Ozon Tedavisinin Endikasyonları

Ozon terapi hemen hemen her hastalığın tedavisinde tek başına ya da yardımcı bir teknik olarak kullanılmakla birlikte, otoriteler tarafından aşağıdaki durumlar endikasyon olarak kabul edilmiştir:

Ozon Tedavisinin Endikasyonları

 • Enflamatuar hastalıklar (romatoid artrit, ankilozan spondilit ve diğer otoimmün sistemik hastalıklar)
 • Otoimmün hastalıklar
 • Genel zafiyet hali ve halsizlikler (Kansızlık, kronik hastalıklar ve kanser dahil)
 • Enfeksiyonlar (hepatit başta olmak üzere viral (virütik) ve bakteriyel tüm enfeksiyon hastalıkları)
 • Senil maküler dejenerasyonlar (yaşa bağlı maküler dejenerasyon/sarı nokta hastalığı)
 • Açık yaralar, uzun süredir kapanmayan yaralar, mide ve barsak yaraları, diyabetik ayak
 • Ağrılı kas ve iskelet sistemi hastalıkları, disk fıtığına bağlı bel ve boyun ağrıları, siyatik ağrıları, osteoartrit ağrıları ve yumuşak doku romatizması

Ozon Tedavisi Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Ozon endikasyon
Ozon tedavisinin yöntemleri hastalığa göre değişmekle beraber en çok uygulanan yöntemi kan yoluyla yapılan ozon terapisidir.

Enfeksiyon Hastalıklarında Ozon Tedavisi

Ozon tedavisi ateşli hastalıkların tümünde tek başına ya da antibiyotik/antiviral tedavisine ek olarak uygulanabilir. Hem ateş düşürücü, hem enfeksiyonla savaşan, bağışıklık güçlendirici etkilere sahiptir. Bağışıklık konusunda daha fazla bilgi için okuyunuz>>

Ozon tedavisi, antibiyotiğe dirençli kronik enfeksiyonların tedavisinde özellikle önerilir.

Vücutta ateş yükselmesine yol açmayan sessiz enfeksiyonların çoğu uzun yıllar boyunca devam ederek doku hasarlarına yol açar. Bunlar çoğunlukla kronik viral enfeksiyonlardır ancak gerçek neden tespit edilemediğinden otoimmün oldukları zannedilebilir. Ozon tedavisi bu hastalıklarla da başarıyla mücadele eder. Daha fazlası için>> VİRÜSLER, HASTALIKLAR VE OZON

Beyin Hastalıklarında Ozon Tedavisi

Ozon terapisi beyin dokusunda oksijeni artırır ve hücresel metabolizmayı yükseltir. Beyin kan dolaşımını iyileştirdiği, kılcal damar ağını geliştirdiği gösterilmiştir. Antimikrobiyal etkileri ile viral veya bakteriyel beyin hastalıklarında da etkilidir. Daha fazla bilgi için>>Beyin Hastalıklarında Tedaviler

Ensefalitlerde Ozon Tedavisi

Ensefalit beyin iltihabıdır. Bakteriyel veya viral enfeksiyondan ötürü olabilir. Havale nöbetleri görülen her durum, ateşli olsun olmasın, çoğunlukla viral bir ensefalite işaret eder. Bakteriyel ensefalitlerde antibiyotikler başarılı olabilirken, viral ensefalitlerde tedavi imkanı ozonterapi dışında neredeyse hiç yoktur.

Ozon tedavisi bağışıklık güçlendirici ve antibakteriyel/antiviral etkileriyle ensefalit tedavisinde etkili bir tedavi ajanıdır.

Menenjitte Ozon Tedavisi

Menenjit beyin zarlarının enfeksiyonu sonucunda olur. Nedeni bakteriyel veya viral olabilir. Ozon terapi menenjit tedavisinde 1935 yılından beri uygulanmaktadır. Belden beyin-omurilik sıvısına ozon şırınga edilen bu ilk vakayı Alman cerrah Erwin Payr bildirmiştir.

Yayınlanmış vaka raporları, ozon tedavisinin, viral veya Pseudomonas ve Klebsiella gibi antibiyotiğe dirençli bakteriyel menenjitlerin tedavisinde giderek daha yaygınlıkla uygulandığını göstermektedir.

