Uyku Terörü ve Esansiyel Tremor Tedavisi

Hidrojen tedavisi, uyku bozukluklarının tedavisinde kısa sürede etki gösterir ve uyku kalitesini iyileştirir. Esansiyel tremor da hidrojen tedavisi ile iyileşen hastalıklar arasındadır.

Hidrojen tedavisi uykuya dalma güçlüğü, kesintili uyku, gece terörü veya uyku terörü gibi birçok uyku bozukluğunu ilk günden itibaren düzeltir.

Uyku Terörü (Gece terörü)

Uyku terörü olarak da adlandırılan gece terörü, panik veya korku duygularına neden olan ve tipik olarak evre 3-4 non-REM (REM dışı) uykusunun ilk saatlerinde ortaya çıkan ve 1 ila 10 dakika süren bir uyku bozukluğudur.

Uyku terörü genellikle çocuklukta başlar ve çoğunlukla yaş ilerledikçe azalır. Ancak bunun tersi durumlar da vardır.

Yetişkinlerde görülen uyku teröründe ruhsal sorunlar veya mental hastalıklar da beraber görülebilmektedir (Anksiyete bozuklukları, yeme bozuklukları, duygudurum bozuklukları, kişilik bozuklukları, psikotik bozukluklar, madde kullanım bozuklukları gibi).

gece terörü uyku terörü hidrojen tedavisiUyku terörünün nedeni bilinmemektedir. Aynı ailenin bireylerinde görülmesi seyrek değildir ancak bu durumda dahi, sorunun çevresel mi kalıtsal mı olduğu anlaşılmış değildir. Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Uyku terörü, insülin dozu iyi ayarlanmayan hastalarda da görülmüş, gece uykusu sırasında kan şekerinin 50 mg/dl altına düştüğü durumlarda bu nöbetlerin ortaya çıkabileceği anlaşılmıştır. Bu hastalarda, insülin dozunun düzenlenmesi ile belirtiler ortadan kalkar.

Aynı etkiyi Hidrojen soluma tedavisi de yapmaktadır.

Moleküler Hidrojen Tedavisi konusundaki bilimsel gelişmeleri okumak için tıklayınız

Esansiyel Tremor

El titremesi, baş sallanması, ses titremesi gibi istemsiz titremelerin altında Parkinson hastalığı ya da başka hastalık bulunamadığında bu titremeler Esansiyel Tremor olarak tanılanır. Esansiyel tremor Parkinson hastalığı ile beraber de görülebilir.

Esansiyel tremor bir nörolojik hastalıktır ve hareket bozukluğu hastalıklarının içinde en sık görülenidir. İyi huylu tremor, Ailesel tremor ve idiyopatik (nedeni anlaşılamayan) tremor da denir.

Vakaların çoğunda, aile bireylerinde de tremor vardır. Ancak hastalığın kalıtsal olduğu gösterilememiştir. Her türlü fiziksel veya zihinsel stres, titremeyi daha da kötüleştirme eğilimindedir.

Hastalıkta baş titremesi, ses titremesi, boyun, yüz, bacak, dil ve gövde titremesi de görülmekle beraber Parkinson hastalığında olduğu gibi bu hastalıkta da el titremesi baskındır ve neredeyse tüm vakalarda görülür. Ancak sadece baş titremesi ile de başlayabilir.

Esansiyel tremorda yürüme güçlükleri yaygındır. Hastaların yaklaşık yarısında servikal distoni (tortikollis), el ve kolda görülen yazar krampı, spazmodik disfoni (konuşurken ani ses kısıklığı episodları) ve baş-boyun ve yüz kaslarını etkileyen kasılma bozukluğu dahil olmak üzere ilişkili başka kasılma bozuklukları da görülür ve hastaların %20’sinde parkinsonizm vardır.

Olfaktör disfonksiyon (koku alma duyusu kaybı) Parkinson hastalığında sık görülür ve esansiyel tremoru olan hastalarda da görüldüğü bildirilmiştir. Esansiyel tremoru olan bir dizi hasta, idiyopatik Parkinson hastalığında görülen aynı nöropsikiyatrik bozuklukların birçoğunu da sergiler.

Kliniğimizde Uyku Terörü ve Esansiyel Tremor hastalıklarının tedavisi Ozon Terapi ve Moleküler Hidrojen Tedavileri ile yapılmaktadır.

Aşağıda Uyku Terörü yakınmaları da olan bir Esansiyel Tremor hastasının moleküler hidrojen tedavisinden sonra hem uyku teröründe, hem de el titremelerinde kaydettiği düzelmeyi Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz: