Ozonun Moleküler Özellikleri

Ozon molekülü ilk keşfedildiğinden bugüne bilim adamlarını şaşırtmaktadır. Ozonun moleküler özellikleri benzersizdir.

Ozon oksijenden oluşur ve tekrar oksijene dönüşmeye eğilimlidir. Ozonun tıbbi etkileri tamamen moleküler özelliklerine bağlıdır. 

Ozon Nedir?

Ozon molekülü 3 oksijen atomundan oluşur. Ozonun moleküler özellikleri bu yapının kararsız olmasından gelir.
Ozon molekülü yüksek voltajlı elektrik akımı veya ultraviyole ışınlarına maruz bırakılan oksijenden oluşur.

Ozon, 3 oksijen atomundan oluşmuş, stabil olmayan bir oksijen molekülüdür (O3). Belli bir sürede tekrar iki atomlu oksijene (O2) dönüşür.

Beklediği müddetçe, ozonun moleküler özellikleri değişerek tekrar oksijene dönüşür.

20°C’de 40 dakikalık bir yarı ömre sahiptir; bu nedenle depolanamaz ve her uygulama için yerinde ve anında üretilmelidir.

Ozonun moleküler özellikleri pek çok sahadaki kullanımının kapılarını açmıştır.

Ozon Nerelerde Kullanılır?

Ozonun moleküler özellikleri benzersizdir
Ozon 3 oksijen atomundan oluşur

Ozon, oldukça oksitleyici bir gazdır ve genellikle şehir içme suyu şebekelerinin, endüstriyel ölçekte ise gıdaların ve yüzeylerin dezenfeksiyonu için kullanılır.

Ozon, bakteri, maya ve mantarlar, protozoa ve virüslere karşı uzun bir dezenfeksiyon kullanımı geçmişine sahiptir.

Ozon, moleküler özellikleri sayesinde etkilerini hem havada, hem suda, hem çeşitli yüzeylerde, hem de insan ve hayvan vücudunda gösterir.

Ozonun Tıpta Kullanımı

Ozonun moleküler özellikleri sayesinde dokulara iyi nüfuz etme kabiliyeti vardır. Vücuda birçok yoldan verilebilir.

Ozon canlı dokular ile temas ettiğinde, bir dizi reaksiyon sonucunda Lipid Ozonizasyon Ürünleri (LOP’s) adı verilen moleküller oluşur. Ozonun vücuttaki etkilerinden bu moleküller sorumludur. Bu moleküllerin etkisi ozonun etkisi kadar güçlü değildir ancak uzun sürelidir.

Ozon hemoglobinin oksijen taşıma yeteneğini arttırır. Ozon tedavisinden sonra kan oksijen düzeylerinin yükseldiği görülmüştür. Buna beyin kan dolaşımı da dahildir.

Ozon tedavisi, enflamasyonu iyileştirir, bağışıklığı güçlendirir. Ayrıca akut koroner sendromlardan ve iskemi reperfüzyon hasarından korur.

Ozon Vücutta Ne Yapar?

Vücuda girdikten sonra ozon benzersiz moleküler yapısı sayesinde 5 ana etkide bulunur:

Doğal bir Detokslayıcıdır

Ozon nasıl su arıtmada, hava arıtmada ve yüzme havuzlarını temiz tutmak için kullanılıyorsa, aynısını vücudunuzda da yapabilir.

  • Ekstra negatif iyon yüküne sahip olduğu için toksinlerle bağlanabilir.
  • Çevredeki toksinlerin ve ağır metallerin çoğu pozitif yüke sahip olduğundan, ozon onlara bağlanır ve onları artık vücudumuzu olumsuz yönde etkileyemeyecek bir şekilde nötralize eder.
  • Toksinler hücrelerden çıktıktan sonra vücut onları kolayca atabilir.

Doğal bir Antiviral, Antibiyotik, Antifungal ve Antiparaziterdir.

  • Ozon bu organizmalarla temas ettiğinde parçalanır ve ölürler.
  • Ozon, zararlı organizmaları öldürmekte klorlu ağartıcıdan yaklaşık 4.500 kat daha güçlüdür.
  • Klor vücut için çok zehirli iken, ozon değildir.

Doğal bir Bağışıklık Güçlendiricidir

  • Tıpkı bağışıklık sisteminin vücudu savunmak ve iyileştirmek için kendi ozonunu üretmesi gibi, medikal ozonun vücuda verilmesi de bağışıklık sisteminin sizi daha iyi savunmasına yardımcı olur.

Mitokondriyi Resetler

Mitokondri, hücrelerin içinde enerji üreten organellerdir. Ozon, onların sıfırladıktan sonra daha fazla enerji üretirler. Bu etki sonucunda;

  • Vücutta oksijen ve şeker tüketimi artar
  • İnsülin direnci iyileşir
  • Vücudun yağ birikiminde azalma olur.

Kanın Yapısını İyileştirir

  1. Kan hücrelerinin düzgün çalışmasına yardımcı olur
  2. Hücresel metabolizmayı iyileştirir
  3. Hücre aktivitelerini artırır
  4. Alyuvarların daha çok oksijen taşımasını sağlar
  5. Kanı sulandırmadan akışkanlığını iyileştirir
  6. Kanı temizler
  7. Kan dolaşımını iyileştirir
  8. Vücuttaki ürik asidi düşürür.

Ozonun moleküler özellikleri vücutta daha pek çok etkiye yol açar ve bunların hepsi sağlıklı, gençleştirici etkilerdir.