Vaka raporlarından birinde, hidrosefalisi ve menenjiti olan 2 ve 3 aylık 2 bebekte ozon tedavisinin sonuçları aktarılmaktadır. Bu vakada belden beyin-omurilik sıvısı alınıp ozonlandıktan sonra intratekal enjeksiyonla tekrar omurilik kanalına verilmiş, 5-6 uygulama sonrasında menenjit iyileşmiştir. Dahhan 2015

Beyin İnfarktüsünde Ozon Tedavisi

Beyin infarktüsü kan dolaşımı ile beyne gelen bir pıhtının beyni besleyen bir damarı tıkayarak kan dolaşımını engellemesi üzerine gelişir. Beyin dokusunda iskemi sonucunda hücre ölümü meydana gelir. Ozon tedavisi erken uygulandığında beyinde iskemi-perfüzyon hasarını kontrol altına alabilir.

İnme ve Felçte Ozon Tedavisi

İskemik inmelerin yaklaşık %20’sine kalp hastalığı neden olur ve en önemli risk faktörü atriyal fibrilasyondur.

İnme/felç derhal ozon ve hidrojen terapiye başlanması gereken acil bir durumdur. Beyin Hastalıklarında Ozon Tedavisi ve Hidrojen Tedavisi iskemik hasarı ve hücre ölümünü önleyerek fonksiyon kaybını en aza indirir, hayat kurtarır.

Depresyon ve Anksiyetede Ozon Tedavisi

Ozon tedavisi depresyon ve iç sıkıntısını hızla iyileştirir. Bu etkileri tedavinin başında görülmeye başlar ve tedavi bittiğinde belirtiler bir daha geri dönmemek üzere yok olur. Geniş bilgi için>>Ozonun Depresyondaki Etkileri

Bipolar Bozuklukta Ozon Tedavisi

Bipolar bozukluk, henüz nedeni aydınlatılamamakla beraber beynin viral enfeksiyonu sonucu gelişiyor gibi görünmektedir. Hastalığın tedavisi için kullanılan ilaçların yan etkileri de bu toksik süreçten ötürü hastalık tablosunu ağırlaştırmaktadır. Daha fazla bilgi için>> Ozon Tedavisinin Bipolar Bozukluktaki Etkileri

Ruhsal hastalıkların nedenleri konusunda daha fazla bilgi bilgi için>>Viral Beyin Enfeksiyonları ve Ruhsal Hastalıklar

Ozon tedavisi, güçlü antiviral ve antienflamatuar etkileriyle bipolar hastalıkta episodları hafifletir ve seyreltir. Ayrıca ilaç yan etkilerinden doğan karaciğer yağlanması ve diğer belirtilerle de savaşır, vücudu güçlendirir. Kliniğimizde uyguladığımız Hidrojen tedavisi de bu etkileri destekleyerek daha hızlı sonuca gitmeyi sağlar.  Daha fazla bilgi için>>Beyin Hastalıklarında Tedaviler

Demans ve Alzheimer Hastalığında Ozon Tedavisi

Alzheimer hastalığı demans (bunama) ile seyreden ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. Ozon tedavisi gerek kan dolaşımını ve beyin oksijenlenmesini artırıcı etkileriyle, gerekse beyin hücrelerinin mitokondrilerini iyileştirici etkileriyle beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Bu sırada beynin bilişsel işlevleri de iyileşir, zihinsel süreçlerde düzelme başlar. Kliniğimizde uyguladığımız Hidrojen tedavisi de bu etkileri destekler. Daha fazla bilgi için>>Bilişsel Yaşlanmada Ozon Tedavisi

Parkinson Hastalığında Ozon Tedavisi

Parkinson hastalığı ellerde ve başta titreme ve postür (duruş) bozukluğuna yol açan, kas tonusu azalması ile seyreden, ilerleyici bir nörodejeneratif beyin hastalığıdır.

Hastalığın nedeni bilinmemekle beraber beynin viral enfeksiyonu sonucu gelişiyor gibi görünmektedir.

Lewy Body Hastalığında Ozon Tedavisi

Lewy Cisimciği hastalığı Parkinsonizm ve/veya Bunama (Demans) ile belirti veren, ilerleyici beyin hasarı ile karakterize bir nörodejeneratif beyin hastalığıdır. Alzheimer hastalığından sonra en çok görülen bunama hastalığıdır.

Hastalığın yaklaşık 50 yaşında başladığı düşünülmektedir. Bellek, düşünme ve kas kontrolü bu yaştan itibaren azalmaya başlar.

Hastalık önceleri unutkanlık-dalgınlık, sakarlık şeklinde başlar. Zamanla ilerlediğinde görsel hallusinasyonlar, zayıflamış kas kontrolü ve bariz bunama belirtileri görülür. Kas esnekliğini kaybı, yavaş hareketler, yürüme zorluğu ve titreme gibi Parkinsonizm belirtileri, mide-barsak belirtileri eşlik edebilir.

