Böbrek Hastalıkları

Böbrek Hastalıkları, özellikle kronik böbrek yetmezliği (KBY) toplumda giderek daha çok görülüyor. 1999-2010 yılları arasında gelişmiş ülkelerde nüfusun yüzde 13.2’si nde görülen KBY, 2020 yılında nüfusun yüzde 14.4’ünde görüldü. Bu oranın 2030 yılında yüzde 16.7 olması bekleniyor.

Türkiye’deki rakamlar da farklı değil. Türkiye’de her 7 kişiden biri erken evre kronik böbrek hastası. Son evre kronik böbrek yetmezliği vakalarının sayısı da her yıl giderek artıyor. 

Böbrek hastalıklarında ozon tedavisi böbreği yenileyici etkiler başlatırBöbrek Hastalıkları Nelerdir?

Böbreklerin enfeksiyonları, kistleri, tümörleri, böbrek atardamarı darlığı, böbrek taşları, akut ve kronik böbrek yetmezliği en çok görülen böbrek hastalıklarıdır.

Böbrek hastalıkları zamanla böbrek yetmezliğine sebep olursa hayati tehlike başlar. >>Böbrek Yetmezliğinin Belirtileri

Böbrek Hastalıklarının Tedavisi Nasıl Gerçekleşir?

Böbreğin enfeksiyon hastalıklarında tedavi antibiyotiklerle yapılır.

Kronik böbrek hastalıkları
Kronik böbrek hastalığının ileri evrelerinde ortadan ileri dereceye değişen işlev kayıpları nedeniyle, zamanla dializ gerekebilir.

Kronik böbrek yetmezliklerinde tuz ve belli gıdalar kısıtlanarak böbreğin yükü azaltılmaya çalışılır. Bu hastalıkta böbrek fonksiyonlarını düzeltecek bir ilaç tedavisi yoktur.

İlerleyen dönemlerde böbrek hiç iş göremez hale gelince diyaliz süreci başlar.

Endüstriyel ve tarım kimyasallarından kaynaklanan arsenik, baryum, kadmiyum, kobalt, bakır, kurşun, lityum, cıva ve platin gibi ağır metallere bağlı akut böbrek yetmezliğinde şelasyon tedavileri, ozon tedavisi ve hidrojen tedavisi yapılır.

Ozon tedavisi böbrek tüberkülozunda ve böbreğin akut ve kronik tüm enfeksiyonlarında etkilidir.

Kronik böbrek hastalığı başladığında ozon tedavisi ve hidrojen tedavisine gecikmeden başlanacak olursa hastalığın ilerlemesi durdurulabilir veya yavaşlatılabilir.

Böbrek Hastalıkları Çeşitleri Böbrek hastalıkları ozon tedavisi ile iyileşebilir

 • Enfeksiyon hastalıkları
 • Damar yapılarındaki bozulmalar (böbrek damar darlığı, diyabet komplikasyonları)
 • Kistik hastalıklar (polikistik böbrek hastalığı)
 • Böbrek tümörleri
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Kronik böbrek yetmezliği

Ozon Tedavisinin Böbrek Hastalıklarındaki Önemi

 • Bağışıklığı güçlendirici etkileriyle böbreklerdeki enflamatuar süreçleri durdurur
 • Virüs, bakteri ve mantar öldürücü etkileriyle böbreğin enfeksiyon hastalıklarını iyileştirebilir
 • Antibiyotik direnci olan vakalarda bakterilerin antibiyotiğe direncini ortadan kaldırır
 • Glomerülonefrit hastalığında kliniği düzeltir
 • Böbrek kan akımını arttırır
  Böbrek hastalıkları ozon tedavisi
  Ozon tedavisi böbrek hastalıklarında yenileyici süreçler başlatır. Hem koruyucu, hem tedavi edicidir.
 • Hücresel detoksifikasyon süreçlerini uyarır, hücreler toksinlerini ve ağır metal birikimlerini vücuda zarar vermeyecek bileşikler haline getirerek atabilirler
 • Kronik böbrek yetmezliğinde böbrek hasarını durdurabilir, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir
 • Plazma Renin aktivitesi, Anjiyotensin II, Aldosteron gibi böbrek fonksiyon değerleri düzelir
 • Ağrı giderici ve spazm çözücü etkiye sahiptir. Böbrek ağrılarını hafifletir
 • Böbrek taşı kırma işleminden önce ve sonra yapılan ozon terapi böbrekleri korur
 • Yeni başlamış böbrek yetmezliğinde kliniği düzeltebilir
 • İlaçlı MR, tomografi gibi incelemelerde böbreği kontrast madde hasarından korur
 • Kan basıncını kontrol etmekte etkili bulunmuştur

