Ozonun Genel Nitelikleri

Ozon, 20°C’de 40 dk’lık bir yarı ömre sahiptir; bu nedenle depolanamaz ve her uygulama için yerinde ve anında üretilmelidir.

Ozon, oldukça oksitleyici bir gazdır ve genellikle şehir içme suyu şebekelerinin, endüstriyel ölçekte ise gıdaların ve yüzeylerin dezenfeksiyonu için kullanılır.

Ozon bakteri, maya ve mantarlar, protozoa ve bazı virüslere karşı uzun bir dezenfeksiyon kullanımı geçmişine sahiptir. Dokulara iyi nüfuz etme kabiliyeti vardır.

Ozon güçlü bir antiviral ajandır. Viral replikasyonun baskılanması ve virüslerin doğrudan inaktivasyonu yoluyla antiviral aktivite gösterir. Bu etkisini hem havada, hem suda, hem çeşitli yüzeylerde, hem de insan ve hayvan vücudunda gösterir.

Bakteri, maya, mantar ve virüsler üzerindeki öldürücü/çoğalmayı durdurucu etkileri şu yapılara verdiği zararlar üzerinden gerçekleşir:

  • lipid zarlar
  • aminoasitler
  • polinükleotidler (DNA, RNA) Sharma 2008

Ozon viral partikül yapısını ve viral proteini bozar Predmore 2015

Ozonun, COVID-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 dahil, zarflı solunum virüslerini (influenza A virüsü, koronavirüsler ve diğer solunum virüsleri) etkisiz hale getirme kabiliyeti vardır. Blanchard 2020

Zarflı virüsler bir lipid zara sahip virüslerdir. Ozon bu lipid zar ile etkileşime girerek virüsün yapısal bütünlüğünü bozar.

Ozon RNA virüslerde de etkili bulunmuştur. Ozon çocuk felci hastalığına yol açan Polio 1 virüsünü, virüsün genetik materyaline (RNA) zarar vererek inaktive eder Roy 1981. Başka RNA virüsleri üzerinde de aynı etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Örneğin HVJ (Japonya Hemaglütinasyon Virüsü), kemirgen hepatit virüsü (MHV), Theiler’in kemirgen ensefalomiyelit virüsü (TMEV), Reo tip 3 virüsü (RV) Sato 1990.

Ozon insan dokuları ile temas ettiğinde bir dizi reaksiyon sonucunda Lipid Ozonizasyon Ürünleri (LOP’s) adı verilen moleküller oluşur. Ozonun vücuttaki sonraki etkilerinden bu moleküller sorumludur. Bu moleküllerin etkisi ozonun etkisi kadar güçlü değildir ancak uzun sürelidir. Cenci 2022

Ozonun İnsan Vücudundaki Anti-Viral Etkileri

Ozon güçlü bir oksidandır. Ancak canlı ve sağlıklı hücrelere zarar vermez. Öte yandan, virüslerle enfekte olmuş hücreler ozonun oksidan etkilerine karşı koyamazlar. Ozon ayrıca bağışıklığı güçlendirerek ve vücuttaki diğer destekleyici sistemleri güçlendirerek antiviral etkisini genişletir. Böylece viral enfeksiyon kısa sürede sona erer.

COVID-19 Hastalığında Ozon Tedavisi

SARS-CoV-2 pnömonisi için farklı tedaviler arasında, ozon tedavisinin, gama interferon üretimini 900 kata dek arttırması dahil, sitokinlerin ve interferonların modülasyonu nedeniyle immünolojik bir rolü olduğu görülmüştür.

Sistemik ozon tedavisi, inflamasyonu kontrol etmede, bağışıklığı uyarmada ve antiviral aktivite göstererek, ayrıca akut koroner sendromlardan ve iskemi reperfüzyon hasarından koruma sağlamada faydalı bulunmuştur.

Ozon antienflamatuar ve antioksidan kapasiteyi artırıcı etkileri ile üstün bir bağışıklık tedavisi modeli sunmaktadır.  Cattel 2021

Dr. Nilgün Eröztürk

Yüksek Doz Ozon

Başa dön tuşu