Tiroidin Haşimoto Hastalığında Ozon Tedavisi

Tiroid hastalıkları önemli bir sağlık sorunudur ve günümüzde büyük bir hızla yayılmaktadır.

Haşimoto hastalığı bir bağışıklık hastalığıdır. Haşimoto tiroiditi hastalanmış bağışıklık hücrelerinin başlattığı bir süreçte gelişir. Ozon tedavisi otoimmün hastalıklarda ve tüm bağışıklık hastalıklarında etkili bulunmuştur.

Aşağıdaki yazıda başta Haşimoto olmak üzere tiroid bezi hastalıklarının nedenleri ve ozonterapi ile tedavisine ilişkin son bilimsel gelişmeleri okuyabilirsiniz. 

Tiroid nedir?

Tiroid boğazımızda yer alan bir organımızdır. Soluk borusunun önünde, adem elmasının tam üzerinde sağlı sollu iki lobdan oluşur.

Ozon tedavisi başta Haşimoto olmak üzere tiroid hastalıklarının seyrini değiştirebilir.

Tiroidin Büyüklüğü Ne Kadardır?

Tiroid vücuttaki en büyük salgı bezidir. İyot eksikliği olmayan sağlıklı yetişkinlerde normal bir tiroid bezi boyutları 4x1x0,8 cm ile 4,8×1,8×1,6 cm arasında değişir. Tiroidin ortalama hacmi 7-10 mL ve ağırlığı 10-20 gramdır.

Tiroid bezi iyot eksikliğinde büyür, kronik enflamatuar süreçlerin sonucu olarak ve tiroid hormonlarının vücuda dışarıdan verilmesi ile zamanla küçülür.

Tiroid Ne İş Görür?

Tiroid hormon üreten bir salgı bezidir. Başlıca görevleri iyot depolamak ve bu iyot ile Tiroksin hormonunu üretmektir. Tiroid ürettiği bu hormonu da 3 ay yetecek miktarda depolar.

Tiroid ayrıca kemik metabolizmasında rol oynayan Kalsitonin hormonunu da üretir.

Tiroid Çeşitleri Nelerdir?

Tiroid bezinin hastalıkları yüksek tiroid hormonu düzeyleriyle veya düşük tiroid hormonu düzeyleriyle seyredebilir. Bazen de, guatr ve bazı tiroid nodüllerinde olduğu gibi, tiroid hormonu düzeyleri normal olabilir.

Tiroid Hastalıkları Nelerdir?

Tiroid bezinin hastalıkları temel olarak iyot eksikliği ve bağışıklığın zayıflamasına bağlı olarak gelişir.haşimoto ve tiroid hastalıklarında ozon tedavisi

 • Guatr (iyot eksikliği yüzünden tiroid bezinin büyümesi)
 • Tiroiditler
  • Viral tiroidit
  • Bakteriyel tiroidit
  • Tiroidin enflamatuar hastalıkları
   • Kronik Lenfositik Tiroidit (Haşimoto Hastalığı)
   • Graves Hastalığı
 • Tiroid adenomu, nodülleri ve kanserleri

Yukarıda sayılan hastalıklar sırasında tiroid bezinin yeterince hormon salgılayamamasına HİPOTİROİDİ denir.

Tiroid bezinin hastalıkları sırasında tiroidin aşırı hormon salgılamasına HİPERTİROİDİ adı verilir.

Hipotiroidi nedir?

Tiroid yeterince hormon üretemediği zaman ortaya çıkan metabolik duruma hipotiroidi denir. Tehlikeli bir durumdur zira vücuttaki tüm metabolik süreçler yavaşlar.

Hipotiroidi Nedenleri Nelerdir?
 • İyot eksikliği
 • Tiroidin viral/enflamatuar hastalıkları
 • Tiroid nodül ve kanserleri
 • Hipotalamus-Hipofiz hastalıkları
Hipotiroidi Belirtileri Nelerdir?
Haşimoto ve Graves hastalığı Ozon tedavisinden fayda gören Tiroid hastalıklarındandır
Yorgunluk yetersiz tiroid hormonu üretimi ile seyreden bir tiroid hastalığının habercisi olabilir.
 • Yorgunluk
 • Soğuğa duyarlı olmak
 • Çabuk üşümek
 • Kilo almak
 • Kabızlık
 • Depresyon
 • Yavaş hareketler
 • Zihinsel işlevlerin yavaşlaması
 • Kas ağrıları ve güçsüzlük
 • Kas krampları
 • Kuru ve pullanmaya yatkın cilt
 • Kırılgan saç ve tırnaklar
 • Libido kaybı (seks dürtüsü azalması)
 • El ve parmaklarda ağrı, uyuşma ve karıncalanma hissi
 • Düzensiz veya yoğun adet dönemleri

Tiroidi az çalışan yaşlı kişilerde hafıza sorunları ve depresyon gelişebilir. Çocuklar daha yavaş büyüme ve gelişme yaşayabilirler.