>>OZON TEDAVİSİNİN GENEL ETKİLERİ

Kronik Piyelonefrit Tedavisinde Ozonterapi

 • Ozon kronik enfeksiyonlarda anti-enflamatuar ve anti-enfektif özellikleri sayesinde hızlı sonuç almaya yardımcı olur.
 •  Kronik enfeksiyonlarda lökositlerde azalmış veya kaybolmuş olan fagositoz yapma yeteneği ozon terapiden sonra artar.
 • Başta interlökinler olmak üzere sitokin üretimi artar.
 • Ozon bağışıklık sistemini güçlendirir.
 • Latent, hafif semptomları olan kronik piyelonefrit vakalarında ozon tek başına veya anti-enflamatuar ajanlarla kombine olarak kullanılabilir.
 • Ozon etkisi altında mikroorganizmalar antiseptik ve antibiyotiklere daha hassastırlar. Dolayısıyla ozon antibiyotik tedavisi sırasında da kullanılabilir.
 • Ozon terapi ile, hastaların çoğunda tedavinin başlarında itibaren genel durumda iyileşme, yorgunluğun ortadan kalkması ve ağrılı idrar yapma gibi yakınmalarda azalma gözlenmiştir. 4-5 uygulamadan sonra lökositüri ve bakteriüride (idrarda bakteri görülmesi) belirgin azalma, kan testlerinde düzelme meydana gelir.

>>Ozonun Moleküler Özellikleri

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Ozon Tedavisi

Bu konudaki bilgileri ilgili sayfamızdan okuyabilirsiniz -> Böbrek Yetmezliğinde Ozon Tedavisi

Hidrojen Tedavisinin Böbrek Hastalıklarındaki Önemi

Hidrojen tedavisi böbrek hastalığında umut vaat etmektedir. Hidrojen;

 • Akut böbrek hasarını hafifletir (Kreatinin ve BUN düzeyleri düşer)
 • Kronik böbrek yetmezliğinin son safhasında yüksek kan basıncını düşürebilir
 • Kontrast maddeye bağlı akut böbrek yetmezliğini iyileştirir
 • Radyoterapinin dokulara zarar vermesini önler
 • Renal hücreli karsinomda tümör büyümesini durdurur
 • Kanser kök hücreleri üzerinde baskılayıcı etki gösterir
 • Kanser hücrelerinin çoğalmasını, istilasını ve göçünü önemli ölçüde baskılar
 • Sisplatin ile yapılan kemoterapide böbrek toksisitesine karşı koruyucu etki gösterir.
 • Hidrojen eklenmiş dializ sıvıları ile indoksil sülfat albüminden temizlenebilir

>>Hidrojen Tedavisi Hakkında Bilimsel Çalışmalar

Ozon Tedavisinin Faydaları Nelerdir?

 • Hücrelerin antioksidan kapasitesini arttırarak serbest radikal hasarından korur
 • Hücre enerji üretimini iyileştirir
 • Damarları iyileştirir
 • Kan oksijen düzeylerini yükseltir
 • Kılcal dolaşım bozukluğunu iyileştirir, oksijen alamayan alanlarda yeni kılcal damarlar oluşmasını sağlar.
 • Ağrı kesici ve spazm çözücüdür.
 • Böbrek kan akımını arttırır
 • Güçlü antimikrobik etkilere sahiptir
 • Bağışıklığı güçlendirir

Ozon Tedavisi Nedir?

Ozon Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hidrojen Tedavisinin Faydaları Nelerdir?

