Ameliyatlardan Sonra Çabuk Toparlanma

Ozon terapi ameliyatlardan önce uygulanarak vücudu güçlendirici ve bağışıklığı dengeleyici etkileriyle bir cerrahi girişimin bünyeyi sarsabilecek etkilerinden ve enfeksiyonlardan bizi koruyabilir, anestezik maddelerin zihinsel süreçlere etkilerini azaltabilir, daha az ağrı duyulmasını sağlayabilir, ameliyat kesisinin sorunsuz ve hızla kapanmasını destekler. Ameliyatlardan sonra uygulandığında da hızlı iyileşmeye katkıda bulunur. Ozon ameliyat yerinde minimal bir ameliyat izi kalması için de başarıyla uygulanmaktadır.

Genel anestezi (narkoz), Karaciğer ve Ozon Tedavisi

Ameliyatlarda anestezi amacıyla verilen ilaçlar (narkoz vb) aslında karaciğerimiz için zorlu bir sınavdır. İleri yaşlarda, özellikle de şeker hastalığı gibi durumlarda hekimlerin ameliyattan kaçınmak istemelerinin en önemli nedeni, yorgun bir karaciğerin bu anestezik maddelere toleransının düşük olma ihtimalidir.

Ozon tedavisi karaciğer için büyük faydaları olan önemli bir destektir ve ameliyatlardan sonra anestezinin yarattığı karaciğer yorgunluğunun giderilmesinde önemli rol oynar.

Ameliyatlar, Genel Anestezi, Beyin fonksiyonları ve Ozon Tedavisi

Anestezinin, maruz kalma süresine bağlı olarak, her yaşta hatta çocuklarda bile beyin işlevleri üzerinde anesteziden çok sonra bile gözlenebilen değişiklikler yaptığı uzun yıllardan beri bilinmektedir. Bunun adına *ameliyat sonrası bilişsel işlev bozukluğu* denir (postoperative cognitive dysfunction=POCD). Bazen narkozdan uyanırken görülen, *postoperative delirium (POD)* adı ile bilinen şuur bozukluğu da yine anestezinin zarar verdiği beyin işlevleri ile ilgilidir ve ameliyatın süresine, hastanın yaşına bağlı olarak POD riski artar Robinson 2009.

Geriye dönük kohort çalışmaları, 2-4 yaş altı küçük çocuklarda birden fazla anestezik maruziyetin, çocukluk ve ergenlik döneminde öğrenme güçlüğü ve akademik başarısızlıkla ilişkili olduğunu bulmuştur Wilder 2009Flick 2011.

Genel anestezi yaşlı hastalarda da bunama/Alzheimer hastalığı süreçlerini başlatabilmektedir. Bu etkiler sadece çok yaşlılarda değil, 50 yaştan itibaren görülebilmektedir. Genel anesteziklerin Alzheimer hastalığının beyin dokusundaki kanıtı sayılan TAU hiperfosforilasyonunu desteklediği gösterilmiştir Le Freche 2012Whittington 2011.

Unutkanlık/dalgınlık yaşamakta olanlarda ameliyat/narkoz sonrasında bu süreçler hızla ilerleyebilmektedir Patel 2016.

Bazı kanıtlar, genel anesteziklerin Alzheimer hastalığının bir özelliği olan, beyindeki amiloid plak birikimlerini artırabileceğini düşündürmektedir. 2014 yılında 50 yaş ve üzeri 24901 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, anestezi ve ameliyattan sonra bunama/demans görülme sıklığında bir artış ve bunama teşhisine kadar geçen sürenin azaldığı gözlemlenmiştir. Chen 2014

Unutkanlık ve dalgınlıktan, bunamaya varan süreçlerde, önleyici etkileri ile iyi bilinen bir tedavi olarak ozon terapi ameliyatlardan hem önce hem de sonra uygulandığında zihinsel fonksiyonları koruyucu etki göstermektedir Scassellati 2020.

Bir Ameliyat Komplikasyonu Olarak Enfeksiyon ve Ozon Tedavisi

Enfeksiyon, her ameliyatın sonrasında beklenebilecek bir komplikasyondur. Ozon tedavisi gerek ameliyat yerinde, gerekse dikişlerde herhangi bir iltihaplanma başlaması halinde hem bağışıklığı güçlendirici etkileriyle hem de yara iyileşmesini hızlandırıcı etkileri nedeniyle ameliyattan sonra olabildiğince çabuk başlanması önerilen bir tedavidir. Ameliyattan önce yapılan ozon tedavisi ise bağışıklığı güçlendireceğinden enfeksiyon ihtimalini çok azaltacaktır.

Hızlı Yara İyileşmesi İçin Ozon Tedavisi

Ozon tedavisinden sonra yara iyileşme hızı artar, böylece ameliyattan sonra günlük hayata daha hızlı dönmemiz mümkün olabilir.

Ozon tedavisi yara iyileşmesi süreçlerinin her kademesinde oynadığı iyileştirici rol nedeniyle, ve kollajen üretimini artırdığı için, ameliyattan sonra dikiş yerlerinde belirgin izler kalmasının önüne geçer.

Ozon tedavisi yorucu her türlü aktiviteden sonra, örneğin büyük saat farkı yaratan kıtalar arası uçuşlardan sonra, uzun bir hastalıktan kalktıktan sonra veya kemoterapiden sonra uygulandığında da kısa sürede eski sağlığımıza kavuşmamızı sağlar.

Dr. Nilgün Eröztürk