Beyin Hastalıklarında Tedaviler

Beyin hastalıkları yaygın hastalıklardandır, dünyada yaşayan her 6 kişiden birini etkilerler. Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, Lewy cisimcikli demans, demans (bunama) da toplum yaş ortalamasının artışıyla beraber giderek daha çok görülmektedir.

Beyin hastalıklarında tedaviler sınırlı olmakla beraber ozon ve hidrojen gazlarının tıbbi uygulamaları araştırmacıları ümitlendirmektedir.

Günümüzde, depresyon gibi mood (duygudurum) bozukluklarının, bipolar bozukluk, şizofreni gibi ruh hastalıklarının da altında organik, beyin fonksiyon bozukluğuna yol açan bir beyin hastalığı bulunduğu düşünülmektedir. Örneğin bir araştırmada ağır suç işlemiş akıl hastalarının yüzde 85’inin geçmişinde bir organik beyin hastalığı ve beyin hasarı bulunduğu görülmüştür.

Son bulgular, beyinle ilgili birçok hastalığın anne karnında, erken gelişme çağlarında veya yetişkinlikte geçirilen viral enfeksiyonlara bağlı olabileceğini düşündürmektedir.

Beyin hastalıkları metabolik hastalıklarla da ilişkili olabilmektedir. Çocukluk çağı obezite hastalarının beyninde beyin yaşlanmasına işaret eden enflamatuar belirtiler gözlenmiştir.

Beyin Hastalıkları Nelerdir?

Aşağıda sayılan durumların bazıları aslında bir semptom olmakla beraber beyin hastalıkları arasında listelenmektedir:

 • Afazi (Beynin konuşma merkezinin hasarlanması nedeniyle, konuşma bozukluğu, algıda ve verilen cevaplarda tutarsızlık
 • Baş ağrısı ve Migren (yarım başağrısı)
 • Otizm, Dikkat bozuklukları ve Nörogelişim hastalıkları, Disleksi
 • Uyku bozuklukları
 • Beyin sarsıntısı, Travmatik beyin hasarı ve Kronik Travmatik Ensefalopati
 • Beyin ve Sinir Tümörleri
 • Demans (Bunama) ile seyreden hastalıklar (Alzheimer hastalığı, Lewy cisimciği demansı, Parkinson hastalığı, vasküler demans)
 • Epilepsi (sara hastalığı)
 • Hareket Bozuklukları (Serebral Palsi, Ataksi, Parkinson hastalığı, Esansiyel Tremor (el, baş, ses titremesi), Distoni, tikler, Tourette hastalığı)
 • İnme/felç (iskemik atak sonucu felç)
 • Multipl skleroz
 • Beyin ve omuriliğin enfeksiyon hastalıkları (menenjit, ensefalit, nörosarkoidoz, HTLV-1 myelopati)
 • Nörogenetik Hastalıklar (Huntington hastalığı, Kennedy hastalığı, spinoserebellar ataksi, spinal müsküler atrofi, kalıtsal motor nöron hastalığı, erken başlangıçlı kas bozuklukları, Charcot-Marie-Tooth nöropatileri, kalıtsal spastik paraplejiler, Friedreich ataksisi, kas distrofileri (Duchenne ve LGMD) konjenital kas distrofileri ve miyopatiler)
 • Nöromusküler Hastalıklar (ALS; diyabetik, kalıtsal veya kemoterapiye bağlı periferik nöropati; Guillain-Barre hastalığı; Miyastenia gravis; Müsküler distrofi ve miyopatiler)

beyin hastalıklarında tedaviler tümör beyin felci ozon hidrojen

Beyin Hastalıklarının Tedavisi Nasıl Olur?

Diğer birçok hastalıkta olduğu gibi beyin hastalıklarında da antibiyotik ve çeşitli ilaçlar, kemoterapi, radyoterapi veya cerrahi yöntemler uygulanabilir.

Bununla beraber, çoğu beyin hastalığının tedavisi yoktur.

Öte yandan çağımızın büyük buluşlarından olan ozon tedavisi ve hidrojen tedavisi birçok beyin hastalığına ümit olabilir.

Beyin hastalıklarının çoğunda enflamasyon, oksidasyon süreçleri ve viral faaliyet tespit edilmiştir. Tüm bu etki ve tepkiler beyin hastalıklarının aslında bağışıklık ile yakından ilgili olduğunu gösterir.

Ozon ve hidrojen tedavilerinin etki mekanizması tam da bu hastalık süreçlerini hedef alır: Virüsler, bağışıklık ve enflamasyon, oksidatif hasarlar.

Beyin Hastalıkları Çeşitleri Nelerdir?

Hastalığı başlatan nedenlere göre beyin hastalıkları çeşitleri şöyle sıralanabilir:

 • Travma hasarları
 • Bakteriyel enfeksiyonlar
 • Virüs enfeksiyonları
 • Protozoa ve diğer parazitlerin kistleri
 • Beslenme yetersizliği veya dengesizliği
 • Alkol ve madde kullanımına bağlı dejeneratif bozukluklar
 • Karbonmonoksit ve kimyasal maddelere bağlı zehirlenmeler
 • Ağır metal birikimine bağlı yapısal ve işlevsel bozulmalar
 • Otoimmün doku hasarları
 • Damar anevrizmaları, Arterio-venöz malformasyonlar
 • Damar tıkayıcı oluşumlar (yağ, hava, pıhtı embolileri)
 • Damar yapısını bozan kronik hastalıklar
 • Kan dolaşımı bozuklukları (hipotansiyon, hipertansiyon)
 • Kan oksijenlenme bozuklukları
 • Yetersiz gece uykusuna bağlı yapısal ve işlevsel bozulmalar
 • Kafadaki komşu doku ve organların ve iç organların hastalıkları (Sinüzit, Ortakulak iltihabı, Karaciğer hastalıkları, Akciğer hastalıkları, Kalp hastalıkları)

Beyin Tümörü Neden Olur?

Beyin tümörlerinin çoğunun nedeni aydınlatılamamıştır. En çok bilinen neden, travmalar ve üst solunum yollarından bulaşan mikropların yaptığı akut ve subakut kronik enfeksiyonlardır.

Subakut enfeksiyonlar bariz bir belirti vermeksizin yıllarca devam edebilirler, bu sırada beynin savunma hücreleri onların çevresine duvarlar örerek beyni bu yabancı organizmaların istilasından korumaya çalışır. Böylece tümoral gelişimler meydana gelir (granülomlar).

Örneğin toksoplazma beyine bulaştığında böyle süreçler sonucunda tümör meydana gelir. Aynı şekilde, sinüslerdeki kronik mantar enfeksiyonları da beyne bulaştığında granülom denilen tümöral yapılar meydana gelmesine neden olurlar.

beyin tümörü meningioma ozon hidrojen tedavisi
Beyinde meningioma yerleşimleri

Meningioma Nedir, Neden Olur?

Meningioma tümörü, beyni saran meninkslerden kaynaklanır. Meninks beyin ve omuriliği sarmalayan üç zara verilen isimdir. Beyinde, kafatası ile beyin arasında, kafatasının hemen altında beyni kaplayan ve koruyan üç doku tabakasından oluşur.

Meninks denilen bu beyin zarları sert zar (dura mater), örümceksi zar (araknoid mater) ve ince zar (pia mater) bölümlerinden oluşur.

Meningiomlar, araknoid adı verilen meninkslerin orta tabakasından büyür. Yavaş büyürler ve tespit edilmeden önce yıllarca sessizce büyüyebilirler.

Meningiomların nedeni aydınlatılamamıştır. Travmaya bağlı gelişebildikleri gibi, mikrobik teori de sürekli gündemdedir.

Bilindiği gibi, vücuda giren virüs ve bakteriler bazen orta kulaktan bazen burun çevresindeki sinüsler üzerinden beyni de enfekte edebilir. Bu durumda ilk olarak beynimizin savunma duvarı olan meninksler enfekte olur ve böylece menenjit dediğimiz hastalık başlar.

Bazen de virüsler veya başka hastalık etkenleri örneğin küf mantarları iltihaplı sinüs boşluklarından çevreye yayılarak önce sinüs duvarlarını enfekte eder, sonra iltihap sinüslerle beyni ayıran ince ve süngersi kemikleri geçerek meninkslere yayılabilir. Bu iltihabın kronik subakut formda devam etmesi halinde meningiom dediğimiz tümörler gelişebilir.

Glioma Nedir, Neden Olur?

Glioma veya diğer adı ile Glioblastoma, beyin veya omurilikte oluşabilen habis bir beyin tümörüdür. Sinir hücrelerine destek sağlayan astrosit isimli yıldız şeklindeki hücrelerden meydana gelir. Bu hücreler kan-beyin bariyerinde, beyne kan yoluyla girebilecek olan zararlı maddelerden ve mikroplardan korumakta önemli rol üstlenirler.

glioblastoma beyin tümörü ozon hidrojen tedavisi

Astrositlerin görevine sinir hücrelerini sarmak ve onları bir arada tutmak, sinir hücreleri için besin ve oksijen sağlamak, bir sinir hücresini diğerlerinden ayırmak, patojenleri imha etmek ve ölü sinir hücrelerini ortadan kaldırmak da dahildir.

Astrositler travmatik yaralanmalar sonrasında veya komşu organlardan beyne bir mikrop bulaşması halinde glial nedbe dokusunun oluşturulmasını sağlayarak enfeksiyonun beyne yayılmasını engeller.

Orta kulak ve sinüs boşlukları gibi kafa içindeki kemiklerin arasında bulunan odacıkların iltihaplanması sırasında mikropların beyne bulaşması astrositleri harekete geçirir ve tümoral gelişim başlar.

Enfeksiyon odağının çevresindeki bu nedbeye “granülasyon dokusu” denir. Bu doku iltihabın bulunduğu bölgeyi bir kılıf içine alır gibi sararak sağlıklı beyin dokusundan ayırır. Bağışıklık zayıflığı nedeniyle enfeksiyon odağındaki mikropların yok edilememesi tümoral yapının da büyümesine yol açar.

Bu nedenle kronik sinüs iltihaplarının (kronik sinüzit) ozon terapi ile tedavi edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu tedavilerde sinüsler kulak yoluyla ozonlanır. Daha fazla bilgi için -> Sinüzit Tedavisinde Ozonterapi

Ozon Tedavisinin Beyin Hastalıklarındaki Önemi

Beyin hastalıklarının önemli bir kısmı bakteriyel, viral enfeksiyonlardan, bağışıklık sorunlarından, dolaşım bozukluklarından ve karaciğer hastalıklarından kaynaklanır. Bu sayılanların tümü de ozon tedavisinin etkili olduğu hastalıklardır.

Beyin tümörlerinin de bazılarının kafa içi enfeksiyonlarla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Örneğin meningioma beyni koruyan zar tabakalarından birinden kaynaklanan bir tümördür. Glio-blastoma da beyin bağışıklığında rol oynayan astrositlerden kaynaklanır.

 • Ozon, güçlü anti-viral, antibakteriyel, anti-enflamatuar profili ile, oksidatif hasarı iyileştirici, hücre detoks mekanizmalarını harekete geçirici, kan dolaşımını iyileştirici ve kan oksijen içeriğini arttırıcı etkileriyle bu hastalıkların tümünün gelişme mekanizmasında etkilidir.
 • Ozon bağışıklığı güçlendirir, enflamatuar sitokinlerin üretimini baskılar, antienflamuar sitokinlerin ve interferonların üretimini artırır, ve bağışıklık hücrelerinin sayısını artırır.
 • Ozon ayrıca kan ve dolaşım dinamiklerini bozarak beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyen birçok akciğer, karaciğer ve kalp hastalıklarını iyileştirerek de beyin sağlığını korur.
 • Ozon travmalardan, inme ve serebral hemoraji (beyin kanaması), beyin cerrahisi, radyoterapiden kaynaklanan hasarlarda beyin dokusunun hızla onarımını sağlayan, beyin kan dolaşımını iyileştirici ve enflamasyon önleyici etkileri ile de beyin sağlığında koruyucu etkiye sahiptir.
 • Nöropatik ağrı ve hiperaljezinin tedavisinde etkilidir.

Ozon tedavisi Alzheimer hastalığına yol açtığından şüphelenilen herpes virüs enfeksiyonunda araştırılmış, etkili bulunmuştur. -> Tip-1 Herpes virüs enfeksiyonunda ozon etkisi

Demans Tedavisinde Ozon Terapi

Ozon tedavisi demansın her türünde uzun yıllardır uygulanmaktadır. Demansın başlangıcında uygulandığında ilerlemesini önlediği görülmüştür.

Ozon tedavisi hastalığın bütün parametrelerinde hafifleme/düzelme sağlar:

 • Uyku kalitesini artırır
 • Sanrı/hezeyanları azaltır
 • Belleği güçlendirir (öğrenme ve hatırlama becerilerinde iyileşme sağlar)
 • Duygudurumunu (mood) düzeltir
 • Postürü düzeltir (Duruş dikliği sağlar)
 • Hareket etme arzusu sağlar
 • Yutma/yutkunma gibi refleksleri güçlendirir
 • İştahı düzenler

Tedaviler kan yoluyla yapılır.

Daha fazla bilgi için:

-> Bilişsel Yaşlanmada Ozon Tedavisi

-> Akıl Hastalıklarında Ozon Tedavisi

-> Demans ve Alzheimer Hastalığı Tedavileri

Alzheimer Hastalığında Ozon Tedavisi

Alzheimer Hastalığı, Demans (bunama) ile seyreden bir beyin hastalığıdır.

Hastalıkta beyin dokusunda bozulmalar meydana gelir. Bu bozulmalar ilerleyicidir ve zamanla sinirler arasındaki iletişimi aksatmaya başlar. Belirtiler buna bağlı olarak şiddetlenir ve çeşitlenir.

Ozon tedavisi Alzheimer hastalığında en az yüzde 70 oranında başarı sağlamaktadır.

Alzheimer hastalığında ozon tedavisi uzun yıllardır uygulanmaktadır. Ozon tedavisi 40-50 yaşlarından itibaren uygulanmaya başladığında önleyici de olmaktadır.

Parkinson Hastalığında Ozon Tedavisi

Parkinson hastalığı hareket bozukluklarının ön planda seyrettiği bir beyin hastalığıdır. Belirtilere zamanla demans da eşlik edebilmektedir.

Hastalıkta beyin dokusunda enflamatuar bozulmalar başlar.

Ozon tedavisi güçlü antienflamatuar özellikleri sayesinde Parkinson hastalığını önleme potansiyeline sahiptir.

Parkinson hastalığı başladıktan sonra yapılan ozon tedavisi hastalığın ilerleyişini yavaşlatabilir, sinirsel ileti bozukluğu yüzünden zayıflamış kasları güçlendirebilir.

Parkinson hastalığında ozon tedavisi kliniğimizde hidrojen soluma tedavisi ile birlikte uygulanmaktadır.

Parkinson hastalığında hidrojen tedavisi hakkında bilgi için -> Parkinson Hastalığında Hidrojen Soluma Tedavisi

Ozon Tedavisinin Faydaları Nelerdir?

 • Sinir hücrelerini serbest radikal hasarından korur, hücrelerin antioksidan kapasitesini arttırır.
 • En önemli etkilerinden birini hücrelerin enerji santralı olan mitokondrilerde gösterir: Beyin hücrelerinin mitokondrileri ozon tedavisinden sonraki ilk 40 dakika içinde yenilenmeye başlar.
 • Damar elastikiyetini düzelttiği bilinen tek tedavi ajanıdır. Bu etkisi ile damar sertliği ile seyreden aterosklerozu iyileştirir, beyin hücrelerine daha çok kan gitmesini sağlar.
 • Beyin kan dolaşımındaki oksijen düzeylerini yükseltir. Nöronların oksijen kullanımında artış sağlar.
 • Kılcal dolaşım bozukluğunu iyileştirir, hipoksik (oksijen alamayan) alanlarda yeni kılcal damarlar oluşmasını sağlar.
 • Beyin cerrahi hastalıklarında da etkilidir. Cerrahi sonrasında iyileşme süresini kısaltır, kognitif (bilişsel) belirtileri azaltır, yaşlı hastalarda genel anesteziklerin beyin fonksiyonlarına yaptığı olumsuz etkileri giderir.
 • Ağrı kesicidir.

Hidrojen Tedavisinin Beyin Hastalıklarındaki Önemi

Hidrojen tedavisi beyin hastalıklarında özellikle önerilmektedir. Hidrojen, beyin dokusunu tehdit edebilecek tüm durumlarda koruyucu olarak ve beyin hastalıklarında tedavi edici olarak giderek daha çok ilgi çekmektedir. Hidrojen dünyada en çok beyin hastalıklarında araştırılmaktadır.

 • Hidrojen nöroprotektiftir. Sinir dokularını korur.
 • Erken uygulanırsa beyin enfarktüsünü büyük çapta iyileştirir.
 • Kalp durması sırasında beyne yeterli kan gitmemesi yüzünden oluşan beyin harabiyetini önler.
 • Mitokondri işlevlerini düzeltir. Bu etki özellikle beyin hücreleri için önem taşır. Çoğu beyin hastalığında mitokondriler önemli rol oynar (örneğin MS).
 • Nöropatik ağrıları giderir.
 • Birçok ensefalit geride ağır bilişsel bozukluk bırakır. Hidrojen ensefalitlerin iz bırakmadan iyileşmesini sağlar.
 • Hidrojen sinir hücrelerinin enflamasyonunu (iltihabını) önler.
 • Otofaji başlatıcı etki mekanizmaları üzerinden beyin hücrelerinde yenilenme başlatır.
 • En sık görülen habis beyin tümörü olan glioblastomanın gelişimini durdurur.
 • Glioma hücrelerinin küre oluşturmasını, hücre göçünü, çevre dokuyu istilasını ve koloni oluşturmalarını baskılar.

Hidrojen Tedavisinin Faydaları Nelerdir?

 • Güçlü anti-enflamatuar etkilere sahiptir
 • Seçici antioksidandır (sadece zararlı maddelere etki gösterir)
 • Stres altındaki hücrelerin ölmesini engeller, böylece doku hasarını ve organ kaybını önler
 • Hasta hücrede sekteye uğramış olan otofaji mekanizmasını harekete geçirir, hücrede yenilenme başlatır (otofaji hücrelerin işe yaramayan organellerini ve hücresel atıkları geri dönüştürme işlemine denir)
 • Güçlü ağrı giderici etkiye sahiptir
 • Uykusuzluğa çok iyi gelir. Kesintisiz, derin uyku sağlar
 • Radyoterapi sırasında radyasyonun neden olduğu oksidatif stresi azaltır, yaşam kalitesini yükseltir ve bu sırada radyoterapinin anti-tümör etkisini azaltmaz.
 • Radyoterapi sırasında normal hücreleri radyasyon hasarından korur.
 • Kemoterapi ilacı sisplatinin (cisplatin) neden olduğu ölümleri azaltır, sisplatin kaynaklı kilo kaybını tersine çevirebilir.

Sonuç

Kliniğimizde ozon terapi uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. Selim beyin tümörleri ve habis beyin tümörleri dahil, beyin hastalıklarında, sinir hastalıklarında ve beyin ameliyatları sonrasında beyin rehabilitasyonu için özel tedavi protokollerimiz bulunmaktadır.

Beyin ve sinir hastalıklarında tedavilerimiz çoğunlukla ozon terapi ve hidrojen terapi kombinasyonu ile yapılır. Tedavilerde hidrojen tedavisi soluma yöntemi ile, ozon tedavisi kan yoluyla verilmektedir. Kan yoluyla ozon tedavisi yapılamayan hastalarda alternatif yöntemlerimiz vardır.

Tedaviler gerektiğinde damar yoluyla verilen vitamin ve antioksidan infüzyonlarıyla desteklenir. Kemoterapi alan hastalarda antioksidan desteği önemlidir.

Nörojenik ağrılarda gerektiğinde lokal ozon uygulamaları ve akupunktur ile özel ağrı giderici tedaviler yapılır.

Tedaviler çoğunlukla haftada 2 gün, bazı durumlarda her gün yapılmak üzere planlanır.

Hidrojen tedavisi seans süreleri 1, 2 veya 4 saat sürmekte, gerekirse her gün uygulanabilmektedir. Tedaviler ozon tedavisi ile aynı anda yapılabilmektedir.

Gereken seans sayısı hastaya göre değişir. 2-3 haftada net değişiklikler gözlenebilmekle beraber, tam bir tedavi için daha uzun süreli tedaviler gerekebilir.

Sık Sorulan Sorular

Ozon tedavisi beyne iyi gelir mi?

Ozon tedavisi beyin dokusuna ve beyin fonksiyonlarına olumlu etkileri kanıtlanmış bir tedavidir. Bu etkisi daha tedavinin başında baş ağrılarının geçmesi, uykusuzluğun iyileşmesi, uyku kalitesinin düzelmesi, uyku apnesinin geçmesi, depresif duygu durumunun iyileşmesi, reflekslerin düzelmesi ile kendini gösterir.

Ozon tedavisi ne kadar sürede etki eder?

Ozon tedavisinin etkisi dakikalar içinde başlar.

Sinüzit ve Beyin Hastalıkları Arasındaki İlişki Konusunda Bilimsel Araştırmalar Var mı?

Yapılan çok sayıda bilimsel araştırmadan bazıları şunlardır: Siddiqui 2004, Dubey 2005, Syed 2016, Naik 2015, Mishra 2019, Terada 2023, Won 2023

Ozon tedavisinin olumlu etkilerini gösteren araştırmalardan biri: Abdukeram 2017

,