Hipotiroidinin çocuklarda yarattığı en büyük tehlike beyin ve buna bağlı olarak zeka gelişiminin yavaşlaması ise, ikincisi de erken ergenliktir. Tiroid hormon düzeyleri düşük olan çocuklar ergenliğe normalden daha erken girebilir.

Hipertiroidi Nedir?

Tiroid bezi aşırı hormon salgıladığında veya organdaki bir tümör kontrolsüz hormon ürettiğinde hipertiroidi denilen metabolik durum gelişir.

Bu hastalarda sinirlilik, kilo kaybı, uyumada zorluk, kaslarda zayıflık, ellerde titreme, terleme, sıcağa dayanıksızlık, kalp atışlarında hızlanma (taşikardi), saçlarda incelme ve dökülme, bağırsak hareketlerinde artış, osteoporoz en çok görülen belirtilerdir.

Guatr nedir

Tiroid dokusunda tümöral olmayan büyüme guatr adını alır. En çok iyot eksikliğine bağlı olarak görülür.

haşimoto, guatr, graves gibi tiroid hastalıklarında ozon tedavisi
Guatr hastalığında tiroid dokusu aşırı büyür

Guatr hastalığında kandan mümkün olduğu kadar fazla iyot alabilmek için aşırı büyümüştür. Bu etki beyin tarafından başlatılır, hipofiz hormonları ile yürütülür.

Guatr hastalığında kandaki tiroid hormon düzeyleri düşük olabileceği gibi normal de olabilir. Bu tamamen vücudun aldığı iyot miktarına bağlıdır.

Günümüzde en sık görülen tiroid bezi hastalığı artık guatr değil, tiroiditlerdir (Haşimoto ve Graves hastalıkları gibi tiroidin enflamatuar hastalıkları).

Tiroidit nedir?

Tiroidin enflamatuar (iltihabi) hastalıklarına tiroidit denir. Radyasyon ve bakteriyel enfeksiyondan kaynaklanan enflamasyonlar tiroidde ağrı yaparken bazı tiroiditler ağrı yapmazlar.

Otoimmün Tiroid Hastalığı Nedir?

Tiroidin enflamatuar hastalıklarının vücudun bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırması sonucunda olduğu teorisi, bazı tiroid bezi hastalıklarının bir bağışıklık hastalığı olduğunu ileri sürer.

Bu teoriye göre aşırı aktif bağışıklık sistemi vücudun kendi dokularına saldırmaktadır. Ancak teori bağışıklık sisteminin bunu neden yaptığını açıklayamamıştır.

Neden Bazı Tiroid Hastalıklarının Otoimmün Olduğu Düşünülmektedir?

Kronik Lenfositik Tiroidit, Subakut Lenfositik Tiroidit, Lohusalık tiroiditi ağrısızdır. Bu tiroiditler ağrısız seyrettiklerinden ötürü mikrobik olmadıkları düşünülmüş ve tiroid dokusunda herhangi bir bakteri tespit edilememiş olduğu için de, otoimmün olarak nitelendirilmişlerdir.

Tıbbın olanakları gelişip hastalık etkenleri tespit edildikçe, otoimmün olduğu düşünülen tiroiditlerin viral enfeksiyondan kaynaklandığı anlaşılmaya başlamıştır.

Virüslerin vücuda ilk girdikleri bölgelerde hastalık yaptıktan sonra tiroide de geçtiği ve tiroid dokusunu hastalandırdığı bilinen bir olgudur.

Özellikle solunum yoluyla giren virüsler çok geçmeden tiroidi de hastalandırmaktadırlar.

Foliküler tiroid hücreleri, viral antijenlerle bazı yapısal benzerlikleri paylaşır. Viral antijenler veya virüslerin öldürdüğü konakçı hücre parçacıkları T hücrelerini aktive ettiğinde tiroid foliküler hücreleri de zarar görür.

Teknik olanaksızlıklar nedeniyle tiroid dokusunda virüslerin gösterilememesi üzerine süreç tamamen otoimmünite teorisi ile açıklanmaya çalışılmıştır.

Haşimoto Hastalığı

En sık görülen enflamatuar tiroid hastalığı ‘Kronik Lenfositik Tiroidit’tir. İlk kez Patolog Dr. Haşimoto tarafından tanımlandığı için, ve bu daha kısa bir ad olduğu için sonradan onun ismi ile anılmaya başlamıştır.

Haşimoto hastalığı günümüze değin otoimmün hastalık olarak kabul edilmiştir. Çünkü tanımlandığı yıllardan itibaren 20. yy sonlarına değin tiroid dokusunda virüslerin varlığını gösterebilmek mümkün değildi.

Birçok bilim adamı bu hastalığın bir viral enfeksiyon sonucunda başladığını düşünmüştür.

Otoimmün teoriyi kabul etmeyip ısrarla bunun bir viral hastalık olabileceğini ileri sürenler, artık hipotezlerini kanıtlama aşamasına gelmiş bulunuyor. Zira virologlar dokularda virüslerin varlığını gösterebildiler.

Subakut Lenfositik Tiroidit (De Quervein Hastalığı)

Birçok hastada tiroidit gelişmezden 2-8 hafta önce viral üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü olduğu için, viral enfeksiyon nedeniyle geliştiği düşünülmüştür.

Hastalığın tanımlandığı yıllarda Tiroid dokusunda virüslerin varlığı gösterilmemiş olmasına rağmen önceki viral enfeksiyonun üstüne gelişen boyun ağrısının varlığı da nedeninin bir enfeksiyon olduğunu düşünmeyi kolaylaştırmıştır.

Araştırmalar bu tiroidit hastalığının Coxsackievirus (A ve B) ve echovirus gibi enterovirüs enfeksiyonlarının en çok görüldüğü mevsimlerde görüldüğünü tespit etmiştir.

Kabakulak, kızamık, grip, SARS-CoV-2 (COViD-19 etkeni virüs), H1N1 (Domuz gribi etkeni) ve diğer virüslerle de gelişebilmektedir.

Graves Hastalığı Nedir?

Tiroid bezinin büyümesi ve aşırı hormon üretimi sonucu hipertiroidi kendini gösteren bir enflamatuar hastalıktır. Tirotoksikoza en çok neden olan durumdur.

Tiroid Krizi Nedir?

Hipertiroidi olan bir hastada enfeksiyon gelişmesi üzerine gelişir. Tiroid bezindeki depo hormonların kana karışmasıyla oluşur. Hipertiroidi olan hastalarda travma, ameliyat, miyokard enfarktüsü gibi sebeplerle de ortaya çıkabilir.

Ateş ve nabız çok yükselir, kalp yetmezliği ve bulantı-kusma, sarılık, ishal gibi belirtilerle seyreder ve şok gelişebilir.

Tiroid Hastalıkları Neden Olur?

En önemli tiroid hastalığı sebebi iyot eksikliğidir.

Besin alerjilerinin de enflamatuar tiroid hastalığına yol açabileceği düşünülmektedir. Bu aslında bir bağışıklık sorunudur.

Son yıllarda tiroid dokusunu hastalandıran virüslerin üzerinde özellikle durulmaktadır. Bu aslında bir bağışıklık zayıflığı sorunudur.

Özetle, tiroid bezi hastalıkları temel olarak iyot eksikliği ve bağışıklığın zayıflaması yüzünden olur.

Tiroid bezi hastalıkları günümüzde sıklığı giderek artan hastalıklardandır. Nedenine dair pek çok teori vardır. Modern çağda hızla artmış olması dikkatleri çevresel toksinlere çekmiştir.

Bunların başında tarım kimyasalları gelmektedir. Bu şimdilik sadece bir teori olmakla beraber kanıtlar çoğalmaktadır. Kimyasalların yarattığı çevresel kirlenme bağışıklığı zayıflatıyor gibi görünmektedir.

Tiroid Hastalığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tiroid bezi hastalıklarında yakın doktor takibi gerekir. Bu hastalığın tedavisinde genellikle eksik tiroid hormonlarının replasmanı yapılır. Bu hormon takviyelerinin aksatmadan her gün alınması gerekmektedir.

Ozon Tedavisinin Tiroide Olan Faydaları Nelerdir?

