Notalgia Paresthetica Tedavisi

Notaljia Parestetika Hastalığında Ozon Terapi ve Diatermi

Notalgia paresthetica, bir veya birkaç sırt sinirinin derideki yayılma alanında kendini gösteren; ciltte karıncalanma, yanma, kaşıntı, ağrı veya uyuşma ve renk değişikliği gibi semptomlarla ilerleyen, omurgayı da etkileyebilen bir sinir hastalığıdır.

Hastalığın sebebi sinir köklerinin viral enflamasyonudur. Ozon tedavisi ve Diatermi, antiviral ve antienflamatuar etkileriyle hastalığı kısa zamanda iyileştirebilir.

Notalgia Paresthetica Nedir?

notalgia paresthetika parestetika ozon tedavisi ozonterapi diatermiKütanöz disestezi (derinin his bozukluğu) ile seyreden bir sinir hastalığıdır.

Notalji sırt ağrısı anlamına gelirken, parestetika ise yanma/karıncalanma/kaşıntı hislerini tarif eder. Kısaca kaşıntılı sırt ağrısı olarak çevrilebilir. “Kaşıntılı Sırt” hastalığı olarak da bilinir.

Hastalık sürecinin sinir sıkışmasına bağlı olabileceği düşünülerek, tıbbi adı torasik kütanöz sinir sıkışması sendromu olarak güncellenmiştir.

Hastalık en çok kürek kemiğinin hizasında veya hemen altındaki cilt bölgelerinde, çoğunlukla tek taraflı olarak kaşıntı ve/veya duyu değişiklikleri ile başlar.

Bu hastalıkta cilt, herhangi bir döküntü olmaksızın kaşınır. Ancak zamanla deride egzama gibi değişikliklere neden olabilir, o bölgede deri rengi koyulaşabilir, bazen de açık renkli yara izi bırakarak iyileşir.

Notalgia Paresthetica’nın Nedeni Nedir?

notaljia paresthetika ozon tedavisi ozon terapi diatermi
Sırtın üst kısmına duyu sağlayan sinirler aynı bölgedeki omurilikten çıkar ve sırt kasları boyunca uzanırlar.

Kesin nedeni günümüze değin anlaşılamamakla birlikte, sinirlerin sıkışması, tahriş olması veya hasar görmesi sonucu ortaya çıkabileceği yönünde yaygın bir görüş vardır.

Sinirlerin hastalanması şunlardan kaynaklanabilir:

  • Zona (herpes zoster infeksiyonu)
  • Güneş yanığı
  • Miyelopati (omurilik hastalıkları)

Genellikle skolyoz, kamburluk gibi omurga deformiteleri, vertebral osteofitler (kireçlenme), disk fıtıkları ile beraber görülür.

Notalgia Paresthetica’nın Belirtileri Nelerdir?

Ciltte karıncalanma, yanma, kaşıntı, ağrı veya uyuşma.

Zamanla aynı bölgelerde renk değişiklikleri başlar. Bu renkler açıktan koyuya değişen esmer lekeler şeklindedir.

Hastalık ilerledikçe kifoz, skolyoz, fıtıklar ve kireçlenmeler gibi omurga sorunları da belirtilere eklenir.

Notalgia Paresthetica Nasıl Teşhis Edilir?

Teşhis doktor tarafından fiziksel muayene, hastanın semptomlarının değerlendirilmesi ve tıbbi geçmişinin incelenmesi ile konur.

Gerektiğinde görüntüleme testleri (örneğin, manyetik rezonans görüntüleme – MRI) yapılabilir.

Notalgia Paresthetica Nasıl Tedavi Edilir?

notalgia paresthetica notaljia ozon terapi ozon tedavisi kesin çözüm
Notaljia parestetika’nın en çok görüldüğü bölgeler en koyu renkte gösterilen bölgelerdir

Tıbbi tedaviler, temelde altta yatan nedenin belirlenmesine ve yönetilmesine dayanmakla beraber; günümüzde Notalgia paresthetica tedavisinde şu yöntemlerle belirtilerin hafifletilmesine çalışılmaktadır:

  • Fizik tedavi-rehabilitasyon
  • Masaj
  • Postür düzeltilmesi
  • İlaçlar (ağrı kesiciler, anti-enflamatuar ilaçlar)
  • Sinir blokları ve bazen cerrahi gibi seçenekler uygulanabilir.
  • Fiziksel aktivite düzenlemesi ve omurga sağlığını destekleyici egzersizler de tedavide önem taşır.

Notalgia Paresthetica İyileşir mi?

Kronik bir durumdur ve sürekli ilerler. Deri belirtileri aylar, hatta yıllarca sürebilir. Cilt yakınmaları sona erse bile omurga sorunlarının ilerlemesi durmaz.

Belirtiler zaman içinde değişik seyirler izleyebilir ve omurga dejenerasyonunun ilerlemesiyle kronik sırt ağrıları ve hareket zorlukları kendini gösterebilir.

Yukarıda sayılan tedavi ve yönetim stratejileri semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir, ancak bu yöntemler ile kalıcı iyileşme bildirilmemiştir.

Yoga, iyileşme sağlamakta etkili olabilir.

Notalgia Paresthetica ozon tedavisi veya diatermi gibi yöntemlerle kalıcı olarak iyileşebilir.

Notalgia Paresthetica Nasıl Önlenebilir?

Notalgia paresthetica’nın önlenebilmesi için klasik tıpta bilinen bir yöntem yoktur.

Ancak, düzenli uyku ve fiziksel aktivite, güçlü bağışıklık gibi özelliklerin tür sinir hastalıklarını önlemede yardımcı olabildiği düşünülmektedir.

Stres faktörlerini elimine etmek, yoga yapmak önleyici olabilir.

Tıbbi tedavi olarak, en önemli koruyucu önlemi ozon tedavisi sağlar.

Notalgia Paresthetica’nın Kesin Çözümü Nedir?

notalgia paresthetica ozon tedavisi ozon terapi diatermi

Hastalığın nedeni kesin olarak bilinmediği için kesin tedavisi de bilinmemektedir.

Ancak uzun yıllardır ozon tedavisi ve ayrıca akupunktur gibi çeşitli ağrı tedavileri gibi uygulanan kliniğimizde, bu hastalıkla ilgili deneyimimiz oluştuğundan nedeni konusunda daha net olabiliyoruz:

NP Deri Hastalığı Değil Sinir Hastalığıdır

Notaljia parestetika sırt derisinin duyu sinirlerinin enflamatuar hastalığıdır. Bu hastalıktaki kaşıntının türü “nöropatik” (sinir hastalığı kökenli) kaşıntıdır.

Sinirin omurilik çıkışında sinir basısına maruz kaldığı veya nedeni bilinemeyen bir sinir hasarına bağlı olduğu düşünülmektedir.

Radyolojik incelemelerde hastalığı açıklayabilecek bir radikülopati (sinir kökü hastalığı) genellikle gözlenebilir. Ancak etken tespit edilememiştir.

NP Viral Enflamasyondan Kaynaklanır

Belirtiler, boyun veya sırtın duyu sinirlerinin viral hastalığından kaynaklanır. Ancak bu henüz ispat edilememiştir.

Bunun nedeni virüslerin canlı dokularda tespit edilebilmesinin teknik olarak henüz güç olmasıdır. Laboratuvar tekniklerindeki sınırlamalar bir tarafa, canlılarda hasta bölgenin sinirlerinden biyopsi materyali alınmasının güçlüğü en önemi sebebi oluşturmaktadır.

Henüz hasta dokularda virüslerin varlığı gösterilememekle beraber, başka bulgular da dikkati bu doğrultuya yöneltmektedir.

NP hastalığının sinir köklerinin viral enflamasyonu sonucu geliştiği, bağışıklığı güçlendirici ve antiviral etkileri ile bilinen ozon tedavisine iyi yanıt vermesinden anlaşılabilmektedir.

Deri sinirlerinin viral enflamasyonundan kaynaklanan başka kaşıntılı viral hastalıklar da bilinmektedir. Örneğin “yalancı uyuz” hastalığı bunlardan biridir.

Bu hastalığın nedeninin uçuk ve suçiçeği hastalıklarına yol açan herpesvirüs ailesinden,  alphaherpesvirus adında bir virüs olduğu bilinmektedir.

Bu nedenle, kaşıntılı sırt sendromuna ancak nedene yönelik bir tedavi kesin çözüm sağlayabilir.

Asıl Neden Bağışıklığın Zayıflamasıdır

NP bağışıklığın zayıflamasından ötürü başlar. Hastalığın genellikle orta ve ileri yaşlarda görülmesi de bu görüşü desteklemektedir.

Hastalık kadınlarda daha çok görülür. Bu da yine, bağışıklık sorunlarının daha çok kadınlarda görülmesinden kaynaklanmaktadır.

Deride Gözlenen Renk Değişikliği Kaşımaktan Kaynaklanmaz

Notaljia parestetika hastalığında ilk önce kaşıntı-karıncalanma-uyuşma hatta ağrı şeklindeki sinir hastalığı belirtilerine, sonradan deride esmer ve çevre dokuya göre nispeten çöküntülü alanlarla karakterize görüntüler eklenmektedir.

Hasta derinin incelenmesinde melanoz, hiperkeratoz ve inflamatuar melanofaj dermal infiltrasyon tespit edilmiştir. Ek olarak amiloidoz da görülür. Bunların kaşıma sonucu derinin hasarlanması sonucu gelişmesi mümkün görünmekle beraber, aslında hastalığın zamanla deriyi de tutmasından kaynaklanmaktadır.

Çünkü viral enfeksiyonun sinir yapılarında yarattığı enflamasyon ve buna bağlı doku harabiyeti sadece sinirlerin hücresel sağlığını ve işlevini bozmakla kalmayıp derinin sağlığını da bozmaktadır.

