Siyatik Ağrısında Ozon Terapi

Siyatik bir sinir ağrısıdır. Sebebi sinirin enflamasyonudur.

Siyatik ağrısı; bel ağrısı, kalça ağrısı, uyluk ağrısı, bacağın arkasına ve ayağa vuran ağrı şeklinde kendini gösterir.

Ozon terapi ile enflamasyon geriler ve ağrı kesilir. Etkiler tedavinin hemen ardından başlar.

Siyatik Nedir?Siyatik ağrısında ozon tedavisi

Siyatik bacak arka yüzünün sinirinin adıdır. Bacağın arka yüzündeki kaslara giden komutlar bu sinir aracılığı ile iletilir, bu bölgenin duyusal iletileri de yine bu sinirin lifleri aracılığı ile beyne iletilir.

Siyatik sinirinin ağrısına da kısaca siyatik denir.

Siyatik Belirtileri Nelerdir?

Siyatik ağrısı kalça ve bacağın arka yüzünde hissedilir. Bunun nedeni bacak arka yüzü siniri ile komşuluğu nedeniyle iltihabın bu sinire de sirayet etmesidir.
Ağrı kalçada ve bacağın arkasında hissedilir

Siyatiğin ağrısı bıçak gibi saplanan, bazen de yakıcı olarak tarif edilen bir ağrıdır. Genellikle tek taraflıdır.

Ağrı sırasında, hastalar herhangi bir bel ağrısından daha kötü olan, bacağa vuran bir ağrı şeklinde ani bir ağrı başlangıcı tarif eder. Bacaklarındaki ağrıya ek olarak, bazen bacak zayıflığı ve uyuşma veya karıncalanma, iğnelenme gibi farklı hisler olabilir.

Bacak ağrısı genellikle uzun süre oturma veya ayakta durma, öne eğilme ve öksürme veya hapşırma gibi durumlarda daha da kötüleşir. Uzanmak ağrıyı hafifletebilir.

Siyatik ağrısı 4 şekilde kendini gösterebilir:

 • Akut
 • Kronik
 • Ara ara ortaya çıkan
 • Tek taraflı veya iki taraflı

Siyatik sinirden ileti alan kaslar başlıca şu işlevleri görür: Yürümek, merdiven çıkmak, çömelmek. Siyatik sinir hastalandığında bu kaslar zayıflayarak, hareketleri zorlaşır. Zamanla yürümek imkansız hale gelebilir.

Siyatik Neden Olur?

Siyatik sinir hasarının mekanizması için aşağıdaki teoriler ileri sürülmüştür:

Siyatik ağrısında ozon terapi en etkili tedavi yöntemidir
Siyatik vücuttaki en uzun ve en kalın sinirdir. Siyatik sinirin lifleri belin en alt iki omurundan (L4, L5) ve sakrum omurlarından (S1, S2, S3) çıktıktan sonra birleşerek bacağa doğru ilerler.
 • Sinir sıkışması
 • Sinirin iltihaplanması
 • Vücudun anormal bağışıklık tepkisi
 • Tüm bu faktörlerin bir kombinasyonu

Siyatik, omurganın kendi içindeki sorunlardan veya omurganın dışındaki koşullardan kaynaklanabilir. En yaygın görüş, hastalığın fıtıklaşmış veya çıkıntılı disklerden kaynaklandığını varsaymaktadır.

Bununla birlikte, siyatik ağrısının diğer nedenlerini de dikkate almakta fayda vardır. Siyatik sinirin, omurgadan  sonraki yolu üzerinde de onu hastalandırabilecek birkaç neden vardır.

Siyatik Ağrısının Nedeni Hakkında Son Bulgular

Son yıllarda siyatik ağrısı ile yakın zamanda geçirilmiş veya geçirilmekte olan viral enfeksiyonlar arasında bir ilinti olduğu keşfedilmiştir.

Koronavirüs enfeksiyonları ile de ilişkili olabilmekle beraber, en çok herpesvirüslerle ilişkili bulunmuştur.

Bunlar uçuk virüsü, zona hastalığına yol açan suçiçeği virüsü, ve çocuklarda Altıncı hastalık, yetişkinlerde Öpücük hastalığı adlarıyla bilinen tablolara yol açan Epstein-Barr virüsüdür.

Bu virüslerin sinirlerde ağrıya yol açan iltihaplanmalar yaptığı bilinmektedir.

