Kanserde Ozon Tedavisi

Ozon tedavisi anti-tümör etkileriyle ve vücudu güçlendirici etkileriyle kanserle savaşta tek başına önemli bir tedavi ajanıdır. Bu anlamda ozon için doğal kemoterapi denilebilir.

Ayrıca, bir tamamlayıcı tedavi olarak da kemoterapi ve radyoterapinin tümör üzerindeki öldürücü etkilerini artırır ve habis hastalıkları yenmede başarı şansını artırır.

Ozon ayrıca güçlü bir ağrı kesicidir. Kanserde ağrıları hafifletmekte, radyoterapiden sonra meydana gelen periferik nöropatileri iyileştirir, nöropati ağrılarını giderir.

Ozon Tedavisi Kanseri İyileştirir mi?

 • Ozon anti-tümör etkilere sahiptir. Bilimsel araştırmalarda meme kanseri hücrelerini öldürdüğü gösterilmiştir.
 • Ozon tedavisinin düzensiz hücre çoğalmasını engellediğini gösteren bilimsel yayınlar vardır.
 • Ozonun anti viral özelliklerinin de anti-kanser etkilerinde rolü vardır. Zira, başta lenfomalar olmak üzere tüm insan kanserlerinin tahminen %15 ila %20’si viral enfeksiyon kaynaklıdır.
 • Ozon tedavisi, ayrıca aşağıdaki etkileriyle habis hastalıklarla mücadele sırasında vücuda yardımcı olur, sağlığı destekler:
  • BAĞIŞIKLIK sistemini güçlendirir
  • Doku OKSİJENLENMESİNİ artırır
  • Vücudun ANTİOKSİDAN kapasitesini artırır
  • Karaciğerde GLUTATYON üretimi sağlar
  • Hücrelerin DETOKSİFİKASYON yeteneğini artırır
  • Beyinde ENDORFİN salınımı başlatarak AĞRI KESİCİ etki gösterir
  • Beyinde MELATONİN salınımı başlatarak UYKU DÜZENLEYİCİ etki gösterir
  • Depresyonu iyileştirir, yaşama arzusu verir

Ozonun Kanser Tedavisindeki Olumlu Etkisi Neye Dayanır?

Ozon vücutta anti-tümör yanıt oluşturan Tümör Nekroz Faktörünün (TNF-alfa) salınımını artırır.

Ozonun güçlü anti-viral etkileri de onkolojik etkilerini bir ölçüde açıklayabilir çünkü tüm kanserlerin yaklaşık beşte birinin viral enfeksiyondan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Örneğin nazofarenks (geniz eti) kanserinin Epstein Barr virüsü tarafından başlatıldığı düşünülmektedir. Bu virüs enfeksiyöz mononükleoz (öpücük hastalığı) ve Burkitt Lenfoma hastalığının etkeni olarak bilinir. Ayrıca bazı tip mide kanserleri ve mide-barsak kanalının düz kas kanserleri ile de ilişkili bulunmuştur.

Ozonun doğrudan anti-tümör etkileri olmakla beraber, habis hastalıkların tedavisinde çok önem taşıyan vücut sağlığını destekleyici etkilere de sahiptir:

 • Bağışıklık güçlenir. Böylece bağışıklık sisteminin anti-tümör faaliyetleri güç kazanır.
 • Hücrelerin toksin yükü azalır. Bu habis hastalıkların tedavisindeki diğer bir önemli aşamadır, en az bağışıklık kadar önemlidir.
 • Ozonun beyin üzerindeki etkileri çok güçlüdür. Daha tedavinin ilk gününden itibaren görülmeye başlar. Böylece hormonal denge meydana gelir, duygudurumu güçlenir.
 • Ozonun anti-tümör etkileri arasında kan oksijen içeriğini artırıcı etkileri de önemli rol oynar. Ozon, doku oksijenlenmesini artırarak tümör hücrelerinin yüksek konsantrasyonda oksijene maruz kalmasına yol açar.
 • Ozonun doğrudan anti-tümör etkileri çok güçlüdür. Tümör hücresi ozonun okside edici etkilerine karşı sağlıklı vücut hücreleri gibi tepki veremez, okside olarak ölür.

