MS ve Ozon – Bilimsel Çalışmalar

MS ve Sinir Hasarı ile Seyreden Diğer Hastalıklar (Nörodejeneratif Bozukluklar)

Sinirlerde hasar meydana getiren hastalıklar çok çeşitli nedenlerden kaynaklanır ve beyin, omurilik ve periferik sinirler gibi sinir sisteminin birçok bölgesinde görülürler. Günümüzde bu hastalıklar küresel olarak ciddi bir sağlık sorununa işaret etmektedirler.

Multipl skleroz veya kısaca MS, merkezi sinir sisteminin dejeneratif bir hastalığıdır. MS hastalığında sinirlerde miyelin kılıf hasarı ve aksonal hasara yol açan, hem vasküler hem de metabolik bozukluklar tespit edilmiştir. Hastalık süreçleri enflamasyon, oksidatif stres, hastalığa müdahale eden onarım mekanizmaları dahil olmak üzere çok sayıda faktörün etki ettiği karmaşık bir seyir takip eder.

Ek olarak, MS’in aktif evrelerindeki hastaların kanında ve beyin omurilik sıvısında yüksek lipid peroksidasyonu (bayatlamış yağların acılaşması ile tarif edilebilecek, tehlikeli bir süreç) ve azalmış antioksidanlar saptanmış, MS hastalarında görülen artmış oksidatif stres düzeyleri de açıkça gösterilmiştir. Ayrıca reaktif oksijen türleri de (ROS) oligodendrosit hasarına ve aksonal dejenerasyona yardımcı olur. Bu hasarlar yüzünden sinir uyarılarının iletiminde eksiklik veya tam kayıp meydana gelir.

MS hastalığının nedeni anlaşılmamıştır. Otoimmün bir hastalık olabileceği ileri sürülmüştür. Son yıllarda ise viral enfeksiyondan kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Son araştırmalar, sitokrom-C-oksidaz enziminin aktivitesi üzerindeki benzersiz etkisiyle ozon tedavisinin nörolojik bozuklukların ve enflamatuar ve dejeneratif nörolojik hastalıkların tedavisinde çok faydalı olabileceğini göstermiştir.

MS hastalığında, DNA hasarına veya viral aktiviteye bağlı olduğu düşünülen, mitokondriyal aktivite azalması tespit edilmiştir. Mitokondriler hücrede enerji üretiminden sorumlu organellerdir. Ozon azalmış mitokondriyal aktiviteyi iyileştirir ve ozon tedavisi sırasında görülen beyin oksijen tüketimi artışının sebebinin bu artmış nöronal metabolizma üzerinden olabileceği düşünülmektedir.

ROS, MS’in kronik evresinin yanı sıra birincil evrede de temel bir rol oynadığından, antioksidan tedavi, hastalığın ilerlemesini sınırlamak için başvurulan yollardan biridir. Bu nedenle, vücudun antioksidan kapasitesini arttıran ozon tedavisinin MS hastaları için bir destekleyici ilaç olarak uygulama mantığı vardır.

Eğer, son yıllarda düşünüldüğü gibi, MS bir viral hastalık zemininde gelişiyorsa, yine ozon, bu sefer hem antiviral ve hem de hormesis’i destekleyici etkileri ile bu hastalıkta bir temel tedavi ajanı olabilir.

Kısaca Ozon Tedavisi

Bilimsel araştırmalara göre, ozon tedavisi kanın akciğerlerde oksijen yüklenmesini ve kan dolaşımını artırabilir, eritrosit metabolizmasını aktive edebilir, doku oksijenasyonunu iyileştirebilir ve hücrelerde oksijen metabolizmasını etkin bir şekilde artırabilir.

Ozonun pek çok biyolojik etkisi olduğu gözlemlenmiştir: yüksek glikoliz (glukozdan enerji üretiminde artış), alyuvarlar üzerindeki etkiler, reoloji (kan akışı ve akışkanlığı); fungisit (mantar öldürücü), bakterisidal (bakteri öldürücü) ve virüstatik (vücutta virüs çoğalmasını durdurucu) etkiler, immünomodülatör (bağışıklığı dengeleyici) etki, ağrı kesici ve anti-inflamatuar etkiler.

Ayrıca ozonun arteriyel ve venöz kan akışını iyileştirebileceği, eritrositlerin elastikiyetini artırabileceği, kanın kılcal damarlar gibi çok ince damarlardan geçme kapasitesini artırabileceği ve sonuç olarak tüm organ sistemlerine oksijen tedarikini artırabileceği bildirilmiştir.