Zira deride sonlanan sinirler deriyi besleyici işleve de sahiptirler. Örneğin, bilimsel deneylerde bu sinirlerin kesilmesinin deride yara iyileşmesini imkansız kıldığı gösterilmiştir.

Notalgia Paresthetica’nın Kesin Çözümü Neden Önemlidir?

NP Omurgayı Etkiler

Notalgia paresthetica’da hastalık omurilik çıkışında başlar ve siniri oluşturan tüm yapılar hastalanır. Kaşıntılar deriye değil hasta sinire ait belirtilerdir.

Bir sinirin yapısı sinir hücreleri dışında başka dokular da içerir. Viral enfeksiyon bu dokuların hepsini hastalandırabilir. Hastalık ne kadar çok sinire yayılırsa sırt derisindeki hastalıklı alanlar da o kadar geniş olur.

sırt kaşıntısı notalgia paresthetica parestetika ozon tedavisi ozon terapi diatermi
Bir sinir birçok sinir lifinden oluşur. Bu sinir liflerinin her biri bir sinir hücresidir. Sinirlerin çevresinde myelin kılıfı; sinir liflerinin bir arada ilerlemesiyle meydana gelen sinir lifi demetlerinin çevresinde ise myelin koruyucu kılıflar bulunur. Bu sinir demetleri vücutta, onları besleyen kan damarları ile birlikte ilerler. En dışta tüm bu yapıları saran bir sinir kılıfı bulunur. Her bir sinir; nöronlar/aksonlar, epitel hücreleri ve bağ doku hücrelerinin oluşturduğu kompleks bir yapıdır.

NP Skolyoza Yol Açar

notalgia paresthetica ozon tedavisi ozon terapi diatermi
Sırtta iki Notalgia paresthetica lezyonu ve skolyoz

Deride koyu bir lekenin belirmesiyle beraber veya başlangıçtan itibaren, omurga sorunları da tabloya eklenmektedir. Bunun da sebebi yine, sinir köklerindeki viral enflamasyonun kaslarda yarattığı kronik kontraksiyonlardır.

Bu kronik kasılmalar; hastalık sinirleri simetrik olarak etkilemediğinden, omurganın her iki yanındaki sırt kaslarında simetrik olarak meydana gelmemekte, veya sadece bir yandaki kasları etkilemektedir.

Bu asimetrik kas kasılmaları ise omurgayı değişik yönlerde zorlayarak zamanla SKOLYOZ olarak bildiğimiz tabloya yol açmaktadır. Kifoza ve kifo-skolyoza da yol açabildiği bilinmektedir.

NP Boyun/Sırt Fıtık ve Kireçlenmelerinin Önemli Bir Sebebidir

NP hastalığında omurga kireçlenmeleri, boyun düzleşmesi ve fıtıklar sık görülmektedir.

Boyun omurlarında dejenerasyon yarattığına, omurilik kanalında stenoz (daralma) yaptığına ve disk hastalıklarına yol açtığına dair bilimsel yayınlar vardır.

Bunların nedeni hastalığın boyun ve sırt kaslarında neden olduğu kronik kasılmalar olabilir.

NP Kronik Sırt Ağrısına Yol Açabilir

Notalgia paresthetica sırasında kaşıntı daha çok görülmekle beraber, hafiften şiddetliye varan derecelerde ağrı da bildirilmiştir.

Ağrı batıcı tarzda olabilir, sürekli derin bir ağrı şeklinde de seyredebilir; hareketi engelleyebilecek derecede de olabilir.

Ağrı sinirlerden kaynaklanabileceği gibi, sebebinin kronik kas kasılmaları olması da mümkündür.

Notalgia Paresthetica Hastalığında Uyguladığımız Tedaviler

Kliniğimizde bu hastalığa özgü olarak, sistemik ve topikal yöntemlerle uygulanan ozon terapi ve beraberinde diatermi tedavileri uygulanmaktadır. Her iki tedavinin de anti-viral, anti-enflamatuar ve bağışıklık güçlendirici etkileri vardır.

Bu hastalığa çok benzeyen Zona hastalığında da, bilindiği gibi Herpes Zoster virüsünün (suçiçeği virüsü) yarattığı viral enflamasyon vardır ve ozon tedavisi Zona’da da etkilidir.

NP ile benzer hastalıklar olan Brachioradial pruritus (kol kaşıntısı) boyun omurlarından çıkan duyu sinirlerin kökünde; ve Meralgia paresthetica (uyluk/bacak karıncalanması) ise bel omurlarından çıkan duyu sinirlerinin kökünde meydana gelen aynı viral hastalık nedeniyle oluşmaktadır ve yine aynı yöntemlerle tedavi edebilmekteyiz.

Tedaviler etkilerini kısa zamanda göstermektedir ve hiçbir yan etkileri yoktur.

Ozon tedavisi Notalgia paresthetica’yı önlemek için de etkilidir.

Ozonun etkileri hakkında geniş bilgi için ->> Deri Hastalıklarında Ozon Tedavisi

Ozon Tedavisi Bağışıklığı Güçlendirir mi?

Hastalıkları Önlemek İçin Ozonterapi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir