Multiple Skleroz (MS) Hastalığında Ozon Terapi

Multiple Skleroz (MS) Hastalığı

MS hem beyinde hem de beyin ile vücut arasındaki sinirlerde iletim bozukluğuna yol açan bir hastalıktır. Hastalıkta sinir uzantılarının miyelin kılıfları hasarlandığı için sinirler uyarıları iletemez.

Nedeni bilinmemektedir. Genetik yatkınlıklar varlığında bir ya da birden fazla çevresel etkenin hastalık tablosuna yol açtığı düşünülmektedir. Alerjilerle ilişkisi tespit edilmiştir. Son yıllarda sinirlere yayılan viral hastalık zemininde geliştiği de düşünülmektedir.

MS hastalığında bağışıklık sistemi (immün sistem) beyindeki sinir bağlantılarında hasar meydana getirir. Bu hasarlar nörolojik belirtilere yol açar.

MS her yaşta görülebilir ancak en sık görüldüğü yaş 20-50 arasıdır. Dünyada 2.3 milyon kişinin MS ile yaşadığı düşünülmektedir. Rakamlar tahminidir çünkü belirtiler sadece bu hastalığa özgü olmadığından birçok kişi MS olduğunu bilmeden yaşamaktadır.

Hastalığın belirtileri: Aşırı halsizlik, görme sorunları, yürüme ve denge bozuklukları, kaslarda katılık, uyuşukluk ya da ağrılar veya başka duyusal sorunlar, mesane ve barsak fonksiyonları ile ilgili kabızlık, idrar kaçırma gibi sorunlar, ellerde titreme, bellek ve konsantrasyon sorunları, duygudurumu değişiklikleri. Belirtiler dönemseldir ve kişiden kişiye değişir, bazen geriler, sonra tekrar ilerler. İlerleme bazen yavaş, bazen hızlıdır.

Tedavi: Hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. İmmün sistemi baskılamak için kortizon, ilerleme eğilimi gösteren ağır vakalarda ise kemoterapiye başvurulur. Hastalığın seyrini hafifletmek, atakların sayı ve sıklığını azaltmak için başka ilaçlar da kullanılır. Ozon tedavisi MS hastalığında giderek daha yaygınlıkla uygulanmaktadır.

 

 

Ozon Terapi MS Hastalığında Çok Yönlü İyileşme Sağlar

Ozon vücuda verildiğinde, tüm hücrelerde antioksidan enzimlerin üretiminde ani bir yükseliş sağlamaktadır. Ozonun bu etkisi hücreleri oksidatif hasardan korumakla kalmaz, kronik oksidatif stresin verdiği hasarları da geriye döndürür. Bu etkiler ozonun birçok oto-immün ve enflamatuar hastalıklardaki iyileştirici etkisini açıklamaktadır.

Ozon tedavisi sinir sisteminde meydana getirdiği başka etkiler üzerinden de anti-enflamatuar etkilere ve immün sistemi dengeleyici etkilere sahiptir. MS hastalığı da immün sistem üzerinden aktivite gösteren ve hücrelerde enflamasyonla seyreden bir hastalık olduğu için, MS hastalığında Ozon Terapi uygulanmaya başlamıştır.

Ozon Terapi, MS hastalarında;

  • Belirtileri hafifletir hatta tamamen ortadan kaldırabilir.
  • Ozon atakların sıklık ve şiddetini azaltır.
  • Ozon ataklar arasındaki süreyi uzatır.

Hastalığın atak yaptığı dönemde yapılan tedavinin hemen sonrasında kaydedilen klinik bulgular değerlendirildiğinde ozon tedavisi ile aşağıdaki tedavi sonuçlarının elde edildiği kanıtlanmıştır.

  • Kas katılığından kaynaklanan veya kas hareketi sırasında olan ağrılarda azalma
  • Uyku-uyanıklık ritminin düzelmesi
  • Venöz ve lenfatik kılcal dolaşımın iyileşmesi ve ödemin yok olması
  • Mesane ve barsak boşaltım fonksiyonlarında iyileşme
  • Hastalığın ilerlemesinde yavaşlama
  • Yorgunluğun azalması
  • Hareketlilikte artış

Ozon Terapi MS hastalarının beyin hücrelerindeki hasarı İlk 40 dakika içinde iyileştirmeye başlar!

Beyin hücrelerindeki metabolik iyileşme, bilimsel araştırmalarda Sitokrom-c-Oksidaz (CYT-c) enzimi ölçümleri ile takip edilmektedir. Bu enzim, MS hastalarının beyin hücrelerindeki mitokondri hasarının belirteci olup, CYT-c düşmesi mitokondri hasarının arttığı anlamına gelmektedir. Beyin hücrelerindeki enflamasyon gerilediğinde CYT-c enzim düzeyleri yükselmeye başlar.

Ozon Terapinin beyin hücrelerinde CYT-c sinyalini hızla tetiklediği gösterilmiştir. İyileştirici etkiler kan yoluyla Ozon Terapi seanslarından sonraki 40. dakikadan itibaren kendini göstermektedir.

Resim: Kan yoluyla Ozon Terapi yapıldıktan sonraki 20 ve 90. dakikalar arasında beyin kan dolaşımının oksijen doygunluğundaki artış Ozon Terapi MS hastalığında beyin hücrelerinde uzun süreli metabolik iyileşme meydana getirir.

Ozon Beyin hücrelerinde enflamatuar (iltihabi) süreçleri durdurur.
Uzun yıllara dayanan klinik tecrübeler göstermiştir ki, Ozon Terapi MS hastalığının başlangıcında hastalığı tamamen geri döndürebilir. İlerlemiş vakalarda da atakların seyrini hafifletir, atakların sıklığını azaltır ve hastaların yaşam kalitesini düzeltir.

Grafik: MS hastalığında Ozon Terapi ile özürlülük düzelmeleri (EDSS: Özürlülük Ölçeği) ve
MS hastalığında Ozon Terapi’den sonraki 1 yıl içindeki atak sıklığındaki azalma

Tedavi uygulaması

Ozon Terapi MS hastalığında genelde kan yolu ile yapılmakla beraber aynı etkilere sahip olması bakımından Rektal İnsüflasyon yolu ile barsaktan da verilebilir. Bu yöntemde de ozon yine hızla kana karıştığından kan ozonlaması etkisine sahiptir. Ancak bilimsel çalışmalarda daima Major Otohemoterapi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde, her seansta damardan alınan 150-250 ml kan medikal ozonla karıştırılarak tekrar dolaşıma geri verilir. Tedaviler haftada 2-12 arasında sıklıklarda yapılır.

Daha geniş bilgi için ->> MS ve Ozon – Bilimsel araştırmalar