Organik Mental Bozukluklarda Tedavilerimiz

Depresyon ve diğer duygudurum bozuklukları, organik duygudurum bozukluğu ve organik mental bozukluk günümüzde giderek daha çok görülüyor.

Son araştırmalara göre; zihinsel ve ruhsal belirtiler hayat olaylarının yarattığı üzüntülerden ziyade, travma veya enfeksiyonlara bağlı olarak beyin hücrelerinin hastalanması sonucunda ortaya çıkıyor.

Bu sonuçlar tüm ruhsal hastalıkların nedeninin organik olabileceğini düşündürüyor. Gerçekten de, bu anlayışa göre yapılan tedaviler antidepresanlardan daha başarılı. Örneğin Ozonterapi.

Organik Mental Bozukluk Nedir?

Beynin geçici olarak işlev görememesinden sonra veya kalıcı hasarının ardından ortaya çıkan, zihinsel fonksiyonlarda ve davranışlarda bozulma ile kendini gösteren hastalıklar grubudur.

ozon tedavisi vce hidrojen tedavisi organik mental bozuklukların tedavisinde etkilidir

Organik Mental Bozukluk Hangi Durumlarda Görülür?

 • Kafa travmasına bağlı beyin hasarı
 • Beynin viral veya bakteriyel hastalıkları (ensefalopatiler)
 • Toksinlere maruz kalma (Bakır, cıva, kurşun, mangan, karbon monoksid zehirlenmeleri gibi)
 • Kronik alkol ve madde kullanımına bağlı hasarlar
 • Dolaşım bozuklukları
 • Dejeneratif sinir hastalıkları

Viral Enfeksiyon=İltihap

Doğar doğmaz virüslerle tanışmaya başlıyoruz. Vücudumuza giriyorlar ve bir daha hiç çıkmıyorlar. Hatta bazen kendilerini DNA’mıza kopyalayabiliyorlar. Anne-baba olduğumuzda o DNA çocuklarımıza da geçiyor.

Peki onlar sadece ateşli-döküntülü hastalıklar yapmakla mı kalıyorlar?

Beyinde görülen erken yaşam enflamasyonları (iltihabi hastalıklar) hem anne karnında hem de doğumdan sonra geçirilen hastalıkları kapsar. Yenidoğanın beyin gelişimi henüz tamamlanmamıştır. Henüz gelişmesi tamamlanmamış beyinde meydana gelen iltihabın hem fizyolojik hem patolojik öneme sahip olduğu kabul edilir.

Hastalığın her zaman mikrobik ajanlarla olması da gerekmemektedir. Örneğin beyin sarsıntısına bağlı enflamasyonlar da hasar bırakabilmektedir. Hangi nedene bağlı olursa olsun akut enflamasyonlar kronik enflamasyona dönüşebilmekte, veya beyin gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir. Doğumdan itibaren çocuklarda görülen Serebral palsi (beyin felci) bu durumlardan biridir.

Son yıllarda, koku ve tad bozukluklarını kafa içi sinir yolları ve beyindeki mikrobiyota ile ilişkili bulan çalışmalar da vardır (hiçbir organımız steril olmadığı gibi ne yazık ki beyin de değildir ve beyinde birçok virüs faaliyette bulunabilir)

Beyinde İltihap Nelere Yol Açar?

İltihabın uzun vadeli sonuçları vardır ve sadece serebral palsi değil, çeşitli nörolojik bozuklukların ortaya çıkma ihtimalini artırabildiği ileri sürülmüştür Hagberg 2012. Bu hastalıklar kısaca şöyle sıralanabilir:

 • Otizm spektrum bozuklukları
 • Şizofreni
 • Multipl skleroz
 • Bunama ve benzeri kognitif bozukluklarla seyreden hastalıklar (delirium, demans-Alzheimer hastalığı ve amnezi)
 • Parkinson hastalığı

Beyin Tümörleri ve Ruhsal Hastalıklar Arasındaki İlişki

1994 yılında, Danimarka Aarhus üniversitesinden bir grup araştırmacı psikiyatrik hastalık belirtilerinin henüz saptanmamış bir kanserin işareti olma ihtimalini araştırmak üzere bir araya geldiler.

Araştırmacılar bunun için 10 yıl boyunca Danimarka Psikiyatri Merkezi Kayıtları ve Danimarka Kanser Kayıtları dahil olmak üzere ülke çapında, bir psikiyatriste başvurmuş olan 4.320.623 kişinin sağlık kayıtlarını 10 yıl boyunca incelediler.

Araştırmada, ilk kez psikiyatri uzmanına görünen bireylerde, sonraki ilk ayda, kanser teşhis edilme ihtimalinin bariz bir şekilde yükseldiği görüldü. Özellikle beyin tümörü teşhisi öne çıkıyordu ve akciğer kanseri ile küçük hücreli akciğer kanseri de hemen arkasından geliyordu.

İlerleyen aylarda beyin tümörü teşhisi 9 ay boyunca yüksek seyrediyordu. Benros 2009.

ozonterapi organik beyin hastalıklarında etkilidir

Aynı araştırma merkezi sonraki yıllarda kafa travması geçiren 113.906 kişiyi sonraki yıllarında izlediğinde de ilginç bir sonuca ulaştı. Kafa travması geçirenlerin sonraki yıllardaki yakınmaları aşağıdaki teşhisleri almalarına yol açmıştı:

 • Şizofreni
 • Depresyon
 • Bipolar Hastalık
 • Organik zihinsel bozukluk (beyin hasarı, hastalık, toksinlere maruz kalma gibi nedenler sebep olabilir. Genelde unutkanlık-dalgınlık, konsantrasyon sorunları ve kafa karışıklığı ataklarıyla seyrederler).

Şizofreni, bipolar hastalık ve depresyon teşhisleri özellikle 11-15 yaş arasında meydana gelen kafa travmalarını izlemektedir.

Bu çalışmalar halen bu alanda yapılmış en büyük çaplı araştırmalar olarak bize çok önemli bilgiler sağlamıştır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 • Akıl hastalıkları veya başka bir deyişle ruh hastalıkları aslında beyin hastalıklarıdır.
 • Depresyon; kayıp veya üzüntülerden ziyade beyinde meydana gelen travmatik veya viral enfeksiyona bağlı enflamasyon (iltihap) sonucu ortaya çıkıyor gibi görünmektedir.
 • Beyin tümörleri kafa travmasının veya beyinde seyreden bir viral enfeksiyonun yarattığı enflamasyon (iltihap) sonucu gelişiyor olabilir.

Bir yandan doku incelemesi yapılan çalışmalarda beyin tümörlerinin virüslerle ilişkili olabileceğine dair bulgular elde edilmesi, diğer yandan ruhsal hastalıklar öncesinde beyin dokusundaki travmatik veya enfeksiyona bağlı enflamasyonları raporlayan istatistiksel çalışmalar bizi tek bir gerçeğe yönlendirmekte:

Beyin tümörleri, depresyon, bipolar hastalık, astalıklar beynin viral hastalıklarının bir tezahürü olmasından kaynaklanıyor olabilir mi?

Bu araştırmalar hep aynı fenomene işaret eder gibidir: Virüsler beyin dokusunda hastalık meydana getirerek tümörlere yol açtıkları gibi ruhsal bozukluklara da yol açıyor olabilirler mi? Günümüzde her alandan araştırmacılar bu sorunun yanıtını arıyorlar.

Ozonterapi Organik Beyin Hastalıklarında Nasıl Etki Ediyor?

 • Ozonterapi güçlü bir antiviral ajandır. Aynı zamanda çok yönlü antienflamatuar etkileriyle bilinir.
 • Ozonterapi antioksidan kapasiteyi artırıcı etkileriyle de hücresel detoksifikasyon süreçlerini başlatarak ağır metal zehirlenmelerinde hücre toksin yükünün azalmasını sağlar.
 • Kan oksijen düzeylerini yükseltir, kılcal dolaşımı iyileştirir
 • Hücrelerde mitokondri faaliyetlerini uyarır, hücre içi enerji üretimini artırır.

Ozon tedavisi aşağıdaki hastalıklarda etkilidir. Kliniği düzeltir, tek başına iyileşmeyi sağlayabilir, diğer ilaç tedavileriyle birlikte uygulanabilir;

 • Enflamatuar beyin hastalıklarında
 • Viral ya da bakteriyel beyin enfeksiyonlarında (ensefalitler)
 • Viral ya da bakteriyel beyinzarı enfeksiyonlarında (menenjitler)
 • Demans ve Alzheimer hastalığında
 • MS ve diğer dejeneratif sinir hastalıklarında (omurilik iltihabı/transvers myelitis).

Geniş Bilgi İçin ->> OZON TEDAVİSİ

Kliniğimizde Beyin Hastalıklarında Tedavilerimiz

ozonterapi ve hidrojen tedavileri organik beyin hastalıklarında iyileştirici etkilere sahiptir

Beyin hastalıklarında, iyileşme için aşağıdaki tedavi adımları gerçekleşmelidir;

 • Antimikrobiyal aktivite
 • Kan dolaşımının iyileşmesi
 • Hücre metabolizmasının yükselmesi
 • Hücresel detoks
 • Hücresel iyileşme
 • Hücresel rejenerasyon

Böylece Ozon Terapi ve Hidrojen Terapi; doğru bir beslenme programı ve destekleyici fitoterapinin kombinasyonu ile çok yönlü bir iyileşme elde edilebilir.

Kliniğimizde tüm bu tedaviler uygulanmaktadır.

Ozonterapi de Hidrojen terapi de kan yoluyla uygulanır. Ozon Major Otohemoterapi yöntemi ile uygulanırken Hidrojen soluma yöntemi ile verilir.

Bu yazıları da okumak isteyebilirsiniz: Virüsler, hastalıklar ve ozon

Herpesvirüsler sadece uçuk yapmıyor