Ruhsal Yakınmalarda Ozon Tedavisi

Ozon Terapi alan herkes fark etmiştir: Ozon tedavisi ruhsal zindelik sağlar

Anksiyete, depresyon gibi ruhsal yakınmalarda, depresif duygu durumunda ve uykusuzlukta ozonterapinin sinir sistemini dengeleyici etkileri uzun yıllardır bilinmektedir.

Bu etkiler ozonun kan oksijen düzeylerini arttırıcı ve sinir hücrelerinin metabolizmasını iyileştirici etkileri ile açıklanmıştır. Zira beyin fonksiyonları bundan doğrudan doğrudan etkilenir.

Bu etkiler ozon tedavisinin depresyon ve anksiyetede tam olarak nasıl etkili olduğunu açıklamaya yine de yeterli olmuyor. Ancak son yıllarda bilimsel çalışmalarda elde elde edilen bilgiler bu alana ışık tuttu. Giderek daha çok araştırma çeşitli duygudurum bozukluklarının sebebi olarak erken yaşam enfeksiyonları ve ilişkili beyin enflamasyonuna işaret etmeye başladı. Çocukluk çağı ve yetişkinlikte geçirilen enfeksiyonlar da duygudurum bozuklukları ile ilişkili bulundu. Beyin enfeksiyon ve enflamasyonlarının yol açtığı hastalıklar için daha fazlası>>

Duygudurum bozukluğu adı verilen hastalıklar kısaca bipolar bozukluk, depresyon ve major depresyon, ve distimidir (kronik depresif bozukluk/depresif kişilik bozukluğu).

Beyinde kronik hastalık yapan mikroorganizmaların başında virüsler, özellikle de herpes virüs ailesi gelmektedir. Bu virüslerin arasında HHV-6A, HHV-6B ve Sitomegalovirüsler beyin dokusunda en çok tespit edilen virüslerdir.

Yakın zamanda yapılan post-mortem (kadavralar üzerinde yapılan) araştırmalar, insan herpesvirüsleri ailesinden HHV-6A ve HHV-6B’nin, duygudurum bozuklukları (majör depresyon hastalığı ve bipolar bozukluk hastalığı) olan kişilerin beyninde uyku durumunda iken yeniden çoğalma faaliyetine geçerek enfeksiyona neden olduğunu ortaya koydu. Araştırma, depresyon ve bipolar bozukluğun viral enfeksiyondan kaynaklandığını düşündürüyor Prusty 2018.

İnsan herpes virüsü HHV-6B’nin, enfeksiyonun pasif döneminde Hipotalamik-Hipofiz-Adrenal Ekseni aktive ederek depresyon riskini büyük ölçüde artırdığı bulundu Kobayashi 2020.

Beynin viral hastalıkları ve depresyon arasındaki ilişki konusunda daha fazlası>>

Duygudurum (Mood) bozuklukları ve virüsler arasındaki ilişki netleştikçe ozonun bu hastalıklarda nasıl olup da bu denli etkili olduğu konusu daha iyi aydınlanıyor ve dikkatleri ozonun güçlü antiviral etkilerine çekiyor.

Ozonterapi ayrıca uyku sorunlarında da etkilidir:

  • Uykuya dalmayı kolaylaştırır
  • Kesintisiz uyku sağlar
  • REM düzenini geri getirerek derin uyku sağlar
  • Uykuda görülen horlama veya uyku apnesi gibi sorunları kısa sürede giderir
  • Sabahları erken saatte ve zinde uyanmayı sağlar

Ozon tedavisi antiviral etkileriyle virüsleri inaktive ederek yani dokuları virüslerden temizleyerek sinir hücrelerinin metabolizmasını iyileştiriyor olabilir mi?

Ozonun ruhsal zindelik veren etkilerinin arkasında sadece bu etkisi yatıyor olabilir mi?

Yeni araştırmalar bu sorulara da cevap verecek.

 

Dr. Nilgün Eröztürk – Her hakkı saklıdır

Başa dön tuşu