Tiroid Hastalıkları

Tiroid hastalıkları önemli bir sağlık sorunudur ve doğru uygulanan bir ozonterapinin bu hastalıkta eşsiz faydaları olabilir. Aşağıdaki yazıda başta Haşimoto hastalığı olmak üzere tiroid hastalıklarının olası nedenlerine ilişkin son bilimsel gelişmeleri ve buna bağlı olarak ozonun nasıl faydalı olabileceğini anlatmaya çalıştım:

Tiroid, boyunda, soluk borusunun her iki yanında yerleşik, bir çift salgı bezinden oluşmuş bir organdır. T3 ve T4 kısa adları ile bilinen hormonları üretir. Tiroid hastalıklarında bu hormonlar azalabilir, artabilir veya normal gözükmekle beraber yapıları bozulabilir.

Tiroid hastalıkları günümüzde sıklığı giderek artan hastalıklardandır. Nedenine dair pek çok teori vardır. Çevresel toksinler veya daha da çok tiroid dokusunu hastalandıran virüslerin üzerinde durulmaktadır.

Tiroid hastalıklarının başında Guatr gelir. İyot eksikliğinden kaynaklanır ve iyot takviyesi verilerek yapılan tedaviye iyi yanıt verir.

Çok görülen diğer bir tiroid hastalığı ise ‘Kronik Lenfositik Tiroidit’tir. İlk kez Patolog Dr. Haşimoto tarafından tanımlandığı için daha çok onun adı ile anılmaktadır.

Haşimoto hastalığı herhangi bir etken saptanamadığından otoimmün hastalık olarak kabul edilmiştir. Bu teoriyi kabul etmeyip bunun bir viral hastalık olabileceğini ileri sürenler ise henüz hipotezlerini kanıtlayamamışlardır. Oysa hasta tiroid dokusunda virüs varlığı uzun zamandır bilinmektedir. Herhangi bir tiroid hastalığı bulunanların tiroid dokusunda özellikle de Herpes Virüs ailesinden HHV-6A virüsü çok sık görülmektedir ve HHV-6A ve otoimmün tiroid hastalığı arasında bir ilişki olduğu belgelenmiştir (Thomas 2008Descamps 2013Sultanova 2017Ozaki 2005Caselli 2012, Rizzo 2016), ancak HHV-6A’nın tiroidde otoimmüniteyi nasıl uyardığı henüz anlaşılamamıştır.

2017 yılında Ferrara Üniversitesi’nden araştırmacılar, HHV-6A virüsü ile enfekte tiroid hücrelerinin ve T hücrelerinin hücre içi düzenlenmesinde ilgi çekici değişiklikler ortaya çıkardılar. Spesifik olarak, HHV-6A’nın birkaç mikroRNA’nın (miRNA’lar) ekspresyonunu değiştirdiğini buldular.

T hücreleri bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Kemik iliğindeki kök hücrelerden geliştikten sonra, göğüs kemiğinin hemen arkasında yer alan Timüs bezinde başta virüsler olmak üzere yabancı organizmalardan ve kanser hücrelerinden vücudu korumak üzere başkalaşım geçirerek faaliyete başlarlar. T adı da Timüs bezinden ötürü verilmiştir. T lenfosit ve timosit olarak da adlandırılırlar.

MiRNA’lar, hücrenin normal işleyişinin ayrılmaz bir parçasıdırlar. miRNA düzensizliği kanser ve damarı daraltan plaklarla seyreden damar sertliği dahil olmak üzere ciddi hastalıklara neden olabilir. Özellikle, bağışıklığa yoğun bir şekilde dahil oldukları görülmektedir (Baltimore 2008).

Gelecekteki çalışmalar HHV-6A enfeksiyonundan etkilenen miRNA’ların kesin işlevlerini aydınlatacak olsa da, bu çalışmanın sonuçları HHV-6A ve otoimmün tiroid hastalığı arasındaki ilişki için güçlü kanıtlar sunmaktadır. Ek olarak, sonuçların MS, kadınlarda görülen kısırlık, and bazı kanserler dahil olmak üzere HHV-6A’nın ilişkili olduğu diğer durumların patogenezini anlamak için de çıkarımları olabilir.  Caselli 2017

Tirotoksik guatr hastalığında tiroid bezinin aktivitesini normalleştirmek için intravenöz ozonlu serum infüzyonu (IVOS) şeklinde ozon tedavisi kullanılarak yapılan bir araştırmada, ozon tedavisinin yükselmiş tiroid hormon düzeyini %22.8–44.5, tiroid indeksini 2.3 kat azalttığı ve ilaç tedavisi ile elde edilen iyileşme süresini 2.6 kat arttırdığı gösterilmiştir Ferrari 1996 

Ozonun tiroid hastalığındaki etki mekanizması birden çok bilinen etkisiyle açıklanabilir. Kanserler dahil tiroid hastalıklarının viral enfeksiyondan kaynaklandığı anlaşıldığında ozonun iyileştirici etkilerinin temelde güçlü anti-viral etkisine dayandığı da anlaşılacaktır.

Dr. Nilgün Eröztürk – Her hakkı saklıdır

Başa dön tuşu