 • Güçlü bir anti-enflamatuardır
 • Seçici antioksidandır (sadece zararlı maddelere etki gösterir)
 • Stres altındaki hücrelerin ölmesini engeller, böylece doku hasarını ve organ kaybını önler
 • Hasta hücrede sekteye uğramış olan otofaji mekanizmasını harekete geçirir, hücrede yenilenme başlatır (otofaji hücrelerin işe yaramayan organellerini ve hücresel atıkları geri dönüştürme işlemine denir)
 • Tümör hücrelerinin büyümesini engelleyerek tümör büyümesini baskılayabilir
 • Güçlü ağrı giderici etkiye sahiptir
 • Uykusuzluğa çok iyi gelir. Kesintisiz, derin uyku sağlar
 • Radyoterapi sırasında radyasyonun neden olduğu oksidatif stresi azaltır, yaşam kalitesini yükseltir ve bu sırada radyoterapinin anti-tümör etkisini azaltmaz.
 • Radyoterapi sırasında normal hücreleri radyasyon hasarından korur.
 • Kemoterapi ilacı sisplatinin neden olduğu ölümleri azaltır, sisplatin kaynaklı kilo kaybını tersine çevirebilir.

Hidrojen Tedavisi Nedir?

Sık Sorulan Sorular

Böbreklerde problem olduğu nasıl anlaşılır?

İdrar renginin koyulaşması veya idrarla kan gelmesi ile anlaşılır

Böbrek yetmezliğinin ilk belirtileri nelerdir?

İdrar miktarında azalma, göz altlarında ve ayaklarda ödem, bulantı-kusma, iştahsızlık, halsizlik

Böbrek iltihabının belirtileri nelerdir?

Ateş, karın ağrısı, sırt-bel ağrısı, idrarda kan veya iltihap görüntüsü, yüz ve ayaklarda şişme, bulantı-kusma, sık ve ağrılı idrara çıkma

Bu sayfadaki konularda bilimsel araştırmalar var mı?

Pek çok bilimsel yayından bazıları şunlardır: Xi-bing Gu, 2010Delgadillo-Valero, 2023, Wang 2022

Sonuç

Böbrek hastalıklarında hastalığın kronikleşmemesi büyük önem taşır. Kronik böbrek hastalığı başlamışsa ilerlemeyi durdurmak en önemli tedavidir.

Bu amaçla kliniğimizde ozon tedavisi ve hidrojen tedavisi uygulamaktayız. Ozon Tedavisi Nasıl Yapılır? Hidrojen Tedavisi Nedir?

Anti-enflamatuar, antioksidan, anti-viral, antibakteriyel bu tedavi kombinasyonu ile bağışıklığı güçlendirerek ve böbrek dokusunu koruyarak böbreğin varolan fonksiyonlarını sürdürmesini sağlamak mümkündür.

Ozon ve hidrojen tedavisini uyguladığımız başka bir durum da ilaçlı radyolojik incelemeler ve MR öncesinde ve sonrasında böbreği koruyucu tedavilerimizdir. Bu tedavileri de Ozon ve Hidrojen kombinasyonu ile yapmaktayız.

Güvenli yan etki profilleri sayesinde her hastaya rahatlıkla yapılabilen bu tedaviler bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir.

Tedavinin süresi hastaya göre değişir.

Böbrek sağlığınızı korumak için Neler Yapabilirsiniz?

 • İdrar yolu enfeksiyonlarını hafife almayın, ozon tedavisi ile kökten giderin.
 • Bol su için.
 • Kan şekerinizin 100’ün üstüne çıkmasına izin vermeyin.
 • Güneşli günlerde mümkün olduğu kadar çok güneşlenin. Öğlen güneşinde en az 15 dakika kalın.
 • Akşamları erken yatın, sabah erken kalkın.
 • Rafine şekerleri mümkün olduğunca az tüketin.
 • Protein tüketiminizde aşırıya gitmeyin. Yeterince protein alın.
 • Öğünlerde tek tip protein tüketin. Proteinleri karıştırmayın.
 • Öğün aralarında en az 5 saat sudan başka bir şey tüketmeyin.

>>Günde Ne kadar Su Tüketmelisiniz?