Bağışıklığı güçlendirici ve güçlü anti-viral özelliklere sahip olan ozon terapisi tiroid bezi hastalıklarında uzun yıllardır uygulanmaktadır.

Ozonun tiroid hastalığındaki etki mekanizması aşağıdaki etkileriyle açıklanabilir:

 • Anti-viral etkiler
 • Anti-enflamatuar etkiler
 • Doku onarımını başlatıcı etkiler
 • Rejeneratif etkiler

Ozon Tedavisinden Fayda Gören Tiroid Hastalıkları

Enflamatuar tiroid bezi hastalıklarından olan Haşimoto, ve Graves hastalıkları ozon terapisinden fayda görebilecek hastalıklardır.

Ozon tiroidin hem hipotiroidi ile seyreden hastalıklarında, hem hipertiroidi ile seyreden hastalıklarında uygulanabilir.

Tirotoksik Guatr hastalığında tiroid bezinin aktivitesini normalleştirmek için ozonun etkilerini araştıran bir bilimsel çalışma yapılmış, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

 • Yükselmiş olan tiroid hormon düzeylerinde %22.8–44.5 azalma
 • Tiroid indeksinde 2.3 kat azalma
 • İlaç tedavisi ile elde edilen iyileşme süresini 2.6 kat arttırma

Ozon terapisi bu araştırmada intravenöz ozonlu serum infüzyonu (IVOS) şeklinde uygulanmıştır Ferrari 1996 

Ozon Tedavisi Tiroidi İyileştirir mi?

Ozon terapinin tiroid bezinin tüm hastalıklarında emniyetle uygulanabilir, hastalığın seyrini değiştirebilir. Özellikle enflamatuar tiroid bezi hastalıkları, tiroid nodülleri dahil, ozon terapiden fayda görürler.

Ancak, tedaviye gecikmeden başlanmalıdır. Zira enflamasyon zamanla tiroid dokusunda geri döndürülemez hasarlara neden olmaktadır. Yine de, herhangi bir de evrede ozon terapisine başlanabilir ve tedavi hastalığın ilerlemesini önleyebilir.

Bağışıklığı dengeleyici ve doku onarımını destekleyici etki mekanizması ile ozon terapisi Haşimoto hastalığında da, Graves hastalığında da ilerlemeyi durdurabilir, tiroid dokusunu koruyabilir.

Ozon Tedavisinin Çeşitleri Nelerdir?

Ozon insan sağlığında kullanılabilecek en güçlü anti-viral tedavi ajanıdır.

Haşimoto hastalığında ozon terapi temel olarak kan ozonlaması yöntemi ile yapılır.

Rektal ozon yöntemi de aynı amaçla kullanılabilir.

Ozon terapisinin tüm çeşitleri hakkında okumak ve bilgilenmek isterseniz >> Ozon Terapi Nasıl Yapılır?

Ozon Tedavisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ozon terapi arka arkaya yapılan seanslardan oluşur. Bu seansların sayısı kişiye göre değişmekle beraber genelde 10-12’den az olmaz.

Tek bir seans alarak ozon terapisinin etkilerini görmeyi beklemek yanlıştır. Zira iyileşme, seansların etkileri birikerek meydana gelir.

Sık Sorulan Sorular

Tiroid bezi çalışmazsa ne olur?

Tiroid bezi yeterince çalışmadığında hormon üretimi düşer, vücut hücrelerinin enerji verimi düşer. Buna bağlı olarak hipotiroidi belirtileri oluşur.

Tiroid bezi çalışmazsa ne olur?

Tiroid hastalığı hangi organlara zarar verir?Tiroid hastalığı en çok tiroid dokusuna zarar verir. Tiroidin görevini yapamaması halinde başta beyin olmak üzere tüm organlar ve sistemler bundan etkilenir. Çünkü tiroid hormonları bütün hücrelerde etkisi olan hormonlardır.

Sonuç

Ozon Tedavisini kliniğimizde uzun yıllardır uygulamaktayız. Tiroidin tüm hastalıkları da ozonterapi uyguladığımız hastalıklar arasında yer almaktadır.

Bu hastalıklarda beslenmeyi düzenleyerek, temel vitamin-mineral alımını düzenleyerek, kan iyot düzeyi takiplerini yaparak, tedaviye akupunktur, biopunktur yöntemlerini de ekleyerek başarılı sonuçlar aldık.

Tiroid hastalığının hangi safhasında olursanız olun, sağlam tiroid dokunuzu koruyabilmek için gecikmeden arayın.