Ozon tedavisi anti-enflamatuar etkileriyle hastalığın ilerlemesini durdurabilir, erken dönemde hastalığı kontrol altına alma şansı vardır.

Sinir Hastalıklarında Ozon Tedavisi

Beyin dışındaki sinirler ve sinir liflerinin hastalıkları aşağıdaki belirtileri verir:

 • Ellerde/ayaklarda karıncalanma, yanma
 • Dokunmaya karşı hassasiyet
 • Ağrıya yol açacak bir uyaran olmaması halinde ağrı görülmesi
 • Koordinasyon eksikliği
 • Kas güçsüzlüğü
 • Eldiven veya çorap giyiyormuş gibi his kaybı hissetmek
 • Isı intoleransı – Sıcak veya soğuktan aşırı rahatsız olmak
 • Aşırı terleme
 • Sindirim sorunları
 • Kan basıncı ve kalp ritmi sorunları

Periferik sinir hastalıklarında ağrı genellikle bıçak saplanması, yanma veya karıncalanma algısıyla hissedilir.

Bu hastalıkların bir nedeni sinirleri besleyen özel kılcal damar ağlarının yapısının bozulmasıdır. Kılcal hasar sinirlerin beslenmesinin bozulmasıyla sonuçlanır. İskemi sinirlerde enflamasyona yol açar.

Diğer bir neden ise sinirleri tutan viral enfeksiyon, buna bağlı enflamasyondur. Sinirlerdeki enflamasyon, kendisini duyusal algı bozuklukları ile gösterir.

Ozon tedavisi kılcal dolaşımı onarıcı, bağışıklığı güçlendirici etkileriyle enfeksiyon ve enflamasyonla savaşır, iskemiyi düzeltir ve sinir hasarını iyileştirebilir.

Ayrıca ozon tedavisi vücutta nörotrofik (sinir geliştirici) maddelerin üretimini uyararak zamanla sinir ağının kendini yenilemesini sağlayabilir.

Multipl Sklerozda Ozon Tedavisi

Henüz kesin nedeni bilinmemekle beraber, son yıllarda viral enfeksiyondan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle ozon tedavisi denenmiş, çok başarılı bulunmuştur.

Ozon tedavisi MS ataklarını seyrekleştirir, şiddetini azaltır. Kliniğimizde uygulanan hidrojen terapi ve diğer fonksiyonel tıp tedavi yöntemleri ile birlikte uygulandığında hastalığın ilerlemesini durdurabilir.

Periferik Nöropatilerde Ozon Tedavisi

Periferik nöropatiler genelde diyabet hastalığının komplikasyonu olarak görülür. Ozon tedavisi sinir onarıcı, antioksidan, antiviral etkileriyle, erken müdahale halinde bu hastalıkta iyileşme sağlayabilmektedir.

Tedaviler kan yoluyla yapılır.

Şeker Hastalığında Ozon Tedavisi

Şeker hastalığı karaciğerin şeker depolayamamaya başlamasıyla kendini gösteren kronik bir hastalıktır. Hastalık komplikasyonları yüzünden birçok değişik belirti ile seyreder.

Ozon tedavisi karaciğeri iyileştirici ve insülin direncini düzeltici etkileriyle şeker hastalığında bilinen en etkili tedaviyi sunar. Daha fazla bilgi için>>Diyabet ve İnsülin direncinde Ozon Tedavisi

İnsülin Direncinde Ozon Tedavisi

İnsülin direnci insülin metabolizmasının bozulmasıyla seyreden bir hastalıktır. Ozon tedavisi mitokondri onarıcı etkileriyle hücre metabolizmasını iyileştirir ve antienflamatuar etkileriyle de vücuttaki yaygın enflamasyonu yatıştırarak insülin direncini iyileştirir. Ozon terapisi insülin direncini, ne kadar yüksek olursa olsun iyileştirebilir. Daha fazla bilgi için>>Diyabet ve İnsülin Direncinde Ozon Tedavisi

Diyabet Komplikasyonlarında Ozon Tedavisi

Diyabet komplikasyonlarının tümü kılcal damar hasarına bağlı olarak görülür.

Ozon tedavisi, kılcal damar bütünlüğünü koruyan ve kılcal dolaşımın bozulduğu dokularda yeni kılcal damar oluşmasını sağlayan etkileri sayesinde bu komplikasyonlarla başarıyla savaşır. Daha fazla bilgi için>>Diyabet ve İnsülin Direncinde Ozon Tedavisi

Diyabetik Nöropatide Ozon Tedavisi

Diyabetik nöropati, periferik sinirlerin hastalanmasına bağlı olarak gelişir. Çoğunlukla duyusal lifler hastalanır ve buna bağlı olarak keçeleşme, uyuşma gibi belirtiler görülür.

Sebebi, sinirleri besleyen damarsal yapıların hasar görmesi sonucunda, sinirin beslenmesinin bozulmasıdır.

Ozon tedavisi, kılcal damar bütünlüğünü koruyan ve kılcal dolaşımın bozulduğu dokularda yeni kılcal damar oluşmasını sağlayan etkileri sayesinde bu komplikasyonlarla başarıyla savaşır. Daha fazla bilgi için>>Diyabet ve İnsülin Direncinde Ozon Tedavisi

Diyabetik Ayak’ta Ozon Tedavisi

Diyabetik Ayak genellikle şeker hastalığının ileri evrelerinde görülen bir komplikasyondur.

Hastalığın nedeni kılcal damar hasarıdır. Ozon tedavisi, kılcal damar bütünlüğünü koruyan ve kılcal dolaşımın bozulduğu dokularda yeni kılcal damar oluşmasını sağlayan etkileri sayesinde bu komplikasyonlarla başarıyla savaşır. Daha fazla bilgi için>>Diyabet ve İnsülin Direncinde Ozon Tedavisi

Kalp Hastalıklarında Ozon Tedavisi

 • Kan basıncını normalleştirir.
 • Nitrik Oksit üretimini artırarak damarlara yeniden esneklik kazandırır. Bu etkisi damar sertliği ölçümlerinde görülebilir, kan basıncı ölçümleri ile anlaşılabilir.
 • Damar kireçlenmesi olan orta ve küçük boy arterlerdeki tıkayıcı plakların küçülerek damarların açılmasını sağlar
 • Kılcal damar ağını zenginleştirir
 • Oksijen alamayan kalp kasında yeni kılcal damar ağı oluşturarak iskemik kalp hastalığında (koroner arter hastalığı) kalbin atım gücünü yeniden kazandırır
 • Anjina (göğüs ağrısı) ataklarını önler
 • Kalbin egzersiz performansını artırır
 • Anti-enflamatuar etkileri ile damar sertliğini iyileştirir
 • Glutatyon üretimini ve hücrelerin antioksidan kapasitesini yükseltici etkileriyle damarı yıpratan serbest radikal hasarını azaltır
 • VLDL, LDL-Kolesterol ve Trigliseridleri düşürerek kan yağlarını dengeler
 • Kanın oksijen taşıma kapasitesini artırır
 • Karaciğer insülin metabolizmasını iyileştirerek insülin direncini iyileştirir, kan şekeri düzeylerinin kontrol altına alınmasını kolaylaştırır
 • Koroner arter hastalığında oksidatif stres indeksini azaltır
 • Ağrı ataklarını azaltır
 • Kalbin egzersiz toleransını artırır
 • Kalbe dolan kan miktarını artırır (kardiyak volüm artışı)
 • Kalbin pompaladığı kan miktarını artırır (atım hacminde artış)
 • Aritmi nöbetlerinin süresinde kısalma meydana gelir
 • Kalp kasılma gücü iyileşir
 • Kalbin Ejeksiyon Fraksiyonu (EF) artar

Kalp Hastalıklarında Tedavilerimiz

Lenf Hastalıklarında Ozon Tedavisi

Lenfadenit ve Lenfanjitte Ozon Tedavisi

Lenfadenit, iltihaplı ve büyümüş lenf düğümlerini tarif eder. Lenfanjit, lenfatik kanalların, enfeksiyon sonucu oluşan iltihaplanmasıdır.

Lenf düğümleri veya lenf kanalları, lenf sıvısında bulunan akyuvarların vücuda bulaşan bir mikrop ile mücadelesi sırasında iltihaplanırlar. Asıl neden genellikle vücudun başka bir yerinde bir enfeksiyonun başlamış olmasıdır.

Ozon tedavisi antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkileriyle, bir yandan insan vücuduna zarar vermeyen bir dezenfektan gibi etki ederken, bir yandan da bağışıklığı uyarır.

Ozon tedavisi ayrıca antibiyotiğe dirençli bakterilerin direncini ortadan kaldırır.

Lenfanjit ve lenfadenit tedavisinde ozon terapi hiç bir yan etkisi olmayan, güvenli bir tedavidir.