Siyatik Ağrısı Neden Olur?

Siyatik ağrısı siyatik sinirin iltihaplanmasından olur (enflamasyon). Bunun nedeni bacak arka yüzü siniri ile komşuluğu nedeniyle iltihabın bu sinire de sirayet etmesidir.

Siyatik ağrısının ana nedeni olarak, soğuk ve nem ilişkisi öteden beri bilinmektedir. Modern tıp ise yaygın olarak, disklerin fıtıklanarak sinir kökleri üzerinde bası oluşturduğu teorisini benimsemiştir.

Ancak ağır yük hamallarında yapılan araştırmalarda pek çok fıtıklanma (disk hernisi) gözlenmiş, ancak nadiren siyatik ağrı yakınmasına rastlanmıştır. Siyatik ağrısı olanlarda ise her zaman fıtık bulgusuna rastlanmamaktadır.

Ağrının ikinci nedeni olarak, enflamasyon (iltihaplanma) teorisi ileri sürülmüştür. Bu teoriye göre; disk materyalinden (hyaluronan) asitli bir kimyasal tahriş edici dışarı sızabilir ve siyatik siniri çevresindeki bölgede iltihaplanma ve tahrişe neden olabilir. Ancak bu teoriyi destekleyen çok az sayıda yayın mevcuttur.

Bir başka teori ise omurların dejenerasyonudur. Ancak bu teori hiçbir omur dejenerasyonu olmayan gençlerdeki siyatik sinir ağrılarını açıklayamamaktadır.

Son yıllardaki bilimsel gelişmeler dikkatleri sinir sıkışmasından sinir iltihaplanmasına çevirmiştir.

Siyatik Ağrısında Sakroiliak Eklem Faktörü

sakroiliak eklem hastalıkları da siyatik ağrısı yapabilir
Sakroiliak eklem enflamasyonu daima siyatik sinir sıkışması ile sonuçlanır

Siyatik ağrısı bazen sinirin yolu üzerindeki sakroiliak eklemin enflamasyonu (iltihabı) nedeniyle olabilir. Bu nedenle eklemde meydana gelen ödem siniri sıkıştırır.

Sakroiliit sırasında (sakroiliak eklemin iltihabı) ağrı, belirgin bir tetikleyici olay olmadan yavaş yavaş başlar. Kalçalarda lokalize olur ve uyluğun arkasından yayılan ağrıya neden olabilir. Bunun, siyatik sinirin sakroiliak eklemde bulunan enflamatuar moleküller tarafından tahriş edilmesinden veya sakroiliak eklemden yansıyan ağrıdan kaynaklandığı düşünülmektedir – bu ağrı, hafif yürüme ile iyileşme eğilimindedir.

Siyatik Ağrısında Zona Faktörü

Sakral herpes veya bu bölgenin zona hastalığı da siyatik ağrısına yol açabilir.
Sakral bölgede zona hastalığı sırasında siyatik ağrısı çok görülür.

Sakrum bölgesinde ortaya çıkan zona da siyatik ağrısı yapar. Zona bazen deride herhangi bir belirti olmaksızın da siyatik ağrısı yapabilir.

Siyatik Tanısı Nasıl Konur?

Siyatik tanısı muayene ile konur. Doktor gerekirse BT ya da MR gibi radyolojik incelemeler talep edebilir. Ancak ağrıyan vücut bölgesini görerek ve elle muayene ederek, ayrıca bazı bacak manevraları yaptırılarak elde edilen bulgular esastır.

Siyatik ağrısı semptomlarının kaynağını belirlemeye çalışırken, semptomların başlamasına neden olan olayları, ağrının yerini ve ilişkili semptomları, ağrıyı hafifleten ve şiddetlendiren faktörleri ve örneğin kanser öyküsü gibi herhangi bir tıbbi geçmişi tespit edebilmek önemlidir.

Gerektiğinde sinir ileti hızı testleri, myelogram ve EMG yapılabilir.

Siyatik Hastalığında Ozon Terapisinin Önemi

Ozon terapi, ağrı kesici, antienflamatuar, antiviral etkileriyle siyatik ağrısı tedavisinde hem nedene, hem belirtilere yönelik mükemmel bir tedavi sunar.

Siyatiğin nedeni sakroiliak eklemde sıkışma ise eklem içine, sinirin kökünde radikülopati varsa sinir köküne yapılacak ozon enjeksiyonları etkisini derhal gösterir.

