Ozonterapinin Tarihi

Ozon gazı 19. yüzyılın ortalarında Alman bilimadamı Schonbein tarafından keşfedilmiş, 19. yüzyılın son çeyreğinde Oxford’da araştırmalara konu olmuş ve burada kokulu oksijen anlamında “ozonated oxygen” adını almış, sonradan yeni bir molekül olarak ozon adıyla bilinmeye başlamıştır. Ozon 19. yüzyılın ortalarından itibaren tedavide kullanılmıştır.

Ozon Terapinin kilometre taşlarını oluşturan gelişmeler tarih sırasına göre aşağıdaki gibidir:

* Werner von Siemens 1857’de ilk ozon jeneratörünü üretti.
* 1870’de Almanya’da Dr. C. Lender tarafından ozonun test tüpü içinde kan arındırmada kullanımıyla ilgili ilk tıbbi rapor yayınlandı.
* 1880’de Amerika’da bir sanatoryumda ozon terapi Dr. Kellogg tarafından ozon sauna şeklinde uygulandı.
* In 1893’de Ousbaden, Hollanda’da ilk ozonlu su arıtma tesisi kuruldu. Bugün, dünyada 3000’in üzerinde belediye şehir şebeke sularını ozonla arıtmaktadır.
* 1896 Eylül’ünde, elektrik dahisi Nikola Tesla ilk ozon jeneratörünün patentini aldı ve ozon jeneratörü fabrikasını kurdu.
* 1898’de Berlin’de Avrupa’nın ilk ozon terapi kliniği kuruldu. O yıllarda ozon terapilerde damar içine zerk edilerek, ozonlu su şeklinde içilerek veya ozonlu suyun ya da ozon gazının harici olarak deri yoluyla uygulanması şeklinde kullanılıyordu.
* 1902’de Londra’da bir doktor ozonlu suyun tıpta kullanımı ile ilgili kitap yayınladı.
* 1904’de New York’da ozonlu su ve ozonlanmış yağın tıbbi etkileri ile ilgili bir kitap yayınlandı.
* 1929’da ABD’de Ozon ve Tedavi Edici Etkileri isimli bir kitap yayınlandı. Kitapta ozondan fayda gören 114 hastalık listeleniyor ve çeşitli hastanelerden 40 doktor ozonu bu hastalıklarda nasıl kullandıklarını anlatıyorlardı.
* 1938’de Fransız Dr. Auborg ozonun rektal, vajinal insüflasyon yoluyla verilmesi, yaralara ozon injeksiyonu ve ozon soluma teknikleri hakkında bir kitap yazdı. * Günümüzde ozon 50’den fazla ülkede tıpta kullanılmaktadır ve dünyada ulusal-uluslararası 40’dan fazla ozon derneği mevcuttur.

Uluslararası Bilimsel Ozon Komitesine göre, dünyada ozon terapi uygulayıcısı doktor ve dişhekimi sayısı 2018 yılı itibariyle 50.000 kadardır. İlk sırayı 11.000 hekim ile Almanya almakta, Çin 5.000 hekim ile 2. sırada, Rusya 3.500 hekim ile 3. sırada ve İtalya 3.000 hekim ile 4. sıradadır. Ülkemizde de sağlık bakanlığının düzenlemelerini takiben açılan kurslarda eğitim alan doktorların sayısı her geçen gün artmaktadır.