Karaciğer Hastalıklarında Ozon Terapi

Karaciğer; virüs ve bakteriler, parazitler, bazı ilaçlar veya alkol gibi toksik maddelerle veya yanlış beslenme yüzünden hastalanabilir, hastalık kronikleşirse karaciğer yağlanması ve buna bağlı Yağlı Karaciğer Hastalığı, Siroz, hatta kanser gelişir. Doğru beslenme ile birlikte yürütülen Ozon tedavisi karaciğer yağlanmasını iyileştirir, fibrozu önleyerek siroza giden süreçleri durdurabilir, karaciğeri iyileştirebilir, kanseri önleyebilir.

Ozonun Etki Mekanizması

Ozon vücudun antioksidan üretim kapasitesini arttırır.
Mikro-dolaşımın düzelmesiyle beraber hücrelere oksijen girişinin hızla artması doku iyileşmesini destekler.
Ozon Terapi karaciğer hücre metabolizmasını ve enflamasyonu iyileştirerek sadece karaciğer yağlanmasında değil, hepatitte de değerli bir tedavi ajanıdır.

Viral Hepatitte Ozon Terapi

Hepatit karaciğerin iltihabi bir hastalığıdır. Bu hastalıkta, yağlanma vb çeşitli nedenlerle sağlığı bozulmuş olan karaciğer hücrelerine giren virüs, çoğalırken hücrenin de parçalanmasına neden olur ve hücre öldüğünde kan ve lenf dolaşımına milyarlarca yeni virüs boşalır. Bu hızlı hücre ölümü karaciğeri daha da güçsüzleştirir ve işlevlerini bozar, bir yandan da bağışıklığı zayıflatır. Ozon Terapi bütün viral hepatit tiplerini (A, B, C), özellikle de kronik tipleri tedavi etmekte etkilidir.

Bilimsel Araştırma Sonuçları

HCV (Hepatit-C) tedavisinde ozon, kandaki virüs yükünde %99’a varan yüksek oranlarda azalma meydana getirir. Bu sırada karaciğer enzimleri ve albümin, bilirubin ve protrombin düzeyleri de normale döner.
Kantitatif PCR düzeyleri hastaların %72’sinde 8 hafta içinde hızla düşer, en az %24 hastada negatif PCR elde edilebilir.
24 hafta sonra negatif PCR görülen hasta oranı %36’ya varır (PCR virüse karşı antikorları değil, bizzat virüsün genetik materyalini tespit eden bir testtir

Ozonun Anti-Viral Etkilerinin Mekanizması

Ozon verilen kanda canlı virüs kalmadığı bilinmektedir. Ancak ozon tedavisi kan dolaşımına doğrudan ozon verilmesi şeklinde uygulanmaz. Her seansta 100-200 veya 400 ml kan alındıktan sonra bu kandan ozon geçirilerek uygulanır.

Tedavi bu kanın vücuda verilmesiyle gerçekleşir. Kan içindeki virüslerin yok edilmesi faydalıdır ancak tedavi için tek başına yeterli değildir. İyileşmeyi seanslar sırasında ozon etkisiyle kan hücrelerinde oluşan maddelerin karaciğerdeki etkileri gerçekleştirir.

Ozon virüsün lipid zar yapısını bozarak hücrelere girmesini önler. Virüsler artık çoğalamaz. Bağışıklık sistemini de uyaran ozon sayesinde vücut kalan canlı virüsler ile etkinlikle savaşır. HCV RNA (ve PCR) kronik hepatitli hastaların yüzde 25-45’inde negatif olur. Zaky 2011

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21417811)

Alkol Tüketimine Bağlı Olan ve Olmayan Karaciğer Yağlanmasında Ozon Terapi

Alkol tüketimi ile meydana gelen hepatitte ozon, karaciğerin antioksidan üretim sisteminde iyileştirici etki gösterir ve hücreleri harap olmaktan koruyan antioksidan detoksikasyon mekanizmalarını başlatır. Böylelikle karaciğer yağlanması ve hücre harabiyeti geriye döner, fibrozun önü alınır ve siroz sürecinin ilerlemesi durdurulur.