Tümör Öldürücü TNF-Alfa’nın Kanser Hücresi Üzerine Etkileri

Bağışıklık sistemimiz virüsle enfekte olmuş hücrelere veya bir donörden alınarak nakledilmiş hücrelere tepki vererek saldırır, bu hücreleri öldürür.

Habis hücreler ise dış yüzeylerinde bu gibi hücrelerden çok daha fazla sayıda TNF-alfa reseptörü içerir. Böylece TNF–alfa molekülleri tümör hücresinin yüzeyini tamamen kaplayarak, kısa süre içinde hücrenin ölümüne yol açabilir.

Ozon Terapinin Kanserde Klinik Etkileri

Ozon doğrudan tümör hücrelerini öldürücü etkisinin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun direncini artırır, habis hastalıklarla mücadelesinde ayrıca destek olur.

Ozon tedavisi kemoterapi ve radyoterapinin vücudu güçten düşürücü yan etkilerini büyük ölçüde azaltır.

 • Karaciğerde glutatyon üretimini artırır
 • Hücrelerin toksinlerini atabilme kabiliyetini artırır
 • Kemoterapi ve radyoterapi etkisiyle hasarlanan dokularda onarım başlatır.

Radyoterapi sırasında yüksek enerji taşıyan ışınlar tümör hücrelerinde tahribat oluştururlar. Bu hücreler hasarın bir kısmını tamir edebilirler ama bu alanlara bir kez oksijen ulaştıktan sonra tümör kendini onaramaz.

Tümörlerde oksijen düzeyleri genellikle son derecede düşüktür ve radyoterapi ile tedavi sonucu da bu yüzden sıklıkla kötüdür. Bu durumda ozonterapi gibi vücut oksijen düzeylerini artıran bir tedavi daha çok işe yarayacaktır.

Ozon terapi habis hastalıkların tedavisinde adjuvan (yardımcı) tedavi olarak yaygınlıkla uygulanmaktadır.

Lenfomada Ozon Tedavisi

Lenfoma, vücudun mikroplarla mücadele ağının bir parçası olan lenfatik sistemin kanseridir.

Lenfatik sistem; lenf düğümleri (lenf bezleri), dalak, timüs bezi ve kemik iliğinden oluşur. Lenfoma tüm bu organları ve vücuttaki diğer organları etkileyebilir.

Lenfoma iki tipte olabilir:

 • Hodgkin lenfoması (eski adı Hodgkin hastalığı)
 • Non-Hodgkin lenfoma (Hoçkin olmayan lenfoma)

Hodgkin lenfoma, bir lenfosit (genellikle bir B hücresi) anormal hale geldiğinde başlar. Anormal hücreler ölmeleri gerektiğinde ölmez. Vücudu enfeksiyonlar veya diğer hastalıklardan korumazlar. Fazlaca hücrenin çoğalması sıklıkla bir kitle oluşturur.

Lenfomaların nedeni sıklıkla virüslerdir. Ozon terapinin lenfoma tedavisinde etkili olmasının bir nedeni de bu olabilir.

Lenf hücrelerine bulaşarak onları hastalandıran, sonra da kanserleştiren pek çok virüs vardır. Örneğin T-lenfotropik virüsler de, çoğalmak için lenfositlerini kullanarak primatları enfekte eden bir retrovirüs grubudur ve lenf kanserine yol açar. Epstein-Barr virüsü bunlardan biridir ve lenf kanserine yol açar.

İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV), Kaposi sarkomunu yapan herpes virüsü/insan herpes virüsü 8 ve hepatit C virüsü ile enfeksiyon da, lenfoma (non-Hodgkin Lenfoma) oluşumu ile ilişkilendirilmiştir.

Hangi lenfoma tedavisinin sizin için en iyisi olduğu, lenfoma tipinize ve ciddiyetine bağlıdır. Lenfoma tedavisi kemoterapi, immünoterapi ilaçları, radyasyon tedavisi, kemik iliği nakli veya bunların bazı kombinasyonlarını içerebilir.

Ozon tedavisi tüm bu tedaviler sırasında bünyeyi destekleyici ve anti-tümör etkileriyle tedaviye yardımcı olabilir, kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini hafifletir. Ozon tedavisi kemoterapiden ve radyoterapiden hem önce, hem sonra yapılmalıdır.

Kemoterapiden ve radyoterapiden önce yapılan ozon tedavisi vücudun kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini daha güçlü bir şekilde atlatmasını sağlar.

Kemoterapiden sonra yapılan ozon terapisi ise kemoterapinin verdiği zararları onarır. Kuşkusuz, kemoterapi ve radyoterapiden önce yapılacak ozon tedavisi daha etkilidir.

Ozon tedavisi radyoterapinin etkinliğini artırır. Ozon terapinin yeni bir tür zararsız kemoterapi olabileceği düşünülmektedir. Ozon tıpkı kemoterapi ilaçları gibi tümör hücrelerinde ROS (reaktif oksijen türevleri) üretimine neden olmaktadır. Ozon normal hücrelere zarar vermez.

Kemoterapiden Önce Ozon Terapi

Ozon terapisi kemoterapiden önce uygulandığında vücudun antioksidan kapasitesini arttıracağından kemoterapinin çok daha rahat geçmesini sağlar.

Öncesinde ozon tedavisi alınarak kemoterapi yapıldığında;

 1. Daha az halsizlik olur
 2. Daha az bulantı-kusma olur
 3. Daha az saç dökülmesi olur
 4. Tüm organ yan etkileri daha hafif seyreder veya hiç görülmez

Kemoterapiden Sonra Ozon Terapi

Kemoterapiden önce veya kemoterapi sırasında ozon tedavisi yapılamayan durumlarda ozonterapi sonra da yapılabilir. Tedavi bu aşamada da faydalı olacaktır. Ozon tedavisi;

 1. Halsizliği kısa sürede giderir, zindelik verir
 2. Kemoterapi yüzünden kapanmış iştahın açılmasını sağlar
 3. Dökülen saçların hızla yerine gelmesini sağlar
 4. Ağrıları hafifletir
 5. Cilt belirtilerinin iyileşmesini sağlar
 6. Mide-barsak belirtilerinin iyileşmesini sağlar
 7. Ruh halini düzeltir

Diğer Tedavilerimiz

Kliniğimizde habis hastalık tedavileri programında aşağıdaki yöntemler de yer almaktadır:

Kanser Tedavisinde Beslenmenin Önemi:

Habis hastalıklarda metabolizmanın rolü çok önemli olduğu gibi, tedavisinde de önemlidir.

Onkolojik beslenme programı günlük beslenmeyi düzenleyen, gerekli besin ögelerini yeteri kadar almanızı sağlayan bir beslenme programıdır. Kişiye özel hazırlanır. Bunun için kapsamlı metabolik tahliller yapılır, hastanın sağlık durumu değerlendirilir ve kişinin kilosuna, günlük aktivite durumuna göre bir beslenme programı hazırlanır.

Onkolojik Beslenme Programının Özellikleri:

 • Kişiye özel hazırlanır
 • Sadece besin değeri taşıyan yiyeceklere yer verilir
 • Yiyeceklerin yanı sıra, takviyeler ve bitkisel reçeteler de verilir

Onkolojik Beslenme Programı verilen hastalar haftada bir kez düzenli olarak takip edilir.

Hidrojen Soluma Tedavisinin Faydaları Nelerdir?

 • Antioksidan etki: Hidrojen güçlü bir antioksidandır. Oksidatif stresi önler, oksidatif stres hasarını tedavi eder.
 • Antienflamatuar etki: Enflamasyon kronik hastalıkların kökeninde yer alır. Hidrojen iltihabı engelleyici etkilere sahiptir, hücre yaşlanmasını durdurur.
 • Antiviral etki: Hidrojen bağışıklık sisteminin virüslere daha etkin savaşmasını sağlar.
 • Anti-apoptik etki: Stres altındaki hücreler hızla bölünür ve belli bir bölünme sayısından sonra ölürler. Buna apoptoz denir. Hidrojen hücre ölümünü durdurur, hücrenin ömrünü uzatır.
 • Anti-tümör etki: Hidrojen habis hastalık süreçlerini doğrudan etkiler, hem önleyici, hem geriletici etkileri vardır.
 • Otofaji başlatıcı etki: Hidrojen hücrenin bozunmuş maddelerini, hasta organellerini geri dönüştürme süreçlerini uyarır.
 • Anti-alerjik etki: Hidrojenin bağışıklık güçlendirici, hücre iyileştirici ve doku yenilenmesini sağlayıcı etkileri alerjik hastalıkların iyileşmesini sağlamaktadır.
 • Anti-aging etkisi: Hidrojen yaşlanma karşıtı etkilere sahiptir.

Hidrojen Tedavisinin Kanser üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Hidrojen terapi habis hastalık tedavilerinde önemli bir anti-tümör destektir. Yalnızca adjuvan (yardımcı) tedavi olarak işe yaramakla kalmaz, aynı zamanda tümör hücrelerinin büyümesini de baskılayabilir.

 • Hidrojen tedavisi kanser kök hücreleri (CSC’ler) üzerinde baskılayıcı etki gösterir.
 • Hidrojen gazı tedavisi, habis hücrelerin çoğalmasını, istilasını ve göçünü önemli ölçüde baskılar.
 • Hidrojen tedavisi kolorektal tümörlerin gelişimini durdurur.
 • Hidrojen tedavisi böbrek hasarını hafifletir, bu düzelme artmış serum kreatinin ve BUN düzeylerinin azalmasıyla kanıtlanmıştır.
 • Renal hücreli karsinomda tümör büyümesini durdurur
 • Sisplatin ile yapılan kemoterapide böbrek toksisitesine karşı koruyucu etki gösterir.
 • Sisplatinin neden olduğu ölümleri azaltır
 • Sisplatin kaynaklı kilo kaybını tersine çevirebilir
 • Metastatik karaciğer kanserinde kullanılan mFOLFOX6 tedavisinin karaciğer yan etkilerini önler.
 • Radyoterapi sırasında normal hücreleri radyasyon hasarından korur.
 • Karaciğer kanserinde karaciğeri korur, serbest radikalleri azaltır, antioksidan aktiviteyi korur
 • Radyoterapi sırasında radyasyonun neden olduğu oksidatif stresi azaltır, yaşam kalitesini yükseltir ve bu sırada radyoterapinin anti-tümör etkisini azaltmaz.

Hidrojen tüm habis hastalıklar içinde en büyük iyileştirici etkiyi akciğer tümörlerinde göstermiştir. Bunun nedeni büyük olasılıkla solunum yoluyla verilen hidrojenin vücuda ilk girdiği yerin akciğer olmasıdır.

Hidrojen küçük hücreli olmayan akciğer tümörlerinde özellikle etkili bulunmuştur.

Bkz -> Hastalıklarda Hidrojen Tedavisi

Bkz -> Kanserde Hidrojen Tedavisi Hakkında Son Gelişmeler

Akupunkturun Kanser Tedavisinde Yeri Nedir?

Akupunktur en çok ağrı tedavisindeki yeri ile bilinmekle beraber, aslında tedavi etkisini vücuda enerjetik dengesini yeniden kazandırmakla gösterir.

Vücudun enerjetik dengesinin bozulması, tüm hastalıkların altında yatan asıl nedendir. Bu dengeyi yeniden oluşturmadan yapılan tedaviler eksik kalır.

Bu nedenle kliniğimizde habis hastalık tedavileri programında akupunktur tedavisi de yer almaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Ozon tedavisi kemoterapiden önce mi uygulanır sonra mı?

Ozon tedavisi kemoterapiden önce de sonra da uygulanabilir. En doğrusu kemoterapi öncesinde uygulamak olacaktır. Böylelikle vücut kemoterapinin vereceği hasarlara karşı önceden güçlendirilmiş olur. Örneğin saç dökülmesi, bulantı gibi kemoterapi yan etkileri daha az olur.

Ozon tedavisi kemoterapi sırasında uygulanabilir mi?

Ozon tedavisinin kemoterapi sırasında yapılmasının hiçbir sakıncası yoktur. Böylelikle kemoterapinin etkileri güçlenecek, yan etkileri ise hafifleyecektir.

Bu Konuda Bilimsel Araştırmalar Var mı?