Kronik Yorgunluk Sendromu ve Fibromiyalji

Kronik yorgunluk sendromu veya Miyaljik Ensefalomiyelit, çok çeşitli belirtileri olan uzun süreli bir hastalıktır. Hastalık kısaca ME/KYS olarak da adlandırılabilir. En sık görülen belirtisi aşırı yorgunluktur.

ME/KYS, çocuklar dahil herkesi etkileyebilir. Kadınlarda daha sık görülür ve en çok 20’li yaşların ortaları ile 40’lı yaşların ortaları arasında ortaya çıkar.

Fibromiyalji hastalığında ağrı ön plandadır ve bu ağrı genellikle tüm vücuda yayılmış bir ağrı olarak tarif edilir. Diğer belirtiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • ağrıya karşı aşırı duyarlılık
  • aşırı yorgunluk
  • kas sertliği
  • uykusuzluk
  • zihinsel süreçlerde zorluk çekmek (örneğin konsantrasyon güçlüğü ve dalgınlık-unutkanlık, karar verememe)
  • başağrıları
  • huzursuz barsak sendromu (karın ağrısı ve şişkinliğe yol açan bir sindirim sorunu)

COVID-19 sonrasında kronik yorgunluk hastalığı hakkında bilgi için>>

Kronik Yorgunluk ve Fibromiyalji Hastalıklarının Benzerlikleri

Kronik yorgunluk hastalığı ve fibromiyalji, bazı önemli farklılıkları olmakla beraber, benzer durumlardır. Her ikisi de yorgunluk, ağrı ve bilişsel işlev bozukluğunu içeren merkezi duyarlılık sendromları olarak kabul edilir (Bilişsel işlevler; dikkat (odaklanma), öğrenme ve hatırlama, kavramsallaştırma, problem çözme, muhakeme yapma, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma, geçmiş ile bugün ve gelecek bağlantısını kurma gibi zihinsel işlevleri kapsar ve bazı ME/KYS hastalarında bu fonksiyonlar da hafif derecelerde bozulmuş olabilir).

Kronik Yorgunluk ve Fibromiyalji Arasındaki Farklar

  • Kronik yorgunluk sendromu (ME/KYS), bağışıklık sistemi anormallikleri ile fibromiyaljiye nazaran daha çok birlikte görülmektedir.
  • Fibromiyalji genellikle ME/KYS’den daha ağrılıdır.

Ancak her iki hastalık süreci de vücuttaki birden fazla sistemi etkiler. Bu nedenle bu iki hastalık bazen nöroimmün veya nöroendokrin immün bozukluklar olarak başlığı altında ele alınırlar.

Ozon terapinin her iki hastalıkta da tedavi edici etkisi vardır.

Kronik yorgunluk hastalığında ozon tedavisi hakkında daha fazla bilgi için>>

Fibromiyalji hastalığında ozon tedavisi hakkında daha fazla bilgi için>>

https://istanbulozon.com/yuksek-doz-ozonterapi-bagisikligi-nasil-guclendiriyor/