Yeni Viral Hastalıklarda Ozonun Etki Mekanizması

Yeni Viral Hastalıklarda Ozonun Etki Mekanizması, Ozon tedavisi Kovid-19 salgınında İtalya sağlık bakanlığının özel onayı ile ülkede geniş çapta uygulandı.

Ozonterapinin geçerli bir Kovid-19 tedavisi olarak sınıflanmasının ardından her yıl ozon terapi hakkında çok sayıda bilimsel araştırmanın yapıldığı İtalya’da ozonun viral enfeksiyonlardaki etkileri jakkında geniş bilgi derlendi.

Yeni Çıkan Viral Hastalıklarda Ozon Tedavisinin Etki Mekanizmaları: SARS-CoV-2’ye İlişkin İmmünomodülatör Etkiler ve Terapötik Avantajlar Cenci 2022