Ozonun Anti-Mikrobik Etkileri

Ozonun moleküler özellikleri onun antibakteriyel, antiviral ve antifungal etkilerinden sorumludur.
Ozon bakterilerin duvar yapısını ve zarını parçalayarak onları öldürür veya çoğalmalarını önleyerek enfeksiyonun son bulmasını sağlar.

Ozon güçlü bir antiviral ajandır. Viral replikasyonun baskılanması ve virüslerin doğrudan inaktivasyonu yoluyla antiviral aktivite gösterir.

Bakteri, maya, mantar ve virüsler üzerindeki öldürücü/çoğalmayı durdurucu etkileri şu yapılara verdiği zararlar üzerinden gerçekleşir:

 • Lipid zarlar
 • Aminoasitler
 • Polinükleotidler (DNA, RNA)

Ozon bu etkileri moleküler özellikleri sayesinde gerçekleştirir.

Ozon Güçlü Anti-viral Etkiler Gösterir

Ozon oksijenden daha güçlü bir oksidandır. Ancak canlı ve sağlıklı hücrelere zarar vermez. Öte yandan, virüslerle enfekte olmuş hücreler ozonun oksidan etkilerine karşı koyamazlar. Bunu yapan ozonun moleküler özellikleridir.

Ozon tedavisi bağışıklığı güçlendirerek vücudun anti-viral mekanizmalarını harekete geçirir. En önemli etkisi budur. Ayrıca virüsler üzerinde doğrudan etkileri gösterilmiştir.

Ozon oksijen atomlarından ibaret olmasına rağmen, benzersiz moleküler özellikleri sayesinde oksijenin hiç sahip olmadığı etkiler gösterir.

 • Ozon antienflamatuar ve antioksidan kapasiteyi artırıcı etkileri ile üstün bir bağışıklık tedavisi modeli sunmaktadır.
 • Ozon viral partikül yapısını ve viral proteini bozar
 • Ozonun, COViD-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 dahil, zarflı solunum virüslerini (influenza A virüsü, koronavirüsler ve diğer solunum virüsleri) etkisiz hale getirme kabiliyeti vardır.
 • Zarflı virüsler bir lipid zara sahip virüslerdir. Ozon bu lipid zar ile etkileşime girerek virüsün yapısal bütünlüğünü bozar.
 • Ozon RNA virüslerde de etkili bulunmuştur. Ozon çocuk felci hastalığına yol açan Polio 1 virüsünü, virüsün genetik materyaline (RNA) zarar vererek inaktive eder.
 • Başka RNA virüsleri üzerinde de aynı etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Örneğin HVJ (Japonya Hemaglütinasyon Virüsü), kemirgen hepatit virüsü (MHV), Theiler’in kemirgen ensefalomiyelit virüsü (TMEV), Reo tip 3 virüsü (RV).

Ozon terapinin etkili olduğu viral hastalıklar hakkında bilgilenmek isterseniz>> Ozon Terapi ve Viral Hastalıklar

COViD-19 Hastalığında Ozon Tedavisi

SARS-CoV-2 pnömonisi için uygulanan farklı tedaviler arasında, ozon tedavisinin yeri ayrıdır.

Ozonun moleküler özellikleri koronavirüs tedavilerinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir.
SARS-CoV-2 virion dış yapısının modeli
 • Ozon tedavisi mikroplarla savaşan interferonların, özellikle de gama interferon üretimini 900 kata dek arttırır
 • Sitokinlerin ve interferonların düzenlenmesi/dengelenmesi nedeniyle immünolojik bir rolü vardır.
 • Ozon sitokin fırtınasını önler
 • Ozon tedavisinin çeşitli formlarının birlikte uygulanması COViD-19 sırasında meydana gelen solunum sıkıntısının hafif geçmesini sağlar.
 • Ozon akciğerlerde kan oksijenlenmesini iyileştirir.

Bütün bunları, ozonun moleküler özelliklerine borçluyuz.

Sık Sorulan Sorular

Ozon tedavisi oksijen tedavisi ile aynı mı?

Ozonun etkileri oksijenin etkilerinden çok farklıdır. Ozon oksijen gibi hayati bir molekül değildir ancak benzersiz molekül özellikleri nedeniyle ozon, vücudu  çeşitli hastalıklardan iyileştirme kapasitesine sahiptir.

Ozon tedavisinin zararı nedir?

Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra tedaviye aldığı sürece ozon tedavisinin hiçbir zararı yoktur.

Ozon terapisinin faydası nedir?

Ozon tedavisinin en büyük faydası bağışıklığı güçlendirmesidir. Ancak bazı hastalarda mitokondriyi iyileştirdiği için, bazı hastalarda ise kan dolaşımını iyileştirdiği için faydalı olmaktadır. Ozonun çok sayıda faydası vardır.

Bu Konuda Bilimsel Araştırmalar Var mı?

Yapılan çok sayıda bilimsel araştırmadan bazıları şunlardır: Roy 1981, Malatesta 2022, Sato 1990, Predmore 2015, Cattel 2021, Sharma 2008, Cenci 2022, Blanchard 2020

Sonuç

Ozon oksijenden oluşmakla beraber, oksijenden farklı olarak, tedavi edici etkiler gösterir. Bu etkiler ozonun moleküler özellikleri sayesindedir.

Ozon molekülünü oluşturan 3 oksijen atomundan biri oksijen molekülüne zayıf bir bağla bağlanmıştır ve kolayca çözülebilir. Bu etkisi vücut dokuları ile temas eder etmez başlar.

Kliniğimizde ozon tedavisini bütün yöntemleri ile uygulamaktayız.

Ozon tedavisini çoğunlukla diğer tedavi yöntemlerimizle kombine ettiğimiz için yüksek klinik başarılara sahibiz.

Dr. Nilgün Eröztürk