Ozon ayrıca trombositlerin birbirlerine yapışma eğilimini azaltır ve pıhtı bölgesinde pıhtının ayrışarak çözünme süreçlerini destekler. Bu özelliği venöz dolaşım bozukluğu hastalıklarının tedavisinde büyük değer taşır.

Trombositler sadece pıhtı oluşumunda değil, yara iyileşmesi ve doku rejenerasyonunda da rol oynarlar. Ozon tedavisi trombositleri aktive ederek, doku onarımını ve rejenerasyonu sağlayacak faktörlerin trombositlerden kana salınmasını sağlar.

Laboratuvar çalışmalarında, ozon ile tedavinin, organları reperfüzyon kayıplarından korumada etkili olduğu ileri sürülmüştür. Dolayısıyla ozon, vasküler ve metabolik tedavinin terapötik özelliklerini gösterir.

Bugüne dek yapılan çalışmalar, ozon tedavisinin damar hastalıkları, yaralanmalar, maküler dejenerasyon ve uzuv iskemisinin önlenmesi üzerindeki etkisinin yanı sıra periferik doku oksijenasyonunu artırma özelliklerini de göstermiştir .

Ozon tedavisi, vücuttaki tüm hücrelere ulaşan bir dizi haberci molekül üretebilmekte ve böylelikle bozulmuş hücresel redoks dengesini yeniden ayarlayarak kronik oksidatif stresi tersine çevirebilmektedir. Bu hücresel haberciler, stres altında olan veya dejenerasyon süreçlerinde bulunan organları yenilemek için kök hücrelerin kemik iliğinden salınmasını motive edebilmektedir.

Bu tedavi yöntemi, dirençli enfeksiyonlar, ortopedik patolojiler, dejeneratif göz hastalıkları, çeşitli ağrı sendromları, iskemik vasküler anormallikler ve nörodejeneratif hastalıklar dahil olmak üzere geniş bir patoloji yelpazesinde on yıllardır tamamlayıcı bir tıbbi yaklaşım olarak uygulanmaktadır.

Normal yaşlanmaya bağlı nörodejenerasyon üzerinde ozon tedavisinin kullanımı da ayrıca, araştırmacılar için özel bir ilgi alanı olmaya devam etmektedir.

Ozon tedavisi, esas olarak belirli bir miktarda venöz kanın alınmasını ve bu kana bir oksijen-ozon karışımı eklendikten sonra yeniden damara verilmesini içeren majör ozon otohemoterapisi ile sağlanabilir.

MS Tedavisinde Ozon Terapi Araştırmaları

Bir derleme makalesinde, ozon terapi ile tedavi gören multipl sklerozlu hastalarda hastalığa ilişkin son araştırmalar incelenmiş, yazarlar inceleme sonucunda şu kanıya varmışlardır:

“Bu derleme bulgularımız, Ozon tedavisinin MS hastalarının tedavisinde giderek artan öneme sahip yeni bir tedavi tekniği olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, ilaçlar ve onların yan etkileri ile tedavi gören MS hastalarının toksisitesini azaltan güçlü kapasitesi sayesinde ozonun tedavi edici potansiyeline çok daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğine  inanıyoruz.” Ameli 2019

Uzun süreli bir izleme çalışmasında, MS hastalarında ozon tedavisinin kronik oksidatif stresin azaltılmasında ve sinir hücrelerinin mitokondriyal işlevselliğinin geliştirilmesinde net bir etkisi olduğunu bildirildi Molinari 2014.

Son 20 yılda, ozon tedavisinin kan dolaşımını iyileştirebileceği, antioksidan enzimleri aktive edebileceği ve serbest radikalleri temizleyebileceği ortaya çıktı (Larini 2003) ki bu etkiler nörodejeneratif hastalık tedavisinde çok önemlidir.

Yine son yıllarda, birkaç çalışma ozon terapinin periferik arter hastalığı gibi, ilerlemiş iskemik hastalık gibi damar hastalıkları ve MS gibi nörolojik hastalıklarda kullanımını araştırmıştır Di Paolo 2005, Bocci 2011.

Ozon terapinin hemen sonrasında kan-beyin bariyerinin rejenerasyonu gösterilmiştir Araneda 2008.

Ozon terapinin beyin dokusunda oksijeni artırdığı ve hücresel metabolizmanın da yükseldiği gösterilmiştir Molinari 2016.

Ozon tedavisinin hücre zarı ve organellerindeki lipoprotein yapıların maruz kaldığı oksitlenmeyi durdurabildiği, yağların ve proteinlerin oksidasyon hasarında önemli bir azalma meydana geldiği bildirilmiştir Delgad0-Roche 2017

Ozon tedavisinden sonra pro-enflamatuar sitokin düzeylerinin azaldığı bildirilmiştir Delgad0-Roche 2017