Ozonun Etkileri Çok Yönlüdür

 • Karaciğer hücrelerinde birikmiş toksinleri yıkar.
 • Antioksidan savunma sistemini aktive ederek karaciğer hücrelerinin virüslere dayanıklılığını arttırır.
 • Karaciğer yağlanmasını geriye döndürür.
 • Karaciğerde Glutatyon üretimini uyarır, Glutatyon kan düzeyleri yükselir.
 • Virüslerin yapısını bozarak anti-viral etki gösterir.
 • Genel bağışıklığı güçlendirir.
 • Karaciğer hücrelerinde antienflamatuar etki oluşur.
 • İnterferon üretimini 900 kata kadar arttırır.

Tedavi Yöntemi ve Süresi

Karaciğer hastalıklarında tedaviler kan veya rektal yol ile (sonbarsak yoluyla) yapılır. Majör kan terapisinde 100-200 ml kan alınarak, kapalı sistemde (özel üretilmiş cam şişelerde) kanın içerisinden oksijen-ozon karışımı geçirilir, ve bu kan derhal damara geri verilir. Vücudunuza ozon verilmez. Kan hücrelerinin ozon ile karşılaşması sonucu üretilen maddeler vücutta ilaç etkisi yapar. Hepatit tedavisinde ayrıca rektal yolla ozon insüflasyon yöntemi de çoğunlukla önerilir.

Karaciğerde Ozon

Toksik Hepatitte Ozon Terapi

Toksik hepatit; ilaç, alkol, radyasyon ve bazı kimyasal maddelerle karaciğerin zehirlenmesinden kaynaklanan karaciğer iltihabını tanımlar.
Karaciğerde hasar meydana gelmesine paralel olarak transaminaz denilen enzimlerde şiddetli artış olur.

Resim 1: Ozon Terapinin karaciğeri iyileştirici etkisi yükselmiş karaciğer enzimlerinin hızla düşüşünde kendini göstermektedir: AST, ALT, GGT gibi transaminaz değerleri Ozon Terapi ile hızla geriye döner. Bu iyileşme kalıcıdır.

Karaciğer Ozon 2

 • Karaciğer; proteinler, yağlar ve kompleks şekerleri işlemden geçirerek vücudun metabolik süreçlerinin önemli bir kısmını yürütür.
 • Besinlerdeki vitamin, enzim ve mineralleri işlemden geçirir, hayati öneme sahip birçok enzim üretir.
 • Bağışıklık sisteminin işlevlerini yürüten proteinleri üretir. (immün globülinler)
 • Vücudun elektrolit ve su dengesini korumasına yardımcı olur.
 • Kan pıhtılaşmasını yöneten proteinleri üretir.
 • İhtiyaç olmayan kan şekerini glikojene dönüştürür.
 • Depo yağları yakmak üzere şekere dönüştürür.
 • Vücuda giren ilaç, alkol ve toksinleri işlemden geçirerek zararsız maddeler haline dönüştürür.
 • Vitaminler, mineraller, enzimler ve şekeri depolar. (karaciğer vücudun 1 yıllık A vitamini ihtiyacını, 4 aylık D vitamini ihtiyacını depolayabilir)
 • İhtiyaç olduğunda dolaşıma vermek üzere kan depolar.
 • Stres halinde, birçok hormonu 1 yıla dek depolayabilir.
 • Görevini tamamlamış hormonları ortadan kaldırır. Yağları sindirmek için gerekli safrayı üretir.

Resim2: Aşağıda Parasetamol kullanımı sonrasında akut toksik hepatit gelişimine bağlı karaciğer enzim düzeyi artışının ozon terapi ile düzelme hızı görülmektedir. (dikey mavi çizgiler terapi yapılan günleri göstermektedir)

Ozon Karaciğer 2

Başa dön tuşu