Kronik Böbrek Hastalığında Ozon Tedavisi

Kronik Piyelonefrit Tedavisinde Ozon

  • Ozon kronik enfeksiyonlarda anti-enflamatuar ve anti-enfektif özellikleri sayesinde hızlı sonuç almaya yardımcı olur.
  •  Kronik enfeksiyonlarda lökositlerde azalmış veya kaybolmuş olan fagositoz yapma yeteneği ozon terapiden sonra artar.
  • Başta interlökinler olmak üzere sitokin üretimi artar.
  • Ozon bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Latent, hafif semptomları olan kronik piyelonefrit vakalarında ozon tek başına veya anti-enflamatuar ajanlarla kombine olarak kullanılabilir.
  • Ozon etkisi altında mikroorganizmalar antiseptik ve antibiyotiklere daha hassastırlar. Dolayısıyla ozon antibiyotik tedavisi sırasında da kullanılabilir.
  • Ozon terapi ile, hastaların çoğunda tedavinin başlarında itibaren genel durumda iyileşme, yorgunluğun ortadan kalkması ve ağrılı idrar yapma gibi yakınmalarda azalma gözlenmiştir. 4-5 uygulamadan sonra lökositüri ve bakteriüride belirgin azalma, kan testlerinde düzelme meydana gelir.

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Ozon

Diyaliz tedavisi görenlerde böbreğin ozon ile tekrar çalışmaya başlaması beklenemez ancak başlangıç safhasındaki böbrek yetmezliklerinde ve enfektif glomerülonefritlerde ozon terapinin yararlı etkileri gözlenebilir.
Ozon terapi, renal yetmezlikli ve özellikle de böbrek taşı bulunan hastalarda uzun süreden beri kullanılmaktadır ve hem hastanın genel durumunda, hem kan testlerinde belirgin iyileşme gözlenmektedir.

Akut Böbrek Yetmezliğinde Ozon

Ozon tedavisi ile, hemen tüm hastalarda enzimlerin (AST, ALT, ALP) aktivitesinde azalma gözlenir.

Diğer Ürogenital Enfeksiyonlarda Ozon

Klamidiyazis, mikoplazmosis, üreaplazmosiste ve gonokok, trikomonas gibi etkenlerden kaynaklanan üriner enfeksiyonların tedavisinde ozon başarıyla kullanılmaktadır.
Sistitte ozonlu su ile mesane irrigasyonu yapıldığında %100 iyileşme elde edilebilmektedir
Litotripsiden (taş kırma) önce ve sonra ozon kullanımı da tedavide iyi sonuçlar sağlamıştır

Ürogenital Tüberkülozda Ozon

Tüberküloz basili ozona son derecede hassastır. Ozon tüberkülozda antibiyotik direncini de kırar bu yüzden tedaviye eklenmesi her zaman daha iyi sonuçlar sağlar.

Proktitte Ozon Terapi

Proktit prostat bezinin iltihabıdır ve antibiyotiklerle tedavisi uzun sürebilmektedir. Tedavide ozon yaygınlıkla ve başarıyla kullanılmaktadır. Ozon terapi tek başına başarılı olabildiği gibi, diğer ilaçlarla birlikte de uygulanabilmektedir. Antibiyotiğe dirençli vakalarda ozonun tedaviye eklenmesi başarı şansını artırmaktadır. Bu hastalarda ozon terapi hem kan ozonlaması hem rektal insüflasyon şeklinde uygulanır.

Dr. Nilgün Eröztürk – Her hakkı saklıdır

Başa dön tuşu