Tedaviler kan yoluyla yapılır. Ancak lenfanjitlerde beraberinde yapılan topikal uygulama da faydalı olabilir. Lenf kanalları çoğunlukla derinin hemen altındadır.

Ozon deriden kolaylıkla dokulara nüfuz ederek enfeksiyonun yayıldığı kanallara ulaşabilir. Bu yöntemin kan yoluyla ozon tedavisine eklenmesi daha hızlı sonuç alınmasını sağlar.

Lenfomada Ozon Tedavisi

Lenfödemde Ozon Tedavisi

Ozon tedavisi kan dolaşımını iyileştirdiği gibi lenf drenajında da aynı etkiyi gösterir. Akupunktur ile birlikte uygulanan ozon tedavisi lenfödem hastalığında sonuç almayı kolaylaştırır

Böbrek Hastalıklarında Ozon Tedavisi

Böbrek hastalıklarının önemli bir kısmı şeker hastalığı yüzünden gelişir. Kalan hastalıkların ise çoğu enfeksiyon hastalıklarıdır. Bunlar viral ya da bakteriyel kökenli olabilir. Geniş bilgi için>> Böbrek Hastalıklarının Çeşitleri

Ozon tedavisi hepsinde etkilidir. Ayrıca ozon tedavisi ile, böbrek kan akımını artırarak, kılcal damarları koruyarak ve enflamasyonu gidererek böbrek yetmezliğinde etkin bir tedavi sağlanabilir.

Nefritte Ozon Tedavisi

Nefrit böbreğin iltihabi hastalığıdır. Mikrobik nedenlerle başlar. Viral nefritler, etkili bir antiviral tedavinin olmayışı nedeniyle kronikleşmeye ve böbrekleri yetmezliğe götürmeye eğilimlidir.

Ozon tedavisi bağışıklığı güçlendirici, anti-bakteriyel ve anti-viral etkileriyle tüm nefrit etkenleriyle başarıyla mücadele eder, bu sırada böbrek dokusunu korur. Geniş bilgi için>>Kronik Piyelonefrit Tedavisinde Ozonterapi

Nefrotik Sendromda Ozon Tedavisi

Nefrotik sendromda böbreğin süzücü sisteminde sızıntılar olur. Bu sızıntılar büyük miktarlarda proteinin vücuttan atılmasıyla sonuçlanır.

Protein kaybının bir sonucu olarak kan damarlarındaki sıvı vücut dokularına geçer ve el ve ayaklarda, yüzde ödem meydana gelir.

Sebep çoğunlukla enfeksiyonlar olup, bu sendrom diyabet sırasında veya alerjiler yüzünden de görülebilir.

Ozon tedavisi sebeplerden her birinde de tedavi edici etkileriyle kliniği düzeltir, böbrek dokusunu korur.

Böbrek Yetmezliğinde Ozon Tedavisi

Böbrek yetmezliği genellikle diyabet veya sessiz seyreden ve çoğunlukla da viral kökenli olan kronik böbrek enfeksiyonlarının sonucunda gelişir. Bu hastalıkların tümünde etkili bir tedavi ajanı olmasından dolayı, böbrek yetmezliğinde ozon tedavisi ümit vermektedir. Geniş bilgi için bkz>> Ozon Tedavisi Böbrek Yetmezliğinde Nasıl Etki Gösterir

Yaralarda ve Yanıklarda Ozon Tedavisi

Ozon tedavisi yara ve yanıklarda başka hiçbir tedavinin sağlayamadığı bir hızla iyileşme sağlar. Bu etkisi büyük oranda mikrop öldürücü etkilerine bağlıdır.

Ayrıca doku onarımı başlatıcı, kılcal dolaşımını iyileştirici etkileriyle ozon tedavisi uzun zaman boyunca kapanmayan yaraları dahi iyileştirebilir.

Ozon yara iyileşmesi sırasında yara izi (sikatris/nedbe) kalmasını da önler.

Oluşmuş nedbe dokusuna uygulanan mikro ozon injeksiyonları yara izinin küçülüp görünüşünün hafiflemesine yardımcı olur.

Yanıklarda düzenli olarak uygulanan dahili ve harici ozon tedavisi yanığın kısa sürede komplikasyonsuz iyileşmesini sağlar.

Tedavilerde lokal uygulama esas olmakla birlikte kan ozonlaması şeklinde sistemik ozon terapisi de önerilir.

Daha fazla içerik ve bilgi için -> https://drnilgunerozturk.com‘u ziyaret edin!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir