Viral Beyin Enfeksiyonları ve Ruhsal Hastalıklar

Viral Beyin Enfeksiyonları ve Ruhsal Hastalıklar, Doğar doğmaz virüslerle tanışmaya başlıyoruz. Vücudumuza giriyorlar ve bir daha hiç çıkmıyorlar. Hatta bazen kendilerini DNA’mıza kopyalayabiliyorlar. Anne-baba olduğumuzda o DNA çocuklarımıza da geçiyor. Peki onlar sadece ateşli-döküntülü hastalıklar yapmakla mı kalıyorlar?

Beyinde görülen erken yaşam enflamasyonları hem anne karnında hem de doğumdan sonra geçirilen enflamasyonları kapsar. Yenidoğanın beyin gelişimi henüz tamamlanmamıştır. Henüz gelişmesi tamamlanmamış beyinde meydana gelen enflamasyonların hem fizyolojik hem patolojik öneme sahip olduğu kabul edilir.

Enflamasyonun her zaman mikrobik ajanlarla olması da gerekmemektedir. Örneğin beyin sarsıntısına bağlı steril enflamasyonlar da hasar bırakabilmektedir. Hangi nedene bağlı olursa olsun akut enflamasyonlar kronik enflamasyona dönüşebilmekte, veya beyin gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir. Serebral palsi bu durumlardan biridir.

Son yıllarda koku ve tad bozukluklarının kafa içi sinir yolları ve beyindeki mikrobiyata ile ilişkili bulan çalışmalar da vardır.

Enflamasyonun uzun vadeli sonuçları vardır ve serebral palsiden başka, otizm spektrum bozuklukları, şizofreni, multipl skleroz; kognitif bozukluklar (delirium, demans-Alzheimer hastalığı ve amnezi) ve Parkinson hastalığı dahil olmak üzere çeşitli nörolojik bozuklukların riskini artırabildiği ileri sürülmüştür Hagberg 2012.

Beyin tümörleri ve ruhsal hastalıklar arasındaki ilişki her ikisinin de beynin viral hastalıklarının bir tezahürü olmasından kaynaklanıyor olabilir mi?

Ruhsal hastalıkların henüz saptanmamış bir kanserden kaynaklanma veya paraneoplastik sendromun bir parçası olma olasılığını araştırmak için yapılan, Danimarka Psikiyatri Merkezi Kayıtları ve Danimarka Kanser Kayıtları dahil olmak üzere ülke çapında nüfusa dayalı kayıtların araştırıldığı bir çalışmanın yayınında, araştırmacılar psikiyatrik hastalık belirtilerinin henüz saptanmamış bir kanserin işareti olabileceğine işaret ettiler.

Çalışmada, bireyler ilk kez psikiyatri uzmanına göründükten sonraki ilk ayda, kanser teşhis edilme sıklıklarının arttığı görüldü. Özellikle beyin tümörlerinin görülme sıklığı artmıştı Benros 2009.

Bu veri önemli çünkü doku incelemesi yapılan çalışmalarda beyin tümörlerinin virüslerle ilişkili olabileceğine dair bulgular elde edildiği gibi, ruhsal hastalıklar ve beyin dokusundaki enfeksiyon ve enflamasyonlar arasındaki istatistiksel bağlantı da anlamlı boyutlardadır.

Bu araştırmalar hep aynı fenomene işaret eder gibidir: Virüsler beyin dokusunda hastalık meydana getirerek tümörlere yol açtıkları gibi ruhsal bozukluklara da yol açıyor olabilirler mi? Günümüzde her alandan araştırmacılar bu sorunun yanıtını arıyorlar.

Bu yazıları da okumak isteyebilirsiniz:

Virüsler, hastalıklar ve ozon

Herpesvirüsler sadece uçuk yapmıyor