Virüsler ve Eklem Hastalıkları Nelerdir?

Yakın zamanda yapılan bir keşif virüslerin hastalık yapabileceği dokular hakkında bakış açımızı değiştirmemizi sağladı.

Eklem ağrıları; kas ağrıları ve genel vücut ağrılarının bir parçası olarak COVID-19 hastalarının sıklıkla dile getirdikleri yakınmalar arasında. Bu nedenle Roma Travmatoloji Hastanesi, Omuz ve Dirsek İleri Cerrahi ve Protez Cerrahisi doktorları Kasım 2020-Ocak 2021 arasındaki 2 ay içinde 1120 COVID-19 hastası gördü ve bunların 146’sında Yapışkan Kapsülit (donuk omuz) teşhis etti.

Bu hastaların arasından daha önce yapışkan kapsülit geçirmemiş, bilinen bir travma ya da hareket kısıtlılığı, ağır glenohumoral artrit öyküsü, boyun omurları ile ilgili yakınmalar, romatolojik ve/veya otoimmün patolojileri olmayan 12 hasta üzerinde araştırmalara başladılar.

Hastaların COVID-19 süreci genelde orta ya da hafif şiddette geçmişti ve omuz belirtileri COVID-19 başlangıcından ortalama 2 ay sonra ortaya çıkmıştı.

Araştırmacılar sonuçlar ile ilgili yorum yaparken COVID-19 virüsünün yaptığı viral hastalığın yapışkan kapsülit gelişmesinde hem dolaylı hem doğrudan etkilerinin olduğunu ileri sürmekteler.

Makaleden sadeleştirilmiş kısa bir özet alacak olursak:

“Virüsün hücrelere girişi ACE2 ve TMPRSS2 reseptörleri üzerinden gerçekleşmektedir.

Sadece akciğerler değil, eklemlerin kayganlaştırıcı zarsı yapılarındaki pek çok hücre, fibroblastlar ve monositler de dahil, ACE2 ve TMPRSS2 reseptörü ihtiva ederler.

COVID-19 enfeksiyonu sırasında, etkilenen ilk sistem solunum sistemidir çünkü virüsün hedeflediği hücreler, özellikle de alveol epitel yüzeyinde bulunan Tip-II akciğer hücrelerinin zarlarında ACE2 ve TMPRSS2 reseptörü vardır. Virüsler bu hücreleri enfekte ettiklerinde epitel bariyerler de tahrip olur ve böylece viremi başlar, başka bir deyişle hasta hücrelerde çoğalan virüsler kan dolaşımına geçer ve tüm vücuda yayılır. Böylece vücutta ACE2 ve TMPRSS2 reseptörü ihtiva eden bütün dokularda enfeksiyon gelişebilir.

SARSCoV-2 virüsünün varlığı eklem dokularında henüz gösterilmemiş olsa da, yukarıda sözü edilen tıbbi gözlemler sinovyaların (eklemlerde kayganlığı sağlayan zarsı dokular) doğrudan virüs istilasına maruz kalma potansiyeline işaret etmektedir ve dolayısıyla, eklem kapsülü ve çevre yapıların sertleşmesiyle ilişkili olabilir.

Doğrudan etkilere ilave olarak, sitokin fırtınası ve sistemik enflamatuar süreçler de vücuttaki her dokuyu etkilediği gibi eklem yapılarını da etkilemektedir.” Ascani 2021

Yazarların da vurguladığı gibi, eklem dokularında virüsün varlığı gösterilememiştir ancak virüsün bağlandığı reseptörlerin varlığına dayanarak geçerli bir çıkarımda bulunmuş olabilirler.

Daha fazla içerik ve bilgi için -> https://drnilgunerozturk.com‘u ziyaret edin!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir