nelerdir?

 • Antioksidan etki: Hidrojen güçlü bir antioksidandır. Oksidatif stresi önler, oksidatif stres hasarını tedavi eder.
 • Antienflamatuar etki: Enflamasyon kronik hastalıkların kökeninde yer alır. Hidrojen iltihabı engelleyici etkilere sahiptir, hücre yaşlanmasını durdurur.
 • Antiviral etki: Hidrojen bağışıklık sisteminin virüslere daha etkin savaşmasını sağlar.
 • Anti-apoptik etki: Stres altındaki hücreler hızla bölünür ve belli bir bölünme sayısından sonra ölürler. Buna apoptoz denir. Hidrojen hücre ölümünü durdurur, hücrenin ömrünü uzatır.
 • Anti-tümör etki: Hidrojenin kanser süreçlerini doğrudan etkiler, hem önleyici, hem geriletici etkileri vardır.
 • Otofaji başlatıcı etki: Hidrojen hücrenin bozunmuş maddelerini, hasta organellerini geri dönüştürme süreçlerini uyarır.
 • Anti-alerjik etki: Hidrojenin bağışıklık güçlendirici, hücre iyileştirici ve doku yenilenmesini sağlayıcı etkileri alerjik hastalıkların iyileşmesini sağlamaktadır.
 • Anti-aging etkisi: Hidrojen yaşlanma karşıtı etkilere sahiptir.

Hidrojen Solumanın Kanser üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Hidrojen terapi kanserde önemli bir destektir. Yalnızca adjuvan (yardımcı) tedavi olarak işe yaramakla kalmaz, aynı zamanda tümör hücrelerinin büyümesini de baskılayabilir.

 • Hidrojen tedavisi kanser kök hücreleri (CSC’ler) üzerinde baskılayıcı etki gösterir.
 • Hidrojen gazı tedavisi, kanser hücrelerinin çoğalmasını, istilasını ve göçünü önemli ölçüde baskılar.
 • Hidrojen tedavisi kolorektal kanserin gelişimini durdurur.
 • Hidrojen tedavisi böbrek hasarını hafifletir, bu düzelme artmış serum kreatinin ve BUN düzeylerinin azalmasıyla kanıtlanmıştır.
 • Renal hücreli karsinomda tümör büyümesini durdurur
 • Sisplatin ile yapılan kemoterapide böbrek toksisitesine karşı koruyucu etki gösterir.
 • Sisplatinin neden olduğu ölümleri azaltır
 • Sisplatin kaynaklı kilo kaybını tersine çevirebilir
 • Metastatik karaciğer kanserinde kullanılan mFOLFOX6 tedavisinin karaciğer yan etkilerini önler.
 • Radyoterapi sırasında normal hücreleri radyasyon hasarından korur.
 • Karaciğer kanserinde karaciğeri korur, serbest radikalleri azaltır, antioksidan aktiviteyi korur
 • Radyoterapi sırasında radyasyonun neden olduğu oksidatif stresi azaltır, yaşam kalitesini yükseltir ve bu sırada radyoterapinin anti-tümör etkisini azaltmaz.

Hidrojen tüm kanserler içinde en büyük iyileştirici etkiyi akciğer kanserinde, özellikle küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde göstermiştir. Bunun nedeni büyük olasılıkla solunum yoluyla verilen hidrojenin vücuda ilk girdiği yer olmasıdır.

Akupunkturun Kanser Tedavisinde Yeri Nedir?

Akupunktur en çok ağrı tedavisindeki yeri ile bilinmekle beraber, aslında tedavisi etkisini vücuda enerjetik dengesini yeniden kazandırmakla gösterir.

Vücudun enerjetik dengesinin bozulması, tüm hastalıkların altında yatan asıl nedendir. Bu dengeyi yeniden oluşturmadan yapılan tedaviler eksik kalır.

Bu nedenle kliniğimizde kanser tedavisi programında akupunktur tedavisi de yer almaktadır.

Başa dön tuşu