İlk seansta ağrı tamamen geçer veya her seansta giderek hafifleyerek kaybolur. Tedaviler kalıcı sonuç elde edilene dek seanslar halinde, haftalık aralarla uygulanır.

Ozon Tedavisinin Faydaları

 • Bağışıklığı güçlendirir
 • Vücutta hastalık belirtileri oluşturmasa bile; bakteri, mantar, ve virüsleri inaktive eder, öldürür
 • Kan dolaşımını iyileştirir
 • Damarları iyileştirir ve damar sertliğini giderir
 • Doku oksijenlenmesini iyileştirir
 • Yara ve yanık iyileştiricidir. Kapanmayan yaraları iyileştirir.
 • Hücre enerji üretimini arttırır
 • Anti-kanser etki gösterir: Kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını engeller.
 • Kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini hafifletir, radyoterapinin etkisini güçlendirir. Geniş Bilgi>>

Ozon Terapi Nasıl Yapılır?

Siyatik ağrısında ozon tedavisi
Siyatik ağrısında sinirin çevresine mikro ozon enjeksiyonları yapılır

Siyatik tedavilerinde, enjeksiyon yöntemi ile uygulanan ozon tedavisi ağrıyı hızla keser.

Enjeksiyonlar, enflamasyonun olduğu bölgeye göre; siyatik siniri oluşturan sinir liflerinin omurgadan çıktığı bölgelere veya sakroiliak eklem içine yapılır.

Bu tedavilerde çok az miktarda yapılan mikro-ozon enjeksiyonları iyileşme için yeterli olmaktadır.

Siyatik İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

 • Bağışıklığın zayıflaması
 • Yaş
 • Zona ve diğer viral enfeksiyonlar
 • Diyabet
 • Ankilozan spondilit
 • Omurga tümör ve kistleri
 • Endometriozis
 • Gebeliğin son trimesteri

Omurga Cerrahisinin Riskleri Nelerdir?

Omurga ameliyatları, sinir yaralanması ve felç gibi ihtimaller nedeniyle en riskli cerrahi işlemlerden biridir.

Laminektomi Sonrası Sendromu (post-laminektomi sendromu) daha önceden olmayan şiddetli siyatik ağrılarına yol açabilmektedir. Bu durum, “başarısız bel cerrahisi sendromu” olarak da adlandırılır, bir tür kronik ağrıdır.

Ayrıca Genel anestezinin de (narkoz) kalp durması, böbreklerin ve karaciğerin iflas etmesi gibi ciddi yan etkileri olabilir.

Sık Sorulan Sorular

Ozon tedavisi Siyatiğe İyi gelir mi?

Siyatiğin en kısa sürede etki gösteren, en yan etkisiz, en kolay tedavisi bölgesel ozon enjeksiyonları ile yapılır.

Siyatik ağrısını ne azaltır?

Siyatik ağrısını ozon tedavisi azaltır.

Siyatik kalça ağrısına ne İyi gelir?

Kalçanın siyatik ağrısı ozon tedavisi ile çok kısa sürede iyileşebilir.

Bu konuda bilimsel araştırmalar var mı?

Yapılan çok sayıda bilimsel araştırmadan bazıları şunlardır: D’Erme 1998, Lin 2011, Bertoli 2006, Rosato 2016, Sconza 2021, Oliveira Junior 2012, Lu 2017, Biazzo 2018, Kızılay 2017, Ogut 2020, Acharya 2021, Dirlikov 2018, Morris 1974, Gilden 2007, Walker 2020, Wei 2021, Choi 2018

Sonuç

Siyatik ağrısında ozon tedavisini kliniğimizde uzun yıllardır uygulamaktayız.

Gözlemlerimize göre çoğu siyatik ağrısı bel fıtığından değil, siyatik sinirin viral enfeksiyonundan kaynaklanmaktadır.

Zira tedavilerimiz fıtıklanmış diske değil, siyatik sinire yöneliktir. Tedavi başarılarımız siyatik ağrısının nedeni ile ilgili yeni keşfedilen bulgularla uyuşmaktadır.

Bel ve sakrum bölgesinde siyatik sinirin çevresine yapılan enjeksiyonlar sinirdeki viral enflamasyonu durdurmakta, ve ağrının kısa sürede kaybolmasını sağlamaktadır.