Zona ve Ozon Tedavisi

Zona viral bir hastalıktır. Hastalığa suçiçeği virüsü (varisella zoster) neden olur. Hastalık hemen hemen daima, fiziksel ya da duygusal stres gibi vücudun zayıf düştüğü bir durumda ortaya çıktığından, stres de bir hastalık nedeni sayılabilir.

Varicella Zoster virüsünün vücuda ilk girdiğinde yaptığı hastalığın adı Suçiçeği, bağışıklığın zayıflaması ile sonradan yaptığı hastalığın adı ise ‘Uçuk’ veya ‘Zona’dır (Akut Herpes Zoster).

Trigeminal ganglionlardan sağlı-sollu üç çift sinir çıkar ve tüm yüze yayılır. Bu sinirlerde hem duyusal hem motor lifler bulunur.
Trigeminal ganglion ve yüz sinirleri
Varicella Zoster virüsünün hastalık yaptığı sinirler omurilikten çıkan duyusal sinir lifleridir
Varicella Zoster virüsünün vücutta yerleştiği yerler omurilikten çıkan sinirlerin kökleridir. Şekilde bu sinir kökleri kırmızı halka içine alınarak gösterilmiştir.

Varisella Zoster virüsü hemen hemen daima herkeste çocuklukta vücuda girmiş olup, suçiçeği hastalığına yol açtıktan sonra, başka hiçbir hastalık belirtisine yol açmaksızın bütün hayatınız süresince vücudunuzda kalabilir.

Virüsün yerleştiği yerler omurganız boyunca yer alan duyusal sinir düğümleridir. Belirgin bir hastalık tablosuna yol açmadan sessiz duran virüs bağışıklığın zayıfladığı durumlarda sinir düğümlerinden sinir lifleri boyunca deriye taşınarak tek taraflı, ciltte kızarıklık ve uçuğa benzer su toplaması şeklinde döküntüler oluşturur. Bu sinir düğümleri başta olabilir (trigeminal ganglion), veya omurga boyunca yer alan duyusal sinir düğümleri olabilir.

Zona Hastalığında Ağrı

Hastalığın ilk ve en rahatsız edici belirtisi ağrıdır. Zonanın en yaygın ve güçten düşürücü komplikasyonu olduğu söylenebilir. Ağrı şiddetli veya çok şiddetli olabilir. Kaşıntı da, ağrının en hafif hali olarak, zona başlangıcında sık görülen ve rahatsızlık veren bir belirtidir.

Zona bazen zonaya benzer şekilde yayılan uçuk hastalığıyla karışabilir. Ağrı ayırıcı tanıda önemlidir.

Virüsün hastalandırdığı sinirler duyusal sinirler olduğu için temas ve ısı algısı gibi hislerde de bozulmalar olur. Herhangi bir temas yok iken varmış gibi hisler alınabileceği gibi normalde ağrı/sızı uyandırmayacak temaslar can yakabilir. Beraberinde yanmalar hissedilebilir.

Karıncalanma olabilir. Bu bozulmalar hastalığın ilk aşamasında ağrıdan önce başlayabilirler ve sonradan da aylarca kalabilirler. Atak geçtikten sonra kalan hissizlik veya uyuşukluk hissi uzun zaman devam edebilir.

Ağrının süre ve şiddeti hastalığın nüksetme potansiyeli ile de ilişkilidir. İlk Zona atağında ağrının süresi arttıkça nüks oranının da arttığı bildirilmiştir.

Ağrı dışındaki belirtiler de zaman zaman aynı derecede rahatsızlık verici olabilir Örneğin göz bölgesine yayılan bir zona göz kapaklarının şişip kapanması ile geçici de olsa görememeye veya doğrudan göze de etki ederek görme keskinliğinde azalmaya yol açabilmektedir.

Zona komplikasyonları

Menenjit

Varicella Zoster virüsü sinir dokuya çekilen bir virüstür. bu nedenle her atakta beyne doğru biraz daha ilerler. Meninksler de beyin zarı diyebileceğimiz yapılardır. Virüs bazen burada enflamasyon yapabilir.

Bakteriyel süperenfeksiyon

Sinir köklerinde iltihaplanmalar görülebilir.

Yüz Felci

Trigeminal sinir düğümünden çıkan motor sinir liflerinin iltihaplanmasıyla yüz kasları felç olabilir.

Göz hastalıkları

Göz ve çevresine dallar veren yüz sinirinin iltihaplanmasıyla keratit, iris iltihabı, episklerit, konjuktivit, uveit, akut retina nekrozu, optik sinir iltihabı, akut glokom gelişebilir, bu semptomlar körlükle sonuçlanabilir.

İşitme Sorunları

Sağırlık gelişebilir.

Motor Nöropati

Kasları uyaran sinirlerin hastalanmasıyla nörojenik mesane, diyafram felci (akciğer kapasitesinin düşmesi) ve çeşitli kas zayıflıkları gelişebilir.

Herpes Sonrası Sinir Ağrıları

Hastalıktan sonra aylarca devam edebilir.

Ramsay-Hunt Sendromu (Herpes zoster otikus)

Dış kulak yolunda veziküller (su toplamış sivilceler) ve kulak ağrısı, dilin ön tarafında uyuşma, yüz felcinin birlikte bulunduğu bir sendromdur. Bu veziküller iç kulakta da olabilir, koklea (kulak salyangozu) içerisinde dahi bulunabilir. Kulakta ağrı ve veya dolgunluk-ıslaklık gibi hislere yol açabilir.

Transvers Myelit

His kayıpları, sfinkter zayıflıkları, bacakların kısmi felci

Damar Hastalıkları (Ensefalit)

Beyin damarlarında vaskülit

Geçici iskemik atak ve inme

Şuur bulanıklıkları, şuur kapanmaları, kasılmalar

Deri Görüntüsünün Bozulması

Yara izleri, yüz skarları

İç Organ ve Eklem Tutulumları

Perikardit (kalp zarı iltihabı)

Myokardit (kalp kası iltihabı)

Artrit (eklem iltihabı)

Hepatit (Karaciğer iltihabı)

Pnömoni (Zatürre)

Zona Hastalığında Tedavi

Herpes zosterin akut fazında tedavi, antiviral ajanlar ve semptomatik ağrı tedavisi üzerine odaklanmıştır.

Ozon tedavisi hem antiviral hem ağrı kesici özellikleriyle, ve en önemlisi bağışıklığı güçlendirici etkileriyle zona tedavisinde tabloyu kısa zamanda hafifleterek hızlı iyileşme sağlayabilir.

Tedaviler kan yoluyla, O3-Otohemoterapi (Major Otohemoterapi) yöntemi ile yapılır. Damar-içi uygulma istenmeyen durumlarda yine bir kan ozonlaması sayılan rektal ozon yöntemi de uygulanabilir.

Ozon tedavisinin hiçbir yan etkisi yoktur.

Bu yazıyı da okumak isteyebilirsiniz: Zona bulaşıcı mıdır?

Dr. Nilgün Eröztürk

